Notes for Geesje KARST


Death Notes

begraafregister van Meppel, waar zij op 22 april 1789 werd ingeschreven.
Return to Geesje KARST
Notes for Catharina KARTHUIZEN


jongedochter, afkomstig van Rotterdam, wonende Lombertstraat
Return to Catharina KARTHUIZEN
Notes for Hendrikjen KASPERS


Death Notes

overleden op 11-04-1811 te Hattem op 67-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A
nr. 239 (aan de Markt), haar buren zijn Digeer BENDER en Lubbertus BAARNEVELD.
Aangevers zijn haar echtgenoot Jan Klaassen VAN DIJK (58 jr, grutter te
Hattem) en Lubbertus BARNEVELD (34 jr, broodbakker te Hattem), begraven op
13-04-1811 te Hattem.
Return to Hendrikjen KASPERS


Notes for Hessel Rinses KEEGSTRA


De Sneuper 64, blz. 118

Quotisarisatiekohier Westdongeradeel 1749:
Pag.14  Wierum HESSEL RINSES
boer 6 en 2     60-14-4
Return to Hessel Rinses KEEGSTRA


Notes for Klaas Rinzes KEEGSTRA


Diende in het leger van Napoleon (1810-1813).
Keegstra, Klaas Rinzes geb. Burum 30.04.1792 wonende aldaar, z.v. Rinze
Hessels Keegstra en Pytje Cornelis

Uit Sneuper:
Noord-Oost Friezen in het leger van Napoleon
Personen uit de (vroegere) gemeenten Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a.,
Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog in de periode 1810-1813 betrokken
bij het leger en de marine onder Napoleon.
Het betreft gegevens van mannelijke inwoners uit deze gemeenten die als
dienstplichtige, vrijwilliger of plaatsvervanger (nummerwisselaar) op de een
of andere manier te maken hebben gehad met het leger en de marine onder
Napleon in de periode 1810-1813. Het toenmalige Nederland maakte in deze
periode deel uit van het Fanse Keizerrijk. Het betekent niet dat iedere in de
lijsten genoemde persoon actief betrokken is geweest bij deze krijgsmacht. Wel
opgenomen de manspersonen die zich tegen betaling van een plaatsvervanger of
nummerwisselaar hebben voorzien. De mij bekende gegevens worden beschikbaar
gesteld onder uitdrukkelijke voorwaarde dat bij publicatie bronvermelding
plaats vindt. Aanvullende gegevens voor zover bekend worden als wederdienst
bijzonder op prijs gesteld. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat mijn
onderzoek zich beperkt tot de periode 1810-1813, de zogenaamde Franse periode.
Voor verdere informatie: J.A.Paasman, De Kastanje 12, Burgum tel.0511 468177
e-mail: paasman13 @ zonnet nl
Return to Klaas Rinzes KEEGSTRA


Notes for Rinze Hessels KEEGSTRA


Rinse Hessels. Naamsaanneming Kollumerland B 29 B, Rense Hessels Keegstra, 6
kinderen.
Return to Rinze Hessels KEEGSTRA
Notes for Mannes KEIZER


Death Notes

geboortepl: Meppel, oud 3 jaar
Return to Mannes KEIZER
Notes for Leendert KERSSEBOOM


He married Neeltie Huysman on 6-4-1733 in Leerdam. Leendert was also known as
Leendert Karsseboom.
Neeltie Huysman was born on 17-1-1710 in Leerdam. She was christened on
17-10-1710 in Leerdam. She married Leendert Kersseboom on 6-4-1733 in Leerdam.
They had the following children:
   F i Sara Kersseboom
   M ii Cornelis Karsseboom was christened on 4-11-1736 in Leerdam.
   M iii Dirk Kersseboom was christened on 19-8-1744 in Leerdam.
Return to Leendert KERSSEBOOM