Notes for Anne Pieters van der HERBERG


Death Notes

Oud 21 jaar, ongehuwd
Return to Anne Pieters van der HERBERG


Notes for Anne Taekes van der HERBERG


Residence Notes

Gevonden op 
"Voorwoord Register Buurplichtigen 1853 OOD" :
Metslawier 44 Herberg, Anne Takes van der
Anjum 51 B 226 Herberg, Jan T.v.d,
Nijkerk 33 A 23 Herberg, Pieter S.v.d.
Niawier 49 B 744 Herberg, Sake J.v.d.
Anjum 70 B 223 Herberg, Taeke P.v.d.

Buurtmeesters 1853 Oostdongeradeel

METSLAWIER
1e buurt(Ropta) A. Slagman bm E. Ganzinga adj
later: Ganzinga Visser
2e buurt (Reidswal) L. Muk bm Jacob Visser adj
later: A. vd Herberg H.H. Dijkstra
3e buurt (Dwars) Pieter Bos bm Jan Brouwer adj
later: Hulstra P. Bos

Occupation Notes

Bakkersknecht te Anjum (1821). Bakker te Ee (1839). Bakker te Metslawier (1858).
Return to Anne Taekes van der HERBERG
Notes for Anne van der HERBERG


Death Notes

Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1867 Aangiftedatum 11 juli 1867, blad nr. 17
Anne Taekes van der Herberg, overleden 10 juli 1867, oud 25 dagen
Return to Anne van der HERBERG


Notes for Anne van der HERBERG


Death Notes

Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1870 Aangiftedatum 8 september 1870, blad nr.
37 Anne Taekes van der Herberg, overleden 7 september 1870, oud 20 weken
Return to Anne van der HERBERG


Notes for Antje Folkerts van der HERBERG


Death Notes

Oud 90 jaar, ongehuwd
Return to Antje Folkerts van der HERBERG


Notes for Antje Pieters van der HERBERG


Death Notes

Oud 13 jaar
Return to Antje Pieters van der HERBERG


Notes for Antje van der HERBERG


Death Notes

Oud 31 jaar, gehuwd
Vlgs. Genlias overleden 3-12-1940, vlgs. Familieboek Reiding 5-12-1940,
volgens grafsteen op 3-10-1940.
Return to Antje van der HERBERG


Notes for Antje van der HERBERG


Death Notes

ongehuwd
Return to Antje van der HERBERG
Notes for Bote van der HERBERG


Death Notes

Overlijdensakte Dokkum, 1860 Aangiftedatum 20 december 1860, blad nr. 42
(suppl. nr. 1-16) Bote van der Herberg, overleden 19 december 1860, oud 3 dagen
Return to Bote van der HERBERG
Notes for Doede Pieters van der HERBERG


Doede van der Herberg was Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij is
voorzitter geweest van het bestuur van de Polder van Oost en West Dongeradeel
en lid van de Friese grondkamer. Hij was bestuurslid van "Het Bovenlandse
paard" en van de vereniging "Concours Hippique" te Dokkum.
Van 1909-1950 was hij volmacht van het waterschap "De polder van Oost- en
Westdongeradeel", van 1918- l929 bestuurslid en van 1929-1950 voorzitter van
dat waterschap.
Return to Doede Pieters van der HERBERG
Notes for Eelke Taekes van der HERBERG


Death Notes

Oud 10 maanden
Return to Eelke Taekes van der HERBERG
Notes for Folkert Renzes van der HERBERG


Folkert Renzes heeft in 1811 de naam 'van der Herberg' aangenomen.
Zie "http://www.ryksargyf.org/nl"

Familienamen 1811
Herberg, Folkert Renzes van der, Morra

  k. Renze 17, Antje 15, Jitske 12, allen Morra

  Mairie Anjum1, fol. 70v

Death Notes

Oud 79 jaar, gehuwd
Return to Folkert Renzes van der HERBERG
Notes for Freerk Ydes van der HERBERG


Freerk Yedes heeft in 1811 de naam 'van der Herberg' aangenomen.
Zie "http://www.ryksargyf.org/nl"

