Genealogische informatie


Terug naar de startpagina

Klimstra, Taeke Pieters
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1792
Familie:
Verwante:
de Boer, Tjetske Sybes
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1792
Kind(eren):
Klimstra, Siebrigje Taekes

Terug naar de startpagina

Viersen, Ype Oebeles
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1836
Familie:
Verwante:
Minnema, Antje Hayes
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1836
Kind(eren):
Viersen, Renze Ypes

Terug naar de startpagina

Heeringa, Doede Kornelis
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1838
Familie:
Verwante:
Miedema, Akke Wepkes
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1838
Kind(eren):
Heeringa, Kornelis

Terug naar de startpagina

Vellema, Taede
Geslacht : Man
Geboren : 07 December 1911 in Blija
Overleden : 20 December 1972 in Uithuizermeeden
Beroep : gardenier
Familie:
Getrouwd: 20 Mei 1941 in Oostdongeradeel
Verwante:
de Wind, Martje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 22 Februari 1913 in Niawier
Overleden : 11 Oktober 1963 in Blija
Ouders:
Vader: de Wind, Hendrik
Moeder: Dijkma, Jantje

Terug naar de startpagina

Sjoordema, Pieter Jans
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1792
Overleden : 04 Mei 1852 in Oostdongeradeel
Familie:
Getrouwd: 03 Juni 1814 in Anjum
Verwante:
Woude, Antje Jans van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1793
Overleden : 28 September 1880 in Oostdongeradeel
Kind(eren):
Sjoordema, Trijntje Pieters

Terug naar de startpagina

Bartels, Sake
Geslacht : Man
Geboren : 10 April 1699 in Ee
Overleden : omstreeks 1784 in Niawier
Ouders:
Vader: Jans, Bartel
Moeder: Saakes, Auck
Familie:
Verwante:
Egles, Gertje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1705
Overleden : voor 1757
Kind(eren):
Herberg, Jan Sakes van der
Sakes, Aukjen

Terug naar de startpagina

Jans, Bartel
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1680
Familie:
Verwante:
Saakes, Auck
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1675
Kind(eren):
Bartels, Sake

Terug naar de startpagina

Pieters, Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1710
Familie:
Getrouwd: 31 Mei 1733 in Ternaard
Verwante:
Theunis, Tjetske
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1715 in Hantum
Ouders:
Vader: Jans, Theunis
Moeder: Doedes, Antje
Kind(eren):
Boersma, Pietje Cornelis

Terug naar de startpagina

Jans, Theunis
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1675
Familie:
Getrouwd: 04 Maart 1702 in Hantum
Verwante:
Doedes, Antje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1675
Kind(eren):
Theunis, Tjetske

Terug naar de startpagina

Keegstra, Hessel Gerrits
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1640
Ouders:
Vader: Keegstra, Gerrits Hessels
Familie:
Getrouwd: 25 April 1680 in Hantumhuizen
Verwante:
Rinses, Antje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1665 in Ternaard
Kind(eren):
Hessels, Rense

Terug naar de startpagina

Keegstra, Gerrits Hessels
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1615
Familie:
Kind(eren):
Keegstra, Hessel Gerrits

Terug naar de startpagina

Vellinga, Ype Klazes
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1811
Overleden : 07 Mei 1875 in Oostdongeradeel
Familie:
Getrouwd: 31 Mei 1832 in Oostdongeradeel
Verwante:
Vlasma, Geertje Hendriks
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1811
Overleden : 27 April 1863 in Oostdongeradeel
Ouders:
Vader: Vlasma, Hendrik Klazes
Moeder: Herberg, Willemke Jans van der
Kind(eren):
Vellinga, Willem

Terug naar de startpagina

Vellinga, Willem
Geslacht : Man
Geboren : 22 Mei 1838 in Westdongeradeel
Overleden : 04 Mei 1920 in Oostdongeradeel
Beroep : winkelier
Ouders:
Vader: Vellinga, Ype Klazes
Moeder: Vlasma, Geertje Hendriks
Familie:
Getrouwd: 11 Mei 1865 in Oostdongeradeel
Verwante:
Zwart, Sjoukje Gerbens
Geslacht : Vrouw
Geboren : 02 December 1834 in Engwierum
Overleden : 25 Juni 1908 in Oostdongeradeel
Kind(eren):
Vellinga, Geertje

Terug naar de startpagina

de Wind, Harmannus Hendriks
Geslacht : Man
Geboren : 18 Augustus 1857 in Visvliet
Overleden : 23 November 1932 in Jislum
Beroep : pelmolenaarsknecht, later gardenier
Familie:
Getrouwd: 16 Mei 1885 in Oostdongeradeel
Verwante:
Vellinga, Geertje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 14 Mei 1866 in Niawier
Overleden : 24 November 1942 in Ferwerderadeel
Ouders:
Vader: Vellinga, Willem
Moeder: Zwart, Sjoukje Gerbens
Kind(eren):
de Wind, Hendrik

Terug naar de startpagina

Zijlstra, Geert Jochems
Geslacht : Man
Geboren : 1767
Gedoopt : 20 September 1767 in Anjum
Overleden : 23 Mei 1826 in Niawier
Beroep : voerman
Notitie
Ouders:
Vader: Geerts, Jochem
Moeder: Tjerks, Baukjen
Familie:
Getrouwd: 26 Mei 1799 in Niawier
Verwante:
Herberg, Gertje Pieters van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : 22 Maart 1775 in Niawier
Gedoopt : 16 April 1775 in Niawier
Overleden : 27 Augustus 1816 in Niawier
Ouders:
Vader: Gerbens, Pieter
Moeder: Sakes, Aukjen
Kind(eren):
Zijlstra, Jogchum Geerts

Terug naar de startpagina

Gerbens, Pieter
Geslacht : Man
Geboren : 17 December 1738 in Niawier
Gedoopt : 28 December 1738 in Niawier
Overleden : 04 Oktober 1808 in Niawier
Beroep : koopman, boer
Ouders:
Vader: Klazes, Gerben
Moeder: Pieters, Jancke
Familie:
Getrouwd: 19 Mei 1765 in Niawier
Verwante:
Sakes, Aukjen
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1743 in Oostrum
Overleden : 22 Februari 1823 in Niawier
Beroep : arbeidster
Ouders:
Vader: Bartels, Sake
Moeder: Egles, Gertje
Kind(eren):
Herberg, Gertje Pieters van der

Terug naar de startpagina

Hendriks, Klaas
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1741
Overleden : omstreeks 1782 in Metslawier, Oostdongeradeel
Beroep : landbouwer
Ouders:
Vader: Saapes, Hendrik
Moeder: Melles, Mincke
Familie:
Getrouwd: omstreeks 1764 in Niawier, Oostdongeradeel
Verwante:
Gerbens, Gertje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 02 Oktober 1741 in Niawier, Oostdongeradeel
Gedoopt : Niawier, Oostdongeradeel
Overleden : omstreeks 1785 in Metslawier, Oostdongeradeel
Ouders:
Vader: Klazes, Gerben
Moeder: Pieters, Jancke
Kind(eren):
Vlasma, Hendrik Klazes

Terug naar de startpagina

Saapes, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1711
Familie:
Verwante:
Melles, Mincke
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1711
Kind(eren):
Hendriks, Klaas

Terug naar de startpagina

Klazes, Gerben
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1698 in Nes of Wierum
Overleden : 1782 in Niawier
Beroep : herbergier
Na 3 proclamaties, namelijk op 13 april, 27 april en 11 mei 1733 koopt Gerben Klazes voor 80 goudguldens een Huysinge en herberge met wydere annexen staande en geleegen to Niawier. Hij koopt het pand van Petrus van Hersen, brouwer te Dokkum. In 1735 trouwt hij met Jancke Pieters. Ze krijgen zes kinderen, waarvan de eerste al vroeg overlijdt. Bij acte van scheidinge in dato den 23e April 1776 (Nedergerecht Oostdongeradeel inv. nr. 152 (1774-1780), blad 327) neemt de jongste dochter Doetje Gerbens niet alleen de schuld(en) van haar vader over, maar ook de herberg in Niawier. In 1778 trouwt Doetje met Jan Eeltjes, waarna al spoedig haar oom Sake Jans (van der Herberg) de herberg overneemt.
Ouders:
Vader: , Klaas
Moeder: , Gertje
Familie:
Getrouwd: 21 Augustus 1735 in Niawier, Oostdongeradeel
Verwante:
Pieters, Jancke
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1711
Overleden : omstreeks 1767 in Niawier, Oostdongeradeel
Ouders:
Vader: Tomas, Pytter
Moeder: Binnerts, Neeltje
Kind(eren):
Gerbens, Pieter
Geslacht : Man
Geboren : 02 December 1736 in Niawier
Overleden : voor 17 December 1738
Gerbens, Pieter
Gerbens, Gertje
Klaver, Klaas Gerbens
Gerbens, Neeltje
Rijpstra, Doetje Gerbens

Terug naar de startpagina

Tomas, Pytter
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1681
Familie:
Verwante:
Binnerts, Neeltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1681
Kind(eren):
Pieters, Jancke

Terug naar de startpagina

Visser, Sytze Jans
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1963
Ouders:
Vader: Visser, Jan Brants
Moeder: Tilma, Maaike Kornelis
Familie:
Verwante:
Herberg, Durkje Johannes van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : 14 December 1965 in Anjum
Ouders:
Vader: Herberg, Johannes van der
Moeder: den Berg, Eelkje van
Kind(eren):
Visser, Eelkje Sytzes
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1993
Visser, Anna Maaike Sytzes
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1995
Visser, Isabella Sytzes
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1997

