Notes for Arie OUDSHOORN


onderwijzer
Return to Arie OUDSHOORN


Notes for Arie OUDSHOORN


Arie Oudshoorn [V] [M]. Geboren 26 oktober 1883 te Kralingen, overleden17
januari 1931 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Tr. 16 mei 1907 te Capelle aan den
IJssel Hendrica Johanna Schipper, geboren 2 september 1882 teKamerik,
overleden 28 maart 1941 te Gouda
Return to Arie OUDSHOORN


Notes for Aris OUDSHOORN


Tr. 5 december 1907 te Capelle aan den IJssel Neeltje Broere, geboren 24maart
1874 te Capelle aan den IJssel, overleden 14 februari 1947 te Capelle aan den
IJssel.
Uit dit huwelijk:
Hillemina Oudshoorn, geboren 20 september 1908 te Capelle aan den IJssel.
Geertrui Oudshoorn, geboren 5 juni 1910 te Capelle aan den IJssel, tr.
Johannes van Erkel.
Cornelia Arina Oudshoorn, geboren 3 mei 1919 te Capelle aan den IJssel.
Jan Oudshoorn, volgt XI.15
Return to Aris OUDSHOORN
Notes for Hillemina OUDSHOORN


geboren 26 augustus 1890 te Kralingen, overleden 14 juli 1976 te Capelleaan den
IJssel, tr. 7 juni 1911 te Capelle aan den IJssel Izaac Bos.
Return to Hillemina OUDSHOORN


Notes for Jacob OUDSHOORN


zuivelhandelaar, overleden 21 juni 1936 te Capelle aan den IJssel. Tr.30 juni
1898 te Capelle aan den IJssel Aaltje Wesdorp, geboren 19 september 1877 te
Stavenisse, dochter van Marinus Wesdorp en Marina Jacomina Neele, overleden 27
juli 1950 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
Jan Oudshoorn, volgt XI.11
Marinus Johannes Oudshoorn, volgt XI.12
Hillemina Oudshoorn, geboren 13 mei 1902 te Capelle aan den IJssel, tr.24
augustus 1921 te Rotterdam Willem Barendswaard.
Marina Oudshoorn, geboren 30 oktober 1904 te Capelle aan den IJssel, overleden
8 april 1980 te Rotterdam, tr. 18 april 1929 te Capelle aan den IJssel Jan de
Rooij.
Jacob Oudshoorn, volgt XI.13
Johanna Oudshoorn, geboren 24 januari 1908 te Capelle aan den IJssel,
overleden 17 mei 2000 te Ridderkerk, tr. 23 april 1931 te Capelle aan den
IJssel Abraham Willem den Houting.
Aris Oudshoorn, volgt XI.14
Return to Jacob OUDSHOORN


Notes for Jan OUDSHOORN


landbouwer , bouwman, overleden 09-03-1934 te Capelle aan den IJssel.
Tr.(1) 14-11-1873 te Moordrecht Hillemina Molenaar, geboren 13-11-1850te
Moordrecht, dochter van Aris Molenaar en Cornelia van Baren, landbouwster,
overleden 02-07-1891 te Kralingen (ZH).
Return to Jan OUDSHOORN
Notes for Janna OUDSHOORN


geboren 4 februari 1901 te Capelle aan den IJssel, overleden 1 juli 1976te
Rotterdam, tr. 19 december 1923 te Rotterdam Leendert Human.
Return to Janna OUDSHOORN


Notes for Keetje OUDSHOORN


geboren 2 september 1882 te Kralingen, overleden 1982 te Amerika, tr. 3
december 1903 te Capelle aan den IJssel Willem Vos.
Return to Keetje OUDSHOORN


Notes for Krijntje OUDSHOORN


26 januari 1896 te Capelle aan den IJssel, overleden 6 augustus 1912 te Capelle
aan den IJssel.
Return to Krijntje OUDSHOORN
Notes for Margaretha OUDSHOORN


geboren 4 december 1884 te Kralingen, overleden 6 juni 1959 te Zevenhuizen, tr.
4 juni 1908 te Capelle aan den IJssel Klaas Pols.
Return to Margaretha OUDSHOORN
Notes for Metje OUDSHOORN


22 mei 1893 te Kralingen (ZH), melkvrouw, overleden 15 maart 1960 te Capelle
aan den IJssel.
Return to Metje OUDSHOORN
Notes for Neeltje OUDSHOORN


melkvrouw, overleden 31 maart 1977 te Capelle aan den IJssel.
Return to Neeltje OUDSHOORN
Notes for Pieter OUDSHOORN


Pieter Oudshoorn. Geboren 08-03-1888 te Kralingen (ZH), landarbeider,
bloemkweker, hovenier, overleden 04-04-1992 te Michigan (USA).