Familienamen 1811
Herberg, Freerk Yedes, van der, onder Murmerwoude

  k. Jelke 15

  Mairie Dantumawoude, fol. 58
Return to Freerk Ydes van der HERBERG


Notes for Gertje Jans van der HERBERG


Death Notes

Oud 63 jaar, weduwe
Return to Gertje Jans van der HERBERG
Notes for Grietje Pieters van der HERBERG


Death Notes

Overlijdensakte Westdongeradeel, 1874
Aangiftedatum 24 maart 1874, akte nr. 43
Grietje Pieters van der Herberg, overleden 22 maart 1874, oud 11
maanden
Return to Grietje Pieters van der HERBERG


Notes for Gryttje Jans van der HERBERG


Death Notes

Oud 77 jaar, weduwe
Return to Gryttje Jans van der HERBERG


Notes for Jan Pieters van der HERBERG


Death Notes

Oud 22 dagen
Return to Jan Pieters van der HERBERG
Notes for Jan Sakes van der HERBERG


Jan Sakes heeft in 1811 de naam 'van der Herberg' aangenomen.
Zie "http://www.ryksargyf.org/nl"

Familienamen 1811
Herberg, Jan Sakes, van der, Nyawier

  k. Gettje 42, Ee, Pytter 39, Nyawier, Gryttje 37, Ee, Jauke 31, Sake 29,
    Willemke 26, allen Nyawier

  kk. (van Pytter), Martzen 14, Wieger 10, (van Sake), Jan 1

  Mairie Metslawier, fol. 69v

Death Notes

Oud 81 jaar, weduwnaar
Return to Jan Sakes van der HERBERG


Notes for Jan Sakes van der HERBERG


Death Notes

Oud 14 jaar
Return to Jan Sakes van der HERBERG


Notes for Jan Taekes van der HERBERG


Residence Notes

Gevonden op 
"Voorwoord Register Buurplichtigen 1853 OOD" :
Metslawier 44 Herberg, Anne Takes van der
Anjum 51 B 226 Herberg, Jan T.v.d,
Nijkerk 33 A 23 Herberg, Pieter S.v.d.
Niawier 49 B 744 Herberg, Sake J.v.d.
Anjum 70 B 223 Herberg, Taeke P.v.d.
Return to Jan Taekes van der HERBERG


Notes for Jan Taekes van der HERBERG


Death Notes

Ongehuwd
Return to Jan Taekes van der HERBERG


Notes for Jan van der HERBERG


Death Notes

Oud 35 jaar
Return to Jan van der HERBERG


Notes for Jan van der HERBERG


Death Notes

overleden door een autoongeluk
Return to Jan van der HERBERG


Notes for Jan Wytzes van der HERBERG


Jan Wytzes van der Herberg was omtrent 1900 penningmeester van de
jongelingsvereniging: Prediker 12:la, opgericht in 1866. Hij was een dichter.
Return to Jan Wytzes van der HERBERG
Notes for Janke Jans van der HERBERG


Death Notes

Oud 70 jaar, gehuwd
Return to Janke Jans van der HERBERG


Notes for Jitske Folkerts van der HERBERG


Death Notes

Oud 72 jaar, weduwe
Return to Jitske Folkerts van der HERBERG


Notes for Klaaske Renzes van der HERBERG


Death Notes

Oud 45 jaar, gehuwd
Return to Klaaske Renzes van der HERBERG


Notes for Lammert Pieters van der HERBERG


Birth Notes

http://www.ryksargyf.org/cgi-sam/as_web.exe?gdongers+D+2533041

Geboorteakte Westdongeradeel, 1876
Aangiftedatum 28 juni 1876, akte nr. 167
Lammert van der Herberg, geboren 27 juni 1876
zoon van Pieter Annes van der Herberg en Grietje Lammerts Westerhoek
wonende te Foudgum

Occupation Notes

Lammert Pieters van der Herberg, geboren te Foudgum op 27 juni 1876,
bakkersknecht,
wonende te Foudgum.
Akte l67. Bakkersknecht te Foudgum (1895, 1901).
Return to Lammert Pieters van der HERBERG
Notes for Marten Sakes van der HERBERG