Terug naar de startpagina

Visser, Jan Brants
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1933
Ouders:
Vader: Visser, Brant
Moeder: Dijkman, Klaaske
Familie:
Getrouwd: 09 Juli 1957
Verwante:
Tilma, Maaike Kornelis
Geslacht : Vrouw
Geboren : 17 September 1933
Overleden : 30 Oktober 1995
Ouders:
Vader: Tilma, Kornelis Jans
Moeder: Woude, Dieuwke Sijmens van der
Kind(eren):
Visser, Sytze Jans

Terug naar de startpagina

Visser, Brant
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1903
Familie:
Verwante:
Dijkman, Klaaske
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1903
Kind(eren):
Visser, Jan Brants

Terug naar de startpagina

Tilma, Kornelis Jans
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1903
Familie:
Verwante:
Woude, Dieuwke Sijmens van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1903
Kind(eren):
Tilma, Maaike Kornelis

Terug naar de startpagina

Scheer, Teunis
Geslacht : Man
Geboren : 28 April 1896 in Bodegraven
Overleden : 19 December 1976 in Den Haag
Familie:
Getrouwd: 15 Juni 1920
Verwante:
Pol, Gerritje van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : 04 Januari 1897 in Bodegraven
Overleden : 06-1986 in Den Haag
Begraven : 27 Juni 1986 in Den Haag
Kind(eren):
Scheer, Helena

Terug naar de startpagina

Wiersma, Durk Formers
Geslacht : Man
Geboren : 28 December 1811 in Wetsens Oostdongeradeel
Overleden : 19 Februari 1900 in Oostdongeradeel
Familie:
Getrouwd: 24 Mei 1841 in Niawier, Oostdongeradeel
Verwante:
Wytsma, Rixtje Tjommes
Geslacht : Vrouw
Geboren : 09 Maart 1813 in Niawier, Oostdongeradeel
Ouders:
Vader: Wytsma, Tjomme Tjerks
Moeder: Herberg, Janke Jans van der

Terug naar de startpagina

Minnema, Johannes Minnes
Geslacht : Man
Geboren : 1752
Gedoopt : 06 April 1752 in Akkerwoude
Overleden : 08 Oktober 1809 in Damwoude
Familie:
Getrouwd: 29 Mei 1796 in Akkerwoude
Verwante:
Braaksma, Ymkjen Jacobs
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1770 in Damwoude
Overleden : 25 September 1808 in Damwoude
Kind(eren):
Minnema, Folkje Johannes

Terug naar de startpagina

Munster, Jan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1933
Familie:
Verwante:
Eijgenhuijsen, Margaretha Johanna Petronella
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1933
Kind(eren):
Munster, Linda Angelique

Terug naar de startpagina

van Silfhout, Bernardus Derkzen
Geslacht : Man
Geboren : 1732 in Bennekom
Gedoopt : 28 December 1732 in Bennekom
Overleden : 03 Mei 1792 in Bennekom
Beroep : kleermaker
Bernardus krijgt 8 kinderen waarvan 1 tak doorloopt.
Deze gebruiken de naam Silfhout.
Ouders:
Vader: van Silfhout, Derck Berendsen
Moeder: Elberts, Reintje
Familie:
Getrouwd: 22 Oktober 1757 in Wageningen
Verwante:
Meurs, Woutertje Derksen
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1735 in Bennekom
Gedoopt : 16 Juni 1735 in Bennekom
Overleden : 29 December 1803 in Bennekom
Ouders:
Vader: Meurs, Derk
Moeder: van Heusden, Mechteld Aartsen
Kind(eren):
van Zilfhout, Derk Berendsen
van Silfhout, Barend

Terug naar de startpagina

van Amersfoort, Hendrick Janssoon
Geslacht : Man
Geboren : 1647
Overleden : 1696
Ouders:
Vader: van Amersfoort, Jan Heyndricx
Moeder: Knijffs, Merrichgen
Familie:
Verwante:
Bessiers, Catharina Henrix
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1632
Overleden : 1706
Kind(eren):
van Amersfoort, Wouter

Terug naar de startpagina

van Amerongen, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : 19 Mei 1730 in Nederlangbroek
Ouders:
Vader: van Amerongen, Jacob Hendrikse
Moeder: de Hotte, Theuntje
Familie:
Getrouwd: 19 Mei 1759
Verwante:
van Wageningen, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1735 in Nederlangbroek
Ouders:
Vader: van Wageningen, Cornelis
Kind(eren):
van Amerongen, Jacob

Terug naar de startpagina

Oosterbeek, Cornelis Gerritse
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1729
Familie:
Verwante:
van Ruijtenbeek, Neeltje Wolters
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1729
Kind(eren):
van Oosterbeek, Jannigje

Terug naar de startpagina

van Wageningen, Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1705
Familie:
Kind(eren):
van Wageningen, Maria

Terug naar de startpagina

van Amerongen, Jacob Hendrikse
Geslacht : Man
Geboren : 1686
Gedoopt : 25 November 1686 in Amerongen
Ouders:
Vader: Gysberts, Hendrik
Moeder: Jacobs, Annigje
Familie:
Getrouwd: 25 November 1714 in Leersum
Verwante:
de Hotte, Theuntje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1687
Gedoopt : 12 Juni 1687 in Tricht
Overleden : 05 September 1759 in Leersum
Begraven : 13 September 1759 in Leersum
Ouders:
Vader: de Hotte, Louis Janse
Moeder: Errisdr, Jantje
Kind(eren):
van Amerongen, Hendrik

Terug naar de startpagina

de Hotte, Louis Janse
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1657
Familie:
Getrouwd: 19 Maart 1682
Verwante:
Errisdr, Jantje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1657
Kind(eren):
de Hotte, Theuntje

Terug naar de startpagina

Gysberts, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1656
Ouders:
Vader: Hendricus, Gysbert
Familie:
Getrouwd: 29 Juni 1684 in Amerongen
Verwante:
Jacobs, Annigje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1656
Gedoopt : 30 Oktober 1656 in Amerongen
Ouders:
Vader: Jansz, Jacob
Moeder: Aries, Marrichien
Kind(eren):
van Amerongen, Jacob Hendrikse

Terug naar de startpagina

Jansz, Jacob
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1626
Familie:
Verwante:
Aries, Marrichien
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1626
Kind(eren):
Jacobs, Annigje

Terug naar de startpagina

Hendricus, Gysbert
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1626
Familie:
Kind(eren):
Gysberts, Hendrik

Terug naar de startpagina

van Holland, Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : 09 November 1945 in Valburg
Familie:
Getrouwd: 01 September 1967 in Valburg
Verwante:
van Dijken, Gerritje Cornelia Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : 13 Mei 1946 in Heteren
Ouders:
Vader: van Dijken, Theodorus
Moeder: Heyden, Cornelia Johanna van der
Kind(eren):
van Holland, Evertje Pietronella
Geslacht : Vrouw
Geboren : 12 Maart 1968 in Heteren
van Holland, Cornelis Johannes
Geslacht : Man
Geboren : 13 Juli 1971 in Herveld
van Holland, Mirjam
Geslacht : Vrouw
Geboren : 20 September 1976 in Herveld

Terug naar de startpagina

van Dijken, Theodorus
Geslacht : Man
Geboren : 03 Mei 1905 in Valburg
Overleden : 13 December 1991 in Ede
Begraven : Randwijk
Beroep : arbeider steenfabriek, landarbeider
Familie:
Getrouwd: 13 Mei 1937 in Heteren
Verwante:
Heyden, Cornelia Johanna van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : 21 Maart 1915 in Heteren
Overleden : 26 Mei 1999 in Herveld
Begraven : 29 Mei 1999 in Randwijk
Kind(eren):
van Dijken, Gerritje Cornelia Johanna

Terug naar de startpagina

van Holland, Steven Gerritsen
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1660 in Everdingen
Ouders:
Vader: van Hollant, Gerrit Jansz
Moeder: Huybrechtsdr, NN
Familie:
Getrouwd: 22 Oktober 1682 in Everdingen
Verwante:
Verlee, Aaltje Cornelisz
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1660 in Zoelmond
Kind(eren):
den Hollander, Jan Stevens

Terug naar de startpagina

van Hollandt, Henrick
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1499
Ouders:
Vader: van Hollandt, Jorephaes
Moeder: van Leuwen, Agnesa
Familie:
Verwante:
van Renesse, Anna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1499
Kind(eren):
van Holland, Jorrephaes

Terug naar de startpagina

van Hollandt, Jorephaes
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1469
Beroep : Schout van Wijk bij Duurstede
Ouders:
Vader: van Hollandt, Herman
Moeder: van Derthesen, NN
Familie:
Verwante:
van Leuwen, Agnesa
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1469
Kind(eren):
van Hollandt, Henrick

Terug naar de startpagina

van Hollandt, Herman
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1439
Ouders:
Moeder: van Maurick, NN
Familie:
Verwante:
van Derthesen, NN
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1439
Kind(eren):
van Hollandt, Jorephaes

Terug naar de startpagina

Ruysch, Johan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1510
Beroep : Heer van Wayestein
Familie:
Verwante:
van Brakell, Elisabeth
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1510
Kind(eren):
Ruysch, Hugo