Death Notes

op 5 maart 1992 overleden in Grand Rapids, U.S.A op de leeftijd van 103 jaar.
Begrafenis geleid door ds. J.R.Beeke, predikant van de Dutch Reformed
Congregation Tekst: Openb. 21:8,9.
nalatend 31 kleinkinderen; 78 achterkleinkinderen en 14 achter-achter-
kleinkinderen.[aldus The Banner of Truth].
Return to Pieter OUDSHOORN
Notes for Jacob Willemsz OUTSHOORN


Hij kocht in 1746 de broodbakkerij op de hoek van Molenmakersdam en de
Dorpsstraat tegenover het oude Rechthuis, 'In de Stad Rome', waarin Jacob van
Oudshoorn en zijn nakomelingen, tot in onze dagen dit bedrijf hebben
uitgeoefend. Op 25-09-1746 maakten zij hun testament met seclusie van de
Weeskamer, verleden voor Cornelis Boon,secretaris, en Cornelis van der Meij en
Fuijt van Leeuwen,schepenen van Warmond. Gedoopt (Ned.Herv.) 05-06-1718 te
Oegstgeest.
Doopgetuigen waren Jacob van Heemskerk en Ermpje Dammisdr. bakker, begraven
19-11-1761 te Warmond. Hij werd begraven in de afgebrande kerk.
Tr. (kerk) 25-12-1746 te Oegstgeest Baertje (Barbara) (van) Starrevelt,
geboren te Leiderdorp, overleden 20-01-1790 te Warmond.
Return to Jacob Willemsz OUTSHOORN
Notes for Korstiaan Jacobsz OUTSHOORN


kinderen zie FSH 4-3252
Doopgetuigen : Korstiaan Oudshoorn en Marijtje Oudshoorn. Tr. 30-06-1782te
Warmond Neeltje van der Bijl, geboren te Warmond, dochter van Aris van der
Bijl.
Return to Korstiaan Jacobsz OUTSHOORN


Notes for Keimpe OUWES


Quotisarisatiekohier Westdongeradeel 1749:
Pag.1 Holwerd KEIMPE OUWES
gemeen boer 2 en 5   19-16-8
Return to Keimpe OUWES


Notes for Cornelis Pieter PAANS


Meer informatie over de familie Paans is te vinden op
http://www.vanhengel.net/JanArie/Genealogie/Paans
Return to Cornelis Pieter PAANS


Notes for Sijgje Goverts PATER


dochter van Govert Ariens Pater en Dirkje Dircks.
III. Govert Ariens Pater geb. ca. 1615 won. ASL
   huwt 1655 Dirkje Dirks Eijndhoven
    kinderen:
    Arie Goverts Pater volgt IV.
    Neeltje Goverts Pater geb. 1660
    Sijgje Goverts Pater geb. 1666 huwt 1690 Pieter Teunisz Blanken (BGB)
    Aagje Goverts Pater geb. 1668
    Dirk Goverts Pater geb. ca. 1670
   Geslacht de Pater. Ammerstol, Bergambacht (Steenplaats)
I.  Govert Hendriks geb. ca. 1550 won. ASL
   zn. van Hendrik Gijsz en NN Goverts (STW)
   huwt ca. 1575 Leentje Gerrits
    kinderen:
    Hendrik Goverts huwt ca. 1610 Neeltje Jans (Stoel)
    Gijs Goverts geb. 1580 huwt ca. 1615 Aagje Jans de Boer
    Sijbert Goverts huwt ca. 1610 Aagje Bastiaans
    Arie Goverts Pater volgt II.
II. Arie Goverts Pater geb. ca. 1580 won. ASL
   huwt ca. 1610 Neeltje Leenderts
    kinderen:
    Govert Ariens Pater volgt III.
    Marrigje Ariens Pater huwt ca. 1635 Cornelis Ariens
    Aagje Ariens Pater huwt 1. ca. 1635 Harmen Snel
             huwt 2. ca. 1663 Evert Willems
Return to Sijgje Goverts PATER


Notes for Albert Pieters PLOEGSMA


Naamsaanneminp Westdongeradeel T 113 T, Albert Pieters Ploegsma, geen kinderen.
Return to Albert Pieters PLOEGSMA
Notes for Arijaantje van der PLUG


Baptism Notes

Dopeling Arijaantje
Gedoopt 22-04-1781 te Noordwijk aan Zee
Moeder Immetje Clemmets van Holland
Vader Huig Jansz Plug
Getuige(n) Trijntje Jansdr Duindam
Opmerkingen De getuige namens Maartje Jansdr Kaak.
Bron DTB Noordwijk aan Zee Dopen NH, folio 29v
Return to Arijaantje van der PLUG