Notes for Evertje JANSEN


Lidmaat Bennekom 1751.
Return to Evertje JANSEN
Notes for Johanna JANSEN


Met att. van Renkum 23-6-1801.
Return to Johanna JANSEN
Notes for Hendrikje JANSSEN


Baptism Notes

Volgens database JW van Holland Naamgeving 23-9-1759 te Ede
Return to Hendrikje JANSSEN


Notes for Wopcke JARICHS


Naam: Wopcke Jarichs
Datering: 17 november 1587
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 366
Hopman.
rentmr. geestel. goederen 1617,18, ontvanger van de koeschattingen
Boedelinventaris Leeuwarden:
Nummer: 1151
Signatuur: y27; 663
Datum: 1625/10/05
Inventarisant: Wopcke Jarigs
Beroep inventarisant: Ontvanger van de koeschatting
Eerste echtgenote: Tijam Joannesdr.
Tweede echtgenote: Metke Dirxdr.
Derde echtgenote: Auck Feijckedr.
Return to Wopcke JARICHS
Notes for Janna Alberdina JASPERS


Birth Notes

geboren op 23-04-1821 om 01:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn
haar ooms Tobias Hendrik JASPERS (35 jr, broodbakker & winkelier) en Egbert
RIPHAGEN (35 jr, meester smid).

Death Notes

Overleden op 07-11-1864 om 17:00 uur te Wapenveld op 43-jarige leeftijd.
Aangevers zijn Gerrit WILLIGHAGEN (71 jr, arbeider) en Hendrik VAN MUNSTER (69
jr, arbeider). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2,
grafnr. 123 te Hattem. (In de trouwakte van haar zoon Hendrikus geven zowel
Derk VISSER als Hendrikus ten onrechte aan dat zij Johanna zou heten.),
Return to Janna Alberdina JASPERS
Notes for Goffe Gerlofs JENSMA


Huurder van Oldersma State
Return to Goffe Gerlofs JENSMA


Notes for Aaltje JOEKES


Occupation Notes

Daglonersche te Holwerd (2818). Holwerd (1824).
Return to Aaltje JOEKES


Notes for Anne Joukes JOUKSMA


Geeft het overlijden van Lieuwe Willems Wiersma aan (9 augustus 2849)
Return to Anne Joukes JOUKSMA
Notes for Aukje Annes JOUKSMA


Birth Notes

Geboorteakte Oostdongeradeel
Aangiftedatum 26 februari 1820, akte nr. 30
Aukjen Jouksma, geboren 24 februari 1820
dochter van Anne Joukes Jouksma en Martzen Pieters van der Herberg

Overlijdensakte Westdongeradeel, 1905
Aangiftedatum 23 maart 1905, akte nr. 42
Aukje Annes Jouksma, overleden 23 maart 1905, oud 85 jaar, weduwe
Return to Aukje Annes JOUKSMA