Terug naar de startpagina

van Elderen, NN
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1530
Familie:
Verwante:
van Wylich, NN
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1530
Kind(eren):
van Elderen, Wilhelmina

Terug naar de startpagina

van Amstel, Adriaen Ploos
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1588
Familie:
Verwante:
van Raveschot, Elisabeth Pater
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1588
Kind(eren):
van Amstel, Nicolaas Ploos

Terug naar de startpagina

Roosens, Cornelius
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1545 in Denderwindeke, Belgie
Overleden : 12 Februari 1623 in Denderwindeke, Belgie
Ouders:
Vader: Roosen, Josse
Moeder: Galmaert, Elisabeth
Familie:
Getrouwd: omstreeks 1565 in Denderwindeke, Belgie
Verwante:
van Hollandt, Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1540 in Denderwindeke, Belgie
Overleden : 1629 in Denderwindeke, Belgie
Kind(eren):
Roosens, Cornelius

Terug naar de startpagina

Roosens, Cornelius
Geslacht : Man
Geboren : 1580 in Denderwindeke, Belgie
Beroep : Echevin de Wedergraete
Ouders:
Vader: Roosens, Cornelius
Moeder: van Hollandt, Johanna
Familie:
Getrouwd: 30 April 1613 in Denderwindeke, Belgie
Verwante:
Raes, Anna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1580

Terug naar de startpagina

Roosen, Josse
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1515
Familie:
Verwante:
Galmaert, Elisabeth
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1515
Kind(eren):
Roosens, Cornelius

Terug naar de startpagina

Hellegering, Johannes Marinus
Geslacht : Man
Geboren : 19 Januari 1933 in Wageningen
Ouders:
Vader: Hellegering, Marinus
Moeder: Robbers, Hendrina Wilhelmina
Familie:
Getrouwd: 30 Juli 1954 in Wageningen
Verwante:
van Holland, G.B.
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1933

Terug naar de startpagina

Hellegering, Marinus
Geslacht : Man
Geboren : 26 April 1910 in Wageningen
Overleden : 17 Februari 1979 in Nijmegen
Familie:
Getrouwd: 30 Juli 1932 in Renkum
Verwante:
Robbers, Hendrina Wilhelmina
Geslacht : Vrouw
Geboren : 16 Mei 1913 in Renkum
Kind(eren):
Hellegering, Johannes Marinus
Hellegering, Jan
Geslacht : Man
Geboren : 05 Oktober 1935 in Wageningen
Overleden : 28 December 1935 in Wageningen

Terug naar de startpagina

Looijen, Johannes
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1926
Ouders:
Vader: Looijen, Johannes
Moeder: Hendriks, Maria
Familie:
Verwante:
den Berg, C. van
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1926

Terug naar de startpagina

Looijen, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1932
Ouders:
Vader: Looijen, Johannes
Moeder: van Holland, Maria
Familie:
Verwante:
Roelofsen, B.
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1932

Terug naar de startpagina

Looijen, Dirk
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1934
Ouders:
Vader: Looijen, Johannes
Moeder: van Holland, Maria
Familie:
Verwante:
Spielmann, R.M.
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1934

Terug naar de startpagina

Meerveld, J.
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1938
Familie:
Verwante:
Looijen, Neeltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1938
Ouders:
Vader: Looijen, Johannes
Moeder: van Holland, Maria

Terug naar de startpagina

Stichter, Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1680
Overleden : na 1717
Familie:
Verwante:
van Holland, Willemijn
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1680
Overleden : na 1717
Kind(eren):
Stichter, Jan
Geslacht : Man
Geboren : 1710
Gedoopt : 12 April 1710 in Montfoort
Stichter, Michiel
Geslacht : Man
Geboren : 1712
Gedoopt : 18 Juli 1712 in Montfoort
Stichter, Cornelia

Terug naar de startpagina

van Wijngaarden, Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : 1720
Gedoopt : 12 Januari 1720 in Montfoort
Overleden : 1775 in Montfoort
Beroep : bakker
Familie:
Getrouwd: 22 Mei 1740 in Montfoort
Verwante:
Stichter, Cornelia
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1717
Gedoopt : 09 November 1717 in Montfoort
Overleden : 16 April 1786 in Montfoort
Begraven : 24 April 1786 in Montfoort
Ouders:
Vader: Stichter, Cornelis
Moeder: van Holland, Willemijn

Terug naar de startpagina

van Hattem, Dirck
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1499
Overleden : omstreeks 1521
Familie:
Verwante:
van Maurik, Hubertje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1499
Kind(eren):
van Hattem, Barbara

Terug naar de startpagina

van Leuwen, Otto
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1560
Overleden : 29 Juni 1622 in Buren
Beroep : schout van Buren
Ouders:
Vader: van Leeuwen, Jan
Moeder: van Hattem, Barbara
Familie:
Verwante:
van Eeuwijk, Elisabeth
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1560

Terug naar de startpagina

van Leuwen, Rijlard
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1561
Ouders:
Vader: van Leeuwen, Jan
Moeder: van Hattem, Barbara
Familie:
Verwante:
van Holland, Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1561

Terug naar de startpagina

van Leuwen, Roelof
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1562
Overleden : voor 06 April 1613
Beroep : kapitein
Ouders:
Vader: van Leeuwen, Jan
Moeder: van Hattem, Barbara
Familie:
Getrouwd: voor 1593
Verwante:
van Buren, Isabelle
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1562

Terug naar de startpagina

van Hattem, Jerephaes
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1530
Familie:
Verwante:
van Rijnestein, Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1530
Kind(eren):
van Hattem, Maria

Terug naar de startpagina

Arends, Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : 12 September 1887 in Opheusden
Overleden : 13 Maart 1919 in Opheusden
Beroep : boomkweker
Ouders:
Vader: Arends, Steven
Moeder: Jansen, Grietje
Familie:
Getrouwd: 12 Februari 1915 in Kesteren
Verwante:
de Wit, Hendrina
Geslacht : Vrouw
Geboren : 14 Januari 1892 in Opheusden
Overleden : 24 Oktober 1977 in Opheusden
Begraven : Marktstraat Opheusden
Beroep : dienstbode
Ouders:
Vader: de Wit, Otto
Moeder: van Leijen, Geurtje
Kind(eren):
Arends, Otto
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1916
Arends, Steven
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1918
Arends, Geurtje

Terug naar de startpagina

Floor, Marinus Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : 30 September 1912 in Ederveen
Overleden : 01 Oktober 1971 in Amersfoort
Familie:
Getrouwd: 28 Mei 1941 in Nijkerk
Verwante:
Boom, Janna
Geslacht : Vrouw
Geboren : 27 Mei 1918 in Nijkerk
Kind(eren):
Floor, Johanna Hendrika
Floor, Gerrit
Floor, Dinie

Terug naar de startpagina

Floor, Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : 09 November 1944 in Nijkerk
Ouders:
Vader: Floor, Marinus Gerrit
Moeder: Boom, Janna
Familie:
Getrouwd: 11 Augustus 1976 in Vught
Verwante:
Kool, Nel
Geslacht : Vrouw
Geboren : 03 Februari 1949 in Vught

Terug naar de startpagina

Everaers, Teunis
Geslacht : Man
Geboren : 31 Juli 1947 in Den Bosch
Familie:
Getrouwd: 15 Mei 1970 in Den Bosch
Verwante:
Floor, Dinie
Geslacht : Vrouw
Geboren : 19 Januari 1946 in Amersfoort
Ouders:
Vader: Floor, Marinus Gerrit
Moeder: Boom, Janna

Terug naar de startpagina

van Holland, Virgil
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1952
Familie:
Getrouwd: 18 September 1970
Verwante:
van Daalen, Patricia
Geslacht : Vrouw
Geboren : 01 Oktober 1952
Overleden : 30 April 1971
Ouders:
Vader: van Daalen, Wesley
Moeder: Christensen, Maureen

Terug naar de startpagina

van Daalen, Wesley
Geslacht : Man
Geboren : 23 Februari 1931
Familie:
Getrouwd: 20 Januari 1951
Verwante:
Christensen, Maureen
Geslacht : Vrouw
Geboren : 19 Juli 1931
Kind(eren):
van Daalen, Patricia

Terug naar de startpagina

Jansen, Willem
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1793
Familie:
Verwante:
Melissen, Gijsbertje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1793
Kind(eren):
Jansen, Roetert

Terug naar de startpagina

van Holland, J.
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1928
Familie:
Getrouwd: 18 September 1948
Verwante:
van Hemert, Willemina
Geslacht : Vrouw
Geboren : 06 Februari 1928 in Herwen en Aerdt
Ouders:
Vader: van Hemert, Gerrit
Moeder: Spies, Teuntje

Terug naar de startpagina

van Hemert, Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : 05 Mei 1899 in Haaften
Gedoopt : Haaften
Overleden : 23 December 1973 in Rheden (Gld)
Familie:
Getrouwd: 29 Juni 1925 in Herwen en Aerdt
Verwante:
Spies, Teuntje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 28 November 1902 in Lienden
Overleden : 17 April 1950 in Rheden (Gld)
Kind(eren):
van Hemert, Willemina

