Notes for Treintje VAN ROEKEL


Lidmaat Pasen 17-4-1778, vertrokken naar Ede.
Return to Treintje VAN ROEKEL


Notes for Jacob VAN SANDICK


Occupation Notes

van beroep:
- secretaris (1679-1686)
- ontvanger huisgeld
- rentmeester gasthuis
- ontvanger van de verponding te Utrecht (1689)
- commisaris slavenhandel te Suriname (1693-)
(bron: Nederlands patriciaat, CBG, 73e jg, pg 300/301)
Return to Jacob VAN SANDICK


Notes for Bernardus Derkzen VAN SILFHOUT


Bernardus krijgt 8 kinderen waarvan 1 tak doorloopt.
Deze gebruiken de naam Silfhout.
Return to Bernardus Derkzen VAN SILFHOUT
Notes for Gijsbert VAN SILFHOUT


Death Notes

Datum wordt genoemd bij huwelijk zoon Gijsbert.
Return to Gijsbert VAN SILFHOUT


Notes for Maggelina VAN SILFHOUT


Death Notes

Volgens Gelders Archief niet overleden op 16-05-1862, maar op 1-11-1865.
Return to Maggelina VAN SILFHOUT


Notes for Johannes VAN SILWOUD


Johannes schrijft bij het dopen de kinderen in als van Silfhout, allleen op
03?10?1799 wordt bij het doopsel Willem van Zelfhout ingeschreven.
Return to Johannes VAN SILWOUD


Notes for Anneke VAN SILWOUDT


Vertrokken naar Arnhem 1781.
Return to Anneke VAN SILWOUDT
Notes for Gerrit Hendriks VAN SILWOUDT


Koopt met zijn tweede echtgenote het Meulenstuk. (RA Veluwe 797Bennekom, fol.31
dd 03-01-1729).
Return to Gerrit Hendriks VAN SILWOUDT
Notes for Hendrik VAN VEEN


Death Notes

geboortepl: Staphorst 23-09-1793
Return to Hendrik VAN VEEN