Birth Notes

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1824
Aangiftedatum 3 januari 1824, akte nr. 1
Marten van der Herberg, geboren 1 januari 1824
zoon van Sake Jans van der Herberg en Dieuke Louws
Return to Marten Sakes van der HERBERG


Notes for Martje van der HERBERG


Death Notes

Oud 83 jaar, weduwe
Return to Martje van der HERBERG


Notes for Martzen Pieters van der HERBERG


Death Notes

Oud 31 jaar, gehuwd
Return to Martzen Pieters van der HERBERG


Notes for Meindert van der HERBERG


Het gezin is in 1950 geemigreerd naar Canada (Trenton).
Return to Meindert van der HERBERG


Notes for Menke Taekes van der HERBERG


Death Notes

Oud 86 jaar, weduwe
Return to Menke Taekes van der HERBERG
Notes for NN van der HERBERG


Een tweeling die kort na hun geboorte in 1805 overleed
Return to NN van der HERBERG
Notes for NN van der HERBERG


Death Notes

Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1916 Aangiftedatum 23 september 1916, akte nr.
88 Levenloos kind, geboren 23 september 1916 zoon van Jan van der Herberg en
Teatske de Boer
Return to NN van der HERBERG
Notes for Pieter Annes van der HERBERG


Birth Notes

Volgens familieboek Reiding geboren op 21-12-1839. Volgens Genlias geboren op
21-11-1839.

Death Notes

Volgens genlias overleden 1919 te Barneveld. Volgens familieboek Reiding
overleden 1910 te Oostdongeradeel.
Return to Pieter Annes van der HERBERG


Notes for Pieter Jans van der HERBERG


Pieter Jans van der Herberg was rond 1900 lid van de kerkeraad en lid van het
college van notabelen van de hervormde gemeente in Anjum.
Return to Pieter Jans van der HERBERG


Notes for Pieter Sakes van der HERBERG


Death Notes

Oud 86 jaar, weduwnaar
Return to Pieter Sakes van der HERBERG
Notes for Pieter Taekes van der HERBERG


Occupation Notes

kastelein, veeschatter, wagenmakersknecht en jager bij Burmania
Return to Pieter Taekes van der HERBERG


Notes for Pieter Taekes van der HERBERG


Pieter Taekes van der Herberg was van 1880-1888 volmacht van het waterschap:
"De Polder van Oost- en Westdongeradeel".
Gevonden op http://www.angelfire.com/vt/sneuper/lijstdongera.htm:
Lijsten van volmachten colleges, bestuur, boekhouders en opzichters van het
waterschap De Polder van Oost- en Westdongeradeel
(uit: De Strijd om en tegen het water in de Dongeradelen, pag. 60 e.v.)
H. Zijlstra
Voor 1860 was bij het waterschap De Polder van Oost- en Westdongeradeel geen
volmachtencollege. Dit kwam er pas in 1860 toen dertig volmachten gekozen
werden. Bij de reglementswijziging van 1888 werd bepaald dat het aantal
volmachten voortaan geen dertig maar vijftien zou bedragen. Hierdoor moest dus
de helft van het aantal volmachten afvallen. Het in dat jaar vastgesteld
aantal volmachten bleef gehandhaafd tot de opheffing van De Polder van Oost-
en Westdongeradeel.
Onderstaand volgt nu allereerst een overzicht van die volmachtenzetels die in
1888 niet weer werden bezet. Daarna volgt het overzicht van de volmachtzetels
van 1860 tot heden (1973), terwijl tenslotte een overzicht wordt gegeven van
de diverse bestuurssamenstellingen en de bij het waterschap in dienst geweest
zijnde hoofdambtenaren.
Volmachtenzetels tot 1888 (daarna niet meer bezet)
P.T. v.d. Herberg, Anjum, 1880-1888
Volmachtenzetels vanaf 1860-1973
D. v.d. Herberg, Anjum, 1909-1950
Bestuurssamenstelling vanaf 1888
Voorzitter
D. v.d. Herberg, Dokkum, 1929-1950
Bestuurslid
D. vd. Herberg, Aalsum, 1918-1929Return to Pieter Taekes van der HERBERG