Terug naar de startpagina

Johnson, David
Geslacht : Man
Geboren : 22 Oktober 1959 in Omaha, NE, USA
Ouders:
Vader: Johnson, Verne Weldon
Moeder: Holzwarth, Arlene Martha
Familie:
Getrouwd: 06 September 1986 in Sioux Center, IA, USA
Verwante:
van Holland, Donna Lynn
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1959
Kind(eren):
Johnson, Camie Lynn
Geslacht : Vrouw
Geboren : 18 December 1990 in Sioux Center, IA, USA
Johnson, Carly Jo
Geslacht : Vrouw
Geboren : 20 Mei 1996 in Rapid City, SD, USA

Terug naar de startpagina

Johnson, Verne Weldon
Geslacht : Man
Geboren : 26 Januari 1935
Familie:
Verwante:
Holzwarth, Arlene Martha
Geslacht : Vrouw
Geboren : 03 Maart 1936 in Freman, SD, USA
Ouders:
Vader: Holzwarth, Emmanuel
Moeder: Mehlhaff, Martha
Kind(eren):
Johnson, Sheila
Geslacht : Vrouw
Geboren : 04 Mei 1958 in Omaha, NE, USA
Overleden : 04 Mei 1958 in Omaha, NE, USA
Johnson, David
Johnson, Brian

Terug naar de startpagina

Holzwarth, Emmanuel
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1906
Familie:
Verwante:
Mehlhaff, Martha
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1906
Kind(eren):
Holzwarth, Arlene Martha

Terug naar de startpagina

Johnson, Brian
Geslacht : Man
Geboren : 18 Februari 1971 in Rapid City, SD, USA
Ouders:
Vader: Johnson, Verne Weldon
Moeder: Holzwarth, Arlene Martha
Familie:
Getrouwd: 03 Februari 1997 in Rapid City, SD, USA
Verwante:
Mauller, Karen Darlene
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1971
Kind(eren):
Johnson, Jacob Allen
Geslacht : Man
Geboren : 24 Juli 1997 in Rapid City, SD, USA

Terug naar de startpagina

Boshuizen, Willem
Geslacht : Man
Geboren : 25 September 1832 in Amersfoort
Overleden : na 1900 in Hoorn
Beroep : straatmaker
Ouders:
Vader: Boshuizen, Gerrit Willem
Moeder: de Kleut, Gaartje van
Familie:
Getrouwd: 15 Mei 1861 in Vlaardingen
Verwante:
Broek, Alida
Geslacht : Vrouw
Geboren : 15 December 1832 in Vlaardingen
Overleden : 06 Oktober 1893 in Vlaardingen
Beroep : dienstbode
Ouders:
Vader: Broek, Teunis
Moeder: Bot, Alida
Kind(eren):
Boshuizen, Gerritje

Terug naar de startpagina

Broek, Teunis
Geslacht : Man
Geboren : 25 Januari 1795 in Vlaardingen
Overleden : 02 Februari 1869 in Vlaardingen
Familie:
Verwante:
Bot, Alida
Geslacht : Vrouw
Geboren : 12 December 1793 in Vlaardingen
Overleden : 11 Juni 1839 in Vlaardingen
Kind(eren):
Broek, Alida

Terug naar de startpagina

van Heere, Bastiaan
Geslacht : Man
Geboren : 31 Augustus 1861 in Vlaardingen
Overleden : 12 April 1944 in Vlaardingen
Ouders:
Vader: van Heere, Kornelis
Moeder: Baksteen, Petronella
Familie:
Getrouwd: 03 December 1884 in Vlaardingen
Verwante:
Boshuizen, Gerritje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 15 September 1862 in Vlaardingen
Overleden : 12 Januari 1939 in Vlaardingen
Ouders:
Vader: Boshuizen, Willem
Moeder: Broek, Alida
Kind(eren):
van Heere, Kornelis

Terug naar de startpagina

van Heere, Kornelis
Geslacht : Man
Geboren : 14 September 1827 in Vlaardingen
Overleden : 22 Januari 1913 in Vlaardingen
Familie:
Verwante:
Baksteen, Petronella
Geslacht : Vrouw
Geboren : 14 September 1826 in Vlaardingen
Overleden : 20 Juni 1915 in Vlaardingen
Kind(eren):
van Heere, Bastiaan

Terug naar de startpagina

van Heere, Kornelis
Geslacht : Man
Geboren : 22 Oktober 1895 in Vlaardingen
Overleden : 20 December 1962 in Rotterdam
Beroep : scheepmaker
Ouders:
Vader: van Heere, Bastiaan
Moeder: Boshuizen, Gerritje
Familie:
Getrouwd: 03 September 1919 in Vlaardingen
Verwante:
van Dorp, Cornelia Wilhelmina
Geslacht : Vrouw
Geboren : 22 April 1896 in Vlaardingen
Overleden : 26 December 1982 in Vlaardingen

Terug naar de startpagina

Teunissen, Ruud
Geslacht : Man
Geboren : 09 Mei 1952
Familie:
Getrouwd: 29 December 1977
Verwante:
van Kampen, Maria Margretha
Geslacht : Vrouw
Geboren : 05 November 1957 in Haarlem
Ouders:
Vader: van Kampen, Engelbertus
Moeder: van Holland, Willy Johanna

Terug naar de startpagina

Zijlstra, Jogchum Geerts
Geslacht : Man
Geboren : 29 April 1815 in Niawier
Overleden : 06 Januari 1865 in Niawier
Beroep : boerenknecht te Nes en arbeider te Niawier
Ouders:
Vader: Zijlstra, Geert Jochems
Moeder: Herberg, Gertje Pieters van der
Familie:
Getrouwd: 19 Februari 1846 in Metslawier
Verwante:
Holwerda, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : 17 Februari 1823 in Ee
Overleden : 21 December 1909 in Ee
Beroep : dienstmeid

Terug naar de startpagina

Geerts, Jochem
Geslacht : Man
Geboren : 1740
Gedoopt : 14 Februari 1740 in Anjum
Familie:
Getrouwd: 21 September 1766 in Anjum
Verwante:
Tjerks, Baukjen
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1740
Kind(eren):
Zijlstra, Geert Jochems

Terug naar de startpagina

Kuitert, Jan
Geslacht : Man
Geboren : 02 November 1950 in Leeuwarden
Ouders:
Vader: Kuitert, Jacob
Moeder: Meijer, Betje
Familie:
Getrouwd: 01 Juni 1971 in Leeuwarden
Verwante:
Jansma, Maartje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 12 Februari 1952 in Britsum, Leeuwarderadeel
Ouders:
Vader: Jansma, Ybele
Moeder: Herberg, Atje van der
Kind(eren):
Kuitert, Johan
Kuitert, Alida

Terug naar de startpagina

Kuitert, Johan
Geslacht : Man
Geboren : 11 Januari 1973 in Koudum
Ouders:
Vader: Kuitert, Jan
Moeder: Jansma, Maartje
Familie:
Getrouwd: 26 Oktober 2001 in Dronten
Verwante:
Gauw, Mirjam
Geslacht : Vrouw
Geboren : 20 Oktober 1975 in Rotterdam
Ouders:
Vader: Gauw, Sinus
Moeder: van Gijzen, Krijntje
Kind(eren):
Kuitert, Jelmer
Geslacht : Man
Geboren : 01 November 2002 in Dronten

Terug naar de startpagina

Petit, Sebastiaan I.G.
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1976
Familie:
Verwante:
Kuitert, Alida
Geslacht : Vrouw
Geboren : 18 Oktober 1976 in Warga
Ouders:
Vader: Kuitert, Jan
Moeder: Jansma, Maartje

Terug naar de startpagina

Gauw, Sinus
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1945
Familie:
Verwante:
van Gijzen, Krijntje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1945
Kind(eren):
Gauw, Mirjam

Terug naar de startpagina

Kuitert, Jacob
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1920
Familie:
Verwante:
Meijer, Betje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1920
Kind(eren):
Kuitert, Jan

Terug naar de startpagina

Boshuizen, Willem
Geslacht : Man
Geboren : 1835 in Hoevelaken
Overleden : 05 April 1914 in Amersfoort
Beroep : daggelder
Ouders:
Vader: Boshuizen, Gerrit Aalten
Moeder: Kastelein, Aaltje
Familie:
Getrouwd: 18 Mei 1859 in Hoevelaken
Verwante:
van Zoeren, Grietje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1829 in Hoevelaken
Overleden : 29 December 1912 in Amersfoort
Ouders:
Vader: van Zoele, Aart
Moeder: Knoppersen, Annetje
Kind(eren):
Boshuizen, Gerrit

Terug naar de startpagina

Boshuizen, Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : 1862 in Hoogland
Overleden : 11 Oktober 1932 in Amersfoort
Ouders:
Vader: Boshuizen, Willem
Moeder: van Zoeren, Grietje
Familie:
Getrouwd: 20 Januari 1886 in Amersfoort
Verwante:
Kreikamp, Jannetje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 03 Mei 1863 in Hoogland
Overleden : 07 Januari 1939 in Amersfoort
Ouders:
Vader: Kreikamp, Bart
Moeder: Kraai, Jannetje
Kind(eren):
Boshuizen, Willem
Geslacht : Man
Geboren : 01 April 1886 in Amersfoort
Overleden : 29 Augustus 1886 in Amersfoort
Boshuizen, Willem
Boshuizen, Jannetje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 07 Juli 1890 in Amersfoort
Overleden : 20 Oktober 1893 in Amersfoort
Boshuizen, Jannetje Margrietha
Boshuizen, Bertus
Geslacht : Man
Geboren : 29 Oktober 1897 in Amersfoort
Boshuizen, Margaretha
Geslacht : Vrouw
Geboren : 29 December 1899 in Amersfoort
Overleden : 29 Oktober 1902 in Amersfoort
Boshuizen, Gijsberta
Geslacht : Vrouw
Geboren : 22 Juni 1901 in Amersfoort
Overleden : 02 Juli 1901 in Amersfoort

Terug naar de startpagina

Kreikamp, Bart
Geslacht : Man
Geboren : 09 Maart 1826 in Hoogland
Overleden : 13 November 1882 in Hoogland
Ouders:
Vader: Kraaikamp, Willem
Moeder: Pothoven, Gijsberta
Familie:
Getrouwd: 24 April 1861 in Nijkerk
Verwante:
Kraai, Jannetje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1838 in Nijkerk
Kind(eren):
Kreikamp, Jannetje

Terug naar de startpagina

Boshuizen, Willem
Geslacht : Man
Geboren : 13 April 1887 in Amersfoort
Ouders:
Vader: Boshuizen, Gerrit
Moeder: Kreikamp, Jannetje
Familie:
Getrouwd: 23 Oktober 1918 in Amersfoort
Verwante:
Florijn, Driesje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 18 Augustus 1887 in Amersfoort
Ouders:
Vader: Florijn, Berend
Moeder: den Brink, Hentje van

Terug naar de startpagina

Nieuwhuis, Henderikus
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1893 in Urk
Ouders:
Vader: Nieuwhuis, Henderikus Timen
Moeder: Gerritsen, Grada Johanna
Familie:
Getrouwd: 05 September 1922 in Amersfoort
Verwante:
Boshuizen, Jannetje Margrietha
Geslacht : Vrouw
Geboren : 07 November 1894 in Amersfoort
Ouders:
Vader: Boshuizen, Gerrit
Moeder: Kreikamp, Jannetje

Terug naar de startpagina

Moesbergen, Evert
Geslacht : Man
Geboren : 06 Mei 1916 in Arnhem
Overleden : 08 Juli 1982 in Woudenberg
Familie:
Verwante:
Bouman, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : 17 Juli 1916 in Veenendaal
Overleden : 25 Augustus 1974 in Amersfoort
Kind(eren):
Moesbergen, Wilhelmina Arina

Terug naar de startpagina

de Rooij, Jacobus
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1912
Familie:
Verwante:
Hoogendoorn, Annechien
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1912
Kind(eren):
de Rooij, Jurrien Jacob Johannes Martinus

Terug naar de startpagina

Verweij, Marinus
Geslacht : Man
Geboren : 07 Augustus 1906 in Buurmalsen
Overleden : 09 Maart 1983 in 's Gravenhage
Beroep : grossier in aardappelen
Familie:
Getrouwd: 23 Mei 1928 in 's Gravenhage
Verwante:
van Zuilichem, Alida
Geslacht : Vrouw
Geboren : 02 Juni 1907 in Deil
Overleden : 20 Oktober 1989 in Leiden
Kind(eren):
Verweij, Marinus

Terug naar de startpagina

de Rooij, Anco
Geslacht : Man
Geboren : 08 Mei 1973 in Sittard
Ouders:
Vader: de Rooij, Jurrien Jacob Johannes Martinus
Moeder: van Holland, Magdalena
Familie:
Getrouwd: 29 Oktober 1996 in De Bilt
Verwante:
Overeem, Geertje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 19 Mei 1972 in Harderwijk
Ouders:
Vader: Overeem, Evert
Moeder: Sterkenburg, Pietertje

Terug naar de startpagina

Overeem, Evert
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1942
Familie:
Verwante:
Sterkenburg, Pietertje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1942
Kind(eren):
Overeem, Geertje

Terug naar de startpagina

de Rooij, Jurrien Martin
Geslacht : Man
Geboren : 17 Juni 1975 in Utrecht
Ouders:
Vader: de Rooij, Jurrien Jacob Johannes Martinus
Moeder: van Holland, Magdalena
Familie:
Getrouwd: 18 September 1996 in De Bilt
Verwante:
de Jong, Janna Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : 13 Maart 1974
Ouders:
Vader: de Jong, Willem Meindert
Moeder: Hove, Hendrika ten

Terug naar de startpagina

de Jong, Willem Meindert
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1944
Familie:
Verwante:
Hove, Hendrika ten
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1944
Kind(eren):
de Jong, Janna Johanna

Terug naar de startpagina

van Holland, Willie Herman
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1935
Familie:
Verwante:
den Hudding, Aartje van
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1935
Ouders:
Vader: den Hudding, Gerrit Jan van
Moeder: Middendorp, Hermina

Terug naar de startpagina

den Hudding, Gerrit Jan van
Geslacht : Man
Geboren : 06 Mei 1905
Overleden : 16 November 1945
Familie:
Getrouwd: 09 Augustus 1941
Verwante:
Middendorp, Hermina
Geslacht : Vrouw
Geboren : 14 November 1901
Overleden : 07 Juli 1971
Kind(eren):
den Hudding, Aartje van

Terug naar de startpagina

Odding, Tiem
Geslacht : Man
Geboren : 07 April 1934 in Hillegersberg
Overleden : 30 November 1980 in Rotterdam
Ouders:
Vader: Odding, Tieme Wijbe Huijbrecht
Moeder: Theuns, Hendrika Pietronella Adriana
Familie:
Getrouwd: 12 December 1972 in Amersfoort
Verwante:
van Holland, Teuntje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 03 Maart 1936 in Oldebroek

Terug naar de startpagina

Odding, Tieme Wijbe Huijbrecht
Geslacht : Man
Geboren : 05 Januari 1904 in Schiedam
Overleden : 11 April 1957 in Rotterdam
Familie:
Getrouwd: 20 Maart 1929 in Hillergersberg
Verwante:
Theuns, Hendrika Pietronella Adriana
Geslacht : Vrouw
Geboren : 05 Mei 1902 in Rotterdam
Kind(eren):
Odding, Tiem

Terug naar de startpagina

van Hollandt, Gijsbert
Geslacht : Man
Geboren : 1726 in Beverwijk
Familie:
Getrouwd: 04 April 1756 in Beverwijk
Verwante:
Boekholt, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1731 in Beverwijk

Terug naar de startpagina

van Maurick, NN
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1409
Familie:
Kind(eren):
van Hollandt, Herman

Terug naar de startpagina

van Amstel, Adriaan Ploos
Geslacht : Man
Geboren : 1644
Gedoopt : 29 December 1644 in Wijk bij Duurstede
Overleden : 1688
Ouders:
Vader: van Amstel, Nicolaas Ploos
Moeder: van Holland, Allarda
Familie:
Verwante:
Struyck, Judith Geertruyd
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1654
Gedoopt : 15 Januari 1654 in IJhorst

Terug naar de startpagina

van Sandick, Jacob
Geslacht : Man
Geboren : 12 Oktober 1644 in Wijk bij Duurstede
Overleden : 02 April 1694 in Paramaribo, Suriname
Beroep : Commissaris van de Slavenhandel op Suriname
van beroep:
- secretaris (1679-1686)
- ontvanger huisgeld
- rentmeester gasthuis
- ontvanger van de verponding te Utrecht (1689)
- commisaris slavenhandel te Suriname (1693-)
(bron: Nederlands patriciaat, CBG, 73e jg, pg 300/301)
Ouders:
Vader: van Sandick, Johan
Moeder: Schagen, Abigael
Familie:
Verwante:
van Amstel, Agnes Ploos
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1661 in Wijk bij Duurstede
Overleden : 16 Juli 1710 in Wijk bij Duurstede
Ouders:
Vader: van Amstel, Nicolaas Ploos
Moeder: van Holland, Allarda

Terug naar de startpagina

Hollandt, Johannes
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1643
Beroep : meesterchirurgijn te Ginneken
Familie:
Getrouwd: 07 December 1672 in Breda
Verwante:
Burghgraef, Margriet
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1651
Gedoopt : 02 April 1651 in Breda
Ouders:
Vader: Burghgraef, Frans Aertsen
Moeder: Snels, Janneken Jans
Kind(eren):
van Hollandt, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1673

Terug naar de startpagina

Burghgraef, Frans Aertsen
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1621
Familie:
Verwante:
Snels, Janneken Jans
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1621
Kind(eren):
Burghgraef, Margriet

Terug naar de startpagina

Vosch, Balthazar
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1588
Begraven : 16 Juni 1651 in Utrecht
Ouders:
Vader: Vosch, Peter
Moeder: Uttewael, Alijdt
Familie:
Getrouwd: Wijk bij Duurstede
Verwante:
van Hollandt, Anna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1588
Overleden : 20 April 1629 in Utrecht
Anna van Hollandt en Bathasar Vosch zijn in 1629 samen binnengekomen in de Nederduits Gereformeerde gemeente van Utrecht.
In de begraafboeken van gemeentearchief Utrecht twee vermeldingen gevonden:
1. Joffrouw Anna van Hollant, weduwe van Antonis van Meerlandt, adres: over de sack aen de Nieuwegraft. Nagelaten betrekkingen: mondige collaterale erfgenamen, daervan Balthazar Vosch, wegen zijn huysfrouw een is, Bijzonderheid: dom. Datum aangifte 20 april 1629.
2, Anna van Hollandt. Weledele joffer, huijsvr. van de heer Balthsar Vosch. Nagelaten: haer man met echte mondige kinderen. Begraven in de St Servaes. Wijze van begraven: twee knechs; een wapen in de kerck opgehangen. datum aangifte 16 juni 1651.
Ouders:
Vader: van Holland, Jorriaan
Moeder: van Leeuwen, Alith