Notes for Pieter Taekes van der HERBERG


In de 2e wereldoorlog heeft Pieter een rol gespeeld in het verzet tegen de
Duitsers. Hij was contactman voor Friesland. De Sicherheitsdienst (SD) nam hem
gevangen maar liet hem eerst weer vrij. Bij het tweede bezoek vanb de SD was
hij ondergedoken. In Damwoude is de meester P.T. van der Herberglaan naar hem
genoemd.
Return to Pieter Taekes van der HERBERG


Notes for Pieter van der HERBERG


Death Notes

Oud 20 weken.
Return to Pieter van der HERBERG


Notes for Pieter Wiegers van der HERBERG


Death Notes

Oud 2 weken
Return to Pieter Wiegers van der HERBERG


Notes for Pieter Wiegers van der HERBERG


Death Notes

Oud 4 weken
Return to Pieter Wiegers van der HERBERG


Notes for Pieter Wiegers van der HERBERG


Death Notes

Oud 12 jaar
Return to Pieter Wiegers van der HERBERG


Notes for Pytter Jans van der HERBERG


Death Notes

53 jaar, gehuwd
Return to Pytter Jans van der HERBERG


Notes for Renze Folkerts van der HERBERG


Death Notes

Oud 49 jaar, ongehuwd
Return to Renze Folkerts van der HERBERG


Notes for Riemke Annes van der HERBERG


Birth Notes

Volgens het familieboek Reiding geboren op 21-1-1830.
Volgens Genlias geboren op 19-01-1830, aangifte gedaan op 21-1-1830.
Return to Riemke Annes van der HERBERG


Notes for Riemke Jans van der HERBERG


Death Notes

Oud 68 jaar, weduwe
Return to Riemke Jans van der HERBERG


Notes for Rienskje Pieters van der HERBERG


Death Notes

Archieflocatie: Friesland
Toegangnr: 30-26
Inventarisnr: 3060
Gemeente: Oostdongeradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Nummer: 58
Aangiftedatum: 25-05-1929
Nadere informatie
Oud 49 jaar. Overleden te Dennenoord, gemeente Zuidlaren
BS Zuidlaren: woonplaats Oostdongeradeel; geboortepl: Oostdongeradeel, oud 49
jaar
Return to Rienskje Pieters van der HERBERG
Notes for Rienskjen Taekes van der HERBERG


Death Notes

Ongehuwd
Return to Rienskjen Taekes van der HERBERG
Notes for Rintje van der HERBERG


Death Notes

Overlijdensakte Dokkum, 1867
Aangiftedatum 25 februari 1867, blad nr. 3
Rintje van der Herberg, overleden 24 februari 1867, oud 81 jaar,
weduwnaar
Return to Rintje van der HERBERG
Notes for Sake Jans van der HERBERG


Death Notes

Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1855
Aangiftedatum 24 september 1855, blad nr. 31
Sake Jans van der Herberg, overleden 23 september 1855, oud 73 jaar, weduwnaar
Return to Sake Jans van der HERBERG


Notes for Sieds Annes van der HERBERG


Death Notes

Een verlies van twee kinderen in één maand!
Return to Sieds Annes van der HERBERG
Notes for Sytske Annes van der HERBERG


Birth Notes

Volgens Genlias geboren op 12-02-1832. Volgens familieboek Reiding geboren op
18-02-1832.

Death Notes

Overlijdensakte Westdongeradeel, 1905 Aangiftedatum 3 mei 1905, akte nr. 59
Sytske Annes van der Herberg, overleden 3 mei 1905, oud 73 jaar, weduwe
Return to Sytske Annes van der HERBERG


Notes for Taeke Pieters van der HERBERG


Residence Notes

Gevonden op 
"Voorwoord Register Buurplichtigen 1853 OOD" :
Metslawier 44 Herberg, Anne Takes van der
Anjum 51 B 226 Herberg, Jan T.v.d,
Nijkerk 33 A 23 Herberg, Pieter S.v.d.
Niawier 49 B 744 Herberg, Sake J.v.d.
Anjum 70 B 223 Herberg, Taeke P.v.d.

Occupation Notes

gedurende 36 jaar lid van de gemeenteraad van Oost-Dongeradeel en had de
bijnaam "Grote Taeke Pieters".
Return to Taeke Pieters van der HERBERG