Terug naar de startpagina

Vosch, Peter
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1548 in Utrecht
Overleden : 1602 in Utrecht
Beroep : herbergier in "De Hulck" en in "De Sluetel" bij de St. Jansbrugge, schepen van Utrecht, cameraar, impostmeester
Familie:
Getrouwd: omstreeks 1570
Verwante:
Uttewael, Alijdt
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1548
Overleden : 1610
Begraven : 19 November 1610 in Utrecht
Kind(eren):
Vosch, Balthazar

Terug naar de startpagina

Kate, Hendrik Berends Faken ten
Geslacht : Man
Geboren : 1710
Gedoopt : 02 November 1710 in Hoogeveen
Familie:
Getrouwd: 15 November 1733 in Beilen
Verwante:
Wijbrands, Geesje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1710 in Beilen
Gedoopt : omstreeks 1710 in Beilen
Kind(eren):
Kate, Berend Hendriks ten

Terug naar de startpagina

Miedema, NN
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1953
Ouders:
Vader: Miedema, Raymond
Moeder: van Holland, Alyce
Familie:
Verwante:
Taylor, NN
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1953

Terug naar de startpagina

Deijl, Maarten van der
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1708
Familie:
Verwante:
Hennevanger, Neeltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1708
Kind(eren):
van Deijl, Aafje

Terug naar de startpagina

Wouterse-Ruijs, Teunis
Geslacht : Man
Geboren : 17 Juni 1864 in Ede
Overleden : 17 December 1929 in Ede
Beroep : arbeider
Familie:
Getrouwd: 21 November 1891 in Ede
Verwante:
Berkhof, Rijkje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1861 in Ede
Kind(eren):
Wouterse-Ruijs, Derkje

Terug naar de startpagina

Sanders, HAW
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1968
Familie:
Getrouwd: 18 Juli 1997 in Doesburg
Verwante:
van Holland, Sylvia Martha Christina
Geslacht : Vrouw
Geboren : 30 Augustus 1968 in Velp
Ouders:
Vader: van Holland, Willem
Moeder: Bleij, Petronella Christina

Terug naar de startpagina

Bleij, Johannes Albertus
Geslacht : Man
Geboren : 28 Augustus 1909 in Amsterdam
Overleden : 20 Mei 1979 in Velp
Familie:
Verwante:
Kok, Martha
Geslacht : Vrouw
Geboren : 18 Augustus 1907 in Amsterdam
Overleden : 12 Februari 1966 in Amsterdam
Kind(eren):
Bleij, Petronella Christina

Terug naar de startpagina

van Holland, Joannes
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1730
getuige op donderdag 5 december 1765 Bergen op Zoom
Voornaam dopeling: Ioannes Wilhelmus
Achternaam dopeling: Crosting
Geslacht: m
Wettig / onwettig: w
Voornaam vader: Joannes
Achternaam vader: Crosting
Voornaam moeder: Anna
Achternaam moeder: Wilimia
Voornaam getuige 1: Joannes
Achternaam getuige 1: Holland, van
Voornaam getuige 2: Guilielmina
Achternaam getuige 2: Albregts

Terug naar de startpagina

van Holland, Frans Davidts
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1650
Familie:
Verwante:
Anthonys, Anna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1650
Kind(eren):
van Holland, Frantsina
Geslacht : Vrouw
Geboren : SEPT 1680
Gedoopt : 07 September 1680 in Bergen op Zoom
Frantsina van Holland
dopeling op zaterdag 7 september 1680 Bergen op Zoom
Voornaam dopeling: Frantsina
Achternaam dopeling: Holland, van
Geslacht: v
Wettig / onwettig: w
Voornaam vader: Frans Davidts
Achternaam vader: Holland, van
Voornaam moeder: Anna
Achternaam moeder: Anthonys
Voornaam getuige 1: Anthony
Achternaam getuige 1: Anthonijssen
Voornaam getuige 2: Marij
Achternaam getuige 2: Pieters

Terug naar de startpagina

van Holland, Neeltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1720
Overleden : 22 Maart 1792 in Dinteloord
Bron:
Overlijdensregister NH Dinteloord 1772-1805
Archief:
DTB-Din inventarisnummer 7
Doop-, trouw en begraafboeken Dinteloord en Prinseland

Terug naar de startpagina

van Tol, Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : 1827 in Reeuwijk
Ouders:
Vader: van Tol, Jacob
Moeder: Boon, Maartje
Familie:
Getrouwd: 05 Augustus 1857 in Rotterdam
Verwante:
Ladzou, Maria Gijsberta
Geslacht : Vrouw
Geboren : 03 Oktober 1833 in Rotterdam
Ouders:
Vader: Latzou, Franciscus
Moeder: van Holland, Maria

Terug naar de startpagina

van Tol, Jacob
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1802
Familie:
Verwante:
Boon, Maartje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1802
Kind(eren):
van Tol, Cornelis

Terug naar de startpagina

Kamperse, Jacobus
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1786
Familie:
Verwante:
Konings, Cecilia
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1786
Kind(eren):
Kamperse, Hendrik

Terug naar de startpagina

Reitsma, Ebe Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : 06 Juni 1884 in Workum
Ouders:
Vader: Reitsma, Hendrik
Moeder: Herberg, Aagje van der
Familie:
Getrouwd: 30 September 1914 in Rotterdam
Verwante:
Valstar, Wilhelmina Petronella Alida
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1886 in Monster
Ouders:
Vader: Valstar, Leendert Anthonie
Moeder: Kruijff, Johanna Emma

Terug naar de startpagina

Valstar, Leendert Anthonie
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1856
Familie:
Verwante:
Kruijff, Johanna Emma
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1856
Kind(eren):
Valstar, Wilhelmina Petronella Alida

Terug naar de startpagina

van Tijn, Levie
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1830
Familie:
Verwante:
de Leeuw, Ragel
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1830
Kind(eren):
van Tijn, Jetje

Terug naar de startpagina

Huiberts, Hendrikus
Geslacht : Man
Geboren : 1874 in Zwolle
Overleden : 30 Mei 1942 in Zwolle
Beroep : kleermaker
Ouders:
Vader: Huibers, Hendrik
Moeder: van Holland, Hendrika
Familie:
Getrouwd: 23 Mei 1906 in Zwolle
Verwante:
de Frenne, Hendrika Margrieta
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1880 in Kampen
Ouders:
Vader: de Frenne, Lucas
Moeder: Vinke, Anna Margaretha van Werven

Terug naar de startpagina

de Frenne, Lucas
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1850
Beroep : sigarenfabrikant
Familie:
Verwante:
Vinke, Anna Margaretha van Werven
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1850
Kind(eren):
de Frenne, Hendrika Margrieta

Terug naar de startpagina

Mulder, Teunis
Geslacht : Man
Geboren : 1884 in Epe
Beroep : kleermaker
Ouders:
Vader: Mulder, Egbert Jan
Moeder: Lammers, Johanna Maria
Familie:
Getrouwd: 04 Augustus 1908 in Zwolle
Verwante:
Huiberts, Mechelina
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1870 in Zwolle
Beroep : modiste
Ouders:
Vader: Huibers, Hendrik
Moeder: van Holland, Hendrika

Terug naar de startpagina

Mulder, Egbert Jan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1854
Beroep : landbouwer
Familie:
Verwante:
Lammers, Johanna Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1854
Kind(eren):
Mulder, Teunis

Terug naar de startpagina

Bakker, Jan Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : 1888 in Helder
Beroep : lichtdruk photograaf
Ouders:
Vader: Bakker, Jan
Moeder: Dekker, Trijntje
Familie:
Getrouwd: 25 Maart 1913 in Zwolle
Verwante:
Huibers, Hendrika
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1883 in Zwolle
Ouders:
Vader: Huibers, Hendrik
Moeder: van Holland, Hendrika

Terug naar de startpagina

Bakker, Jan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1858
Familie:
Verwante:
Dekker, Trijntje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1858
Kind(eren):
Bakker, Jan Cornelis

Terug naar de startpagina

Boeschoten, Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1847
Familie:
Verwante:
Neef, Catharina Wilhemina
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1847
Kind(eren):
Boeschoten, Cornelis

Terug naar de startpagina

Meurs, Hendrikus
Geslacht : Man
Geboren : 1887 in Wageningen
Beroep : houtbewerker
Ouders:
Vader: Meurs, Rijk
Moeder: van Holland, Anthonia
Familie:
Getrouwd: 21 December 1918 in Hilversum
Verwante:
Looijen, Grietje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1888 in Wageningen
Ouders:
Vader: Looijen, Leendert
Moeder: Jansen, Grada

Terug naar de startpagina

Looijen, Leendert
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1858
Beroep : rijkswerkman
Familie:
Verwante:
Jansen, Grada
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1858
Kind(eren):
Looijen, Grietje

Terug naar de startpagina

van Roekel, Geurt
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1915
Overleden : voor 15 Juni 2004
Familie:
Verwante:
Ansink, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1915
Overleden : 15 Juni 2004 in Bennekom
Kind(eren):
van Roekel, Gerrit

Terug naar de startpagina

Broeke, Dickie ten
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1958
Familie:
Verwante:
van Holland, Wilhelmina
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1958
Ouders:
Vader: van Holland, Gerard
Moeder: van Hemert, Wilhelmina
Kind(eren):
Broeke, Angela ten
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1988
Broeke, Desiree ten
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1989
Broeke, Roxanne ten
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1990

Terug naar de startpagina

van Holland, Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1959
Ouders:
Vader: van Holland, Gerard
Moeder: van Hemert, Wilhelmina
Familie:
Kind(eren):
van Holland, Marco
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1989

Terug naar de startpagina

van Holland, Henk
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1960
Ouders:
Vader: van Holland, Gerard
Moeder: van Hemert, Wilhelmina
Familie:
Verwante:
, Kadriye
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1960
Kind(eren):
van Holland, Defne
Geslacht : Vrouw
Geboren : 14 Augustus 1985
van Holland, Manolya
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1990

Terug naar de startpagina

Reinten, Etienne
Geslacht : Vrouw
Geboren : 08 Oktober 1980
Ouders:
Vader: Reinten, Henk
Moeder: , Riki
Familie:
Kind(eren):
Reinten, Sandra
Geslacht : Vrouw
Geboren : 10 Maart 2005

Terug naar de startpagina

Reinten, Johnny
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1965
Ouders:
Vader: Reinten, Willem
Moeder: van Holland, Willemina Jacoba
Familie:
Verwante:
, Reina
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1965
Kind(eren):
Reinten, Jeroen
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1995

Terug naar de startpagina

van Holland, Hermanus Hendrikus
Geslacht : Man
Geboren : 16 Maart 1958 in Velp
Ouders:
Vader: van Holland, Hermanus Hendrikus
Moeder: Zaaier, Johanna Maria
Familie:
Getrouwd: 23 September 1983
Verwante:
Vedder, Josephina Catharina Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : 26 Oktober 1957
Kind(eren):
van Holland, Hermanus Hendrikus
Geslacht : Man
Geboren : 30 November 1985
van Holland, Leantina Theadora
Geslacht : Vrouw
Geboren : 30 September 1988

Terug naar de startpagina

Huijbers, Willem
Geslacht : Man
Geboren : 04 September 1959
Familie:
Getrouwd: 19 Augustus 1983
Verwante:
van Holland, Riet
Geslacht : Vrouw
Geboren : 28 April 1959 in Velp
Ouders:
Vader: van Holland, Hermanus Hendrikus
Moeder: Zaaier, Johanna Maria
Kind(eren):
Huijbers, Glen
Geslacht : Man
Geboren : 27 November 1986
Huijbers, Brian
Geslacht : Man
Geboren : 16 Juni 1993

Terug naar de startpagina

van Holland, Eduard Gustaaf
Geslacht : Man
Geboren : 06 Juni 1960 in Velp
Ouders:
Vader: van Holland, Hermanus Hendrikus
Moeder: Zaaier, Johanna Maria
Familie:
Getrouwd: 09 Augustus 1985 in Rheden
Verwante:
Cornelissen, Petronella Theadora Cornelia
Geslacht : Vrouw
Geboren : 19 Januari 1963 in Arnhem
Ouders:
Vader: Cornelissen, Peter
Moeder: van Zanten, Stientje Theadora
Kind(eren):
van Holland, Claudia
Geslacht : Vrouw
Geboren : 18 Augustus 1985 in Velp
van Holland, Ronald
Geslacht : Man
Geboren : 26 Mei 1987 in Velp

Terug naar de startpagina

Kemperman, Peter
Geslacht : Man
Geboren : 22 Juni 1963
Familie:
Getrouwd: 24 Januari 1986
Verwante:
van Holland, Anja
Geslacht : Vrouw
Geboren : 10 November 1963 in Velp
Ouders:
Vader: van Holland, Hermanus Hendrikus
Moeder: Zaaier, Johanna Maria
Kind(eren):
Kemperman, Shirley
Geslacht : Vrouw
Geboren : 19 April 1986
Kemperman, Nick
Geslacht : Man
Geboren : 20 Oktober 1992

Terug naar de startpagina

van Holland, Frans
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1965
Ouders:
Vader: van Holland, Frans
Moeder: Kroon, Bep
Familie:
Verwante:
, Gwen
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1965
Kind(eren):
van Holland, Jeroen
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1995

Terug naar de startpagina

van Zuylen, Adriaen
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1592
Familie:
Verwante:
van Holland, Anna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1592
Ouders:
Vader: van Holland, Dirck
Moeder: van Hattem, Maria

Terug naar de startpagina

van Holland, Balthasar
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1594
Ouders:
Vader: van Holland, Dirck
Moeder: van Hattem, Maria
Familie:
Verwante:
van Winssen, Mechtild
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1594

Terug naar de startpagina

van Holland, Jan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1596
Ouders:
Vader: van Holland, Dirck
Moeder: van Hattem, Maria
Familie:
Verwante:
den Berchell, Alidt van
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1596

Terug naar de startpagina

van Meerlant, Anthonis
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1550
Familie:
Verwante:
van Holland, Anna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1550
Ouders:
Vader: van Holland, Jorrephaes
Moeder: Vermeer, Anna Maria

Terug naar de startpagina

Ketel, Barent
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1562
Familie:
Verwante:
van Holland, Catharina
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1551
Ouders:
Vader: van Holland, Jorrephaes
Moeder: Vermeer, Anna Maria

Terug naar de startpagina

Versteegh, Pieter
Geslacht : Man
Geboren : 1874 in Leersum
Overleden : 24 Januari 1956 in Leersum
Ouders:
Vader: Versteegh, Gerrit
Moeder: van Nieuw-Amerongen, Jannetje
Familie:
Getrouwd: 06 Juni 1929 in Leersum Erkenning kind mann. gesl. Hendrik geb. Leersum 19-06-1912

Verwante:
van Holland, Neeltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 29 Maart 1892 in Amerongen
Ouders:
Vader: van Holland, Hendrik
Moeder: van Deelen, Jacoba

Terug naar de startpagina

Kreune, Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : 1767
Ouders:
Vader: Kreune, Aart
Moeder: Does, Trijntje
Familie:
Getrouwd: 06 April 1814 in Maartensdijk
Verwante:
de Dulk, Gerriken
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1771
Ouders:
Vader: de Dulk, Hendrik
Moeder: Gerritsen, Aaltje

Terug naar de startpagina

Kreune, Aart
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1737
Familie:
Verwante:
Does, Trijntje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1737
Kind(eren):
Kreune, Cornelis

Terug naar de startpagina

de Dulk, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1741
Familie:
Verwante:
Gerritsen, Aaltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1741
Kind(eren):
de Dulk, Gerriken

Terug naar de startpagina

Hirschmann, Johann Leonard
Geslacht : Man
Geboren : 1778
Gedoopt : Reppendorf, Duitsland
Overleden : 15 December 1848 in Arnhem
Familie:
Verwante:
Kreune, Henders
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1776
Gedoopt : Ruurlo
Overleden : 24 Juni 1843 in Arnhem
Kind(eren):
Hirschmann, Johann Christoph

Terug naar de startpagina

Hirschmann, Johann Christoph
Geslacht : Man
Geboren : 1811 in Arnhem
Overleden : 26 Februari 1868 in Arnhem
Ouders:
Vader: Hirschmann, Johann Leonard
Moeder: Kreune, Henders
Familie:
Getrouwd: 04 Mei 1836 in Arnhem
Verwante:
den Top, Gerritje van
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1810 in Ede

Terug naar de startpagina

Kreune, Gerrit Jan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1772
Familie:
Verwante:
Veijselaar, Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1772
Gedoopt : Arnhem
Overleden : 22 Oktober 1846 in Arnhem
Ouders:
Vader: Veijselaar, Johannes
Moeder: Elbers, Johanna

Terug naar de startpagina

Veijselaar, Johannes
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1742
Familie:
Verwante:
Elbers, Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1742
Kind(eren):
Veijselaar, Johanna

Terug naar de startpagina

Middeldorp, Antoon
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1786
Familie:
Verwante:
Kreune, Willemina
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1786
Kind(eren):
Middeldorp, Maria

Terug naar de startpagina

Jansen, Marinus
Geslacht : Man
Geboren : 1828 in Arnhem
Ouders:
Moeder: Jansen, Maria
Familie:
Getrouwd: 04 Augustus 1852 in Arnhem
Verwante:
Middeldorp, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1816 in Heteren
Overleden : 13 Juli 1887 in Arnhem
Ouders:
Vader: Middeldorp, Antoon
Moeder: Kreune, Willemina

Terug naar de startpagina

Jansen, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1798
Familie:
Kind(eren):
Jansen, Marinus

Terug naar de startpagina

Kreune, Egbertus
Geslacht : Man
Geboren : 1830 in Sint Maartensdijk
Ouders:
Vader: Kreune, Aart
Moeder: van Walderveen, Stephina
Familie:
Getrouwd: 24 Oktober 1872 in 's-Heerenhoek
Verwante:
Wirtz, Aagje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1842 in 's-Heerenhoek
Ouders:
Vader: Wirtz, Jacobus
Moeder: Paauwe, Pieternella
Kind(eren):
Kreune, Jacobus
Kreune, Aart
Kreune, Laurens

Terug naar de startpagina

Wirtz, Jacobus
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1812
Familie:
Verwante:
Paauwe, Pieternella
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1812
Kind(eren):
Wirtz, Aagje

Terug naar de startpagina

Kreune, Aart
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1800
Familie:
Verwante:
van Walderveen, Stephina
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1800
Kind(eren):
Kreune, Egbertus

Terug naar de startpagina

Kluvers, Arie
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1844
Beroep : bakker
Familie:
Verwante:
Kreune, Berendina
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1844
Kind(eren):
Kluvers, Hendrika
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1874 in Aalten
Overleden : 01 Maart 1895 in Arnhem

Terug naar de startpagina

Kreune, Laurens
Geslacht : Man
Geboren : 1877 in Heinkenszand
Beroep : timmerman
Ouders:
Vader: Kreune, Egbertus
Moeder: Wirtz, Aagje
Familie:
Getrouwd: 10 Januari 1900 in Hilversum
Verwante:
Wentink, Cornelia Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1875 in Harlingen
Ouders:
Vader: Wentink, Christiaan Hendrik
Moeder: Graffelman, Cornelia Driesje

Terug naar de startpagina

Wentink, Christiaan Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1845
Beroep : rijksveldwachter
Familie:
Verwante:
Graffelman, Cornelia Driesje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1845
Kind(eren):
Wentink, Cornelia Johanna

Terug naar de startpagina

Kreune, Aart
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1875 in Heinkenszand
Ouders:
Vader: Kreune, Egbertus
Moeder: Wirtz, Aagje
Familie:
Getrouwd: 04 Februari 1901 in Roosendaal
Verwante:
de Sanden, Johanna Maria van
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1875 in Roosendaal en Nispen
Ouders:
Vader: de Sanden, Franciscus van
Moeder: de Rooij, Elizabeth

Terug naar de startpagina

de Sanden, Franciscus van
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1845
Familie:
Verwante:
de Rooij, Elizabeth
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1845
Kind(eren):
de Sanden, Johanna Maria van

Terug naar de startpagina

Kreune, Jacobus
Geslacht : Man
Geboren : 1874 in Heinkenszand
Ouders:
Vader: Kreune, Egbertus
Moeder: Wirtz, Aagje
Familie:
Getrouwd: 22 December 1904 in Middelburg Bruidegom niet aanwezig

Verwante:
van Oostveen, Johanna Anna Elisabeth
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1871 in Middelburg
Ouders:
Vader: van Oostveen, Dirk
Moeder: Leedegang, Maria Gerdina Geertruida

Terug naar de startpagina

van Oostveen, Dirk
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1841
Familie:
Verwante:
Leedegang, Maria Gerdina Geertruida
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1841
Kind(eren):
van Oostveen, Johanna Anna Elisabeth

Terug naar de startpagina

den Heuvel, Jan van
Geslacht : Man
Geboren : 17 December 1874 in Hilversum
Overleden : 08 April 1942 in Enschede
Ouders:
Vader: den Heuvel, Franciscus Gerrit van
Moeder: Schaft, Helena van der
Familie:
Getrouwd: 24 September 1896 in Ankeveen
Verwante:
Kreune, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : 21 Oktober 1873 in 's Graveland
Overleden : 08 Oktober 1951 in Enschede
Ouders:
Vader: Kreunen, Cornelis
Moeder: Nieman, Judikje
Kind(eren):
den Heuvel, Franciscus Gerrit van
Geslacht : Man
Geboren : 10 December 1896 in Hilversum
den Heuvel, Judickje van
den Heuvel, Leendert van
Geslacht : Man
Geboren : 15 December 1898 in Hilversum

Terug naar de startpagina

Hillen, Albertus
Geslacht : Man
Geboren : 1897 in Lonneker
Ouders:
Vader: Hillen, Bernardus Hendrikus
Moeder: Lippers, Geertruida
Familie:
Getrouwd: 05 Augustus 1922 in Enschede
Verwante:
den Heuvel, Judickje van
Geslacht : Vrouw
Geboren : 08 November 1897 in Hilversum
Ouders:
Vader: den Heuvel, Jan van
Moeder: Kreune, Maria

Terug naar de startpagina

Hillen, Bernardus Hendrikus
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1867
Familie:
Verwante:
Lippers, Geertruida
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1867
Kind(eren):
Hillen, Albertus

Terug naar de startpagina

Koers, Lambert
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1788
Familie:
Getrouwd: 12 November 1812 in Meppel
Verwante:
Kate, Grietje ten
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1788 in Nijeveen
Overleden : 21 Januari 1848 in Meppel
Ouders:
Vader: Kate, Berend Hendriks ten
Moeder: Kreun, Hendrikje Harms

Terug naar de startpagina

Kate, Harm ten
Geslacht : Man
Geboren : 28 Augustus 1791 in Nijeveen
Overleden : 19 Augustus 1864 in Meppel
Ouders:
Vader: Kate, Berend Hendriks ten
Moeder: Kreun, Hendrikje Harms
Familie:
Getrouwd: 11 November 1819 in Meppel
Verwante:
Piest, Annegien
Geslacht : Vrouw
Geboren : 28 Mei 1798

Terug naar de startpagina

Kate, Hendrik ten
Geslacht : Man
Geboren : 01 Maart 1785 in Nijeveen
Gedoopt : 25 Maart 1785 in Nijeveen
Overleden : 25 Februari 1854 in Koekange (De Wijk)
Ouders:
Vader: Kate, Berend Hendriks ten
Moeder: Kreun, Hendrikje Harms
Familie:
Getrouwd: 28 April 1849 in De Wijk
Verwante:
Luchies, Hillechien
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1799 in Meppel
Overleden : 23 November 1863 in De Wijk

Terug naar de startpagina

Keen, Arend
Geslacht : Man
Geboren : 1785 in Meppel
Overleden : voor 09 Februari 1864
Familie:
Getrouwd: 26 Mei 1814 in Meppel
Verwante:
Kate, Marregien ten
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1786 in Nijeveen
Gedoopt : 17 April 1786 in Nijeveen
Overleden : 09 Februari 1864 in Meppel
Ouders:
Vader: Kate, Berend Hendriks ten
Moeder: Kreun, Hendrikje Harms

Terug naar de startpagina

Egbertsen, Elbert
Geslacht : Man
Geboren : 1847 in Ede
Familie:
Getrouwd: 31 December 1874 in Ede
Verwante:
de Craats, Jannigje van
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1849 in Ede
Ouders:
Vader: van de Craats, Wouter
Moeder: de Geit, Aaltje

Terug naar de startpagina

Werkman, Jan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1794
Familie:
Verwante:
Willemsen, Rijntje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1794
Kind(eren):
Werkman, Willemijntje

Terug naar de startpagina

de Voort, Kornelis van
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1784
Familie:
Verwante:
van Veldhuizen, Willemijntje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1784
Kind(eren):
van de Voort, Jan Hendriksen

Terug naar de startpagina

Egbertsz, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1655
Familie:
Kind(eren):
van Silwoudt, Gerrit Hendriks

Terug naar de startpagina

Stummen, Gerrit
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1660
Familie:
Kind(eren):
Stammen, Anneke Gerrits

Terug naar de startpagina

Hajee, Johannes Christiaan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1904 in Apeldoorn
Beroep : Klerk der Gem.Dienst ambtenaar Sociale zaken
Ouders:
Vader: Hajee, Johannes Christiaan
Moeder: Kranenburg, Johanna Peternella
Familie:
Getrouwd: Apeldoorn
Verwante:
Herberg, Jetske Hendrika van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1911 in Apeldoorn
Overleden : Apeldoorn
Ouders:
Vader: Herberg, Pieter Sijtze van der
Moeder: Wegerif, Bertha Hendrika
Kind(eren):
Hajee, Renee Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1945 in Apeldoorn
Hajee, Bertha Hendrika
Hajee, Peternella Johanna
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1948 in Apeldoorn
Hajee, Wanda Jetske
Hajee, Anita
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1951 in Apeldoorn

Terug naar de startpagina

Heij, Theodoor Christiaan van der
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1934 in Druten
Beroep : leraar MTS
Familie:
Getrouwd: Stavoren
Verwante:
Hajee, Bertha Hendrika
Geslacht : Vrouw
Geboren : 28 Juli 1947 in Apeldoorn
Beroep : verpleegkundige
Ouders:
Vader: Hajee, Johannes Christiaan
Moeder: Herberg, Jetske Hendrika van der
Kind(eren):
Heij, Wouter van der
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1964 in Enschede
Beroep : mariene bioloog
Heij, Bart van der
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1965 in Enschede
Beroep : student geneeskunde

Terug naar de startpagina

Vork, Jan
Geslacht : Man
Geboren : 1869 in Ter Aar
Ouders:
Vader: Vork, Jan
Moeder: Schaap, Neeltje
Familie:
Getrouwd: 10 Mei 1900 in Zevenhoven
Verwante:
Sluis, Barendina van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1878 in Ter Aar
Ouders:
Vader: Sluis, Jan van der
Moeder: Bloos, Leentje

Terug naar de startpagina

Vork, Jan
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1839
Familie:
Verwante:
Schaap, Neeltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1839
Kind(eren):
Vork, Jan

Terug naar de startpagina

Sluis, Gijsbert van der
Geslacht : Man
Geboren : 1881 in Zevenhoven
Ouders:
Vader: Sluis, Jan van der
Moeder: Bloos, Leentje
Familie:
Getrouwd: 13 December 1906 in Zevenhoven
Verwante:
de Rooij, Aagje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1885 in Zevenhoven
Ouders:
Vader: de Rooij, Antonie
Moeder: Zaan, Teuntje van der

Terug naar de startpagina

de Rooij, Antonie
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1855
Familie:
Verwante:
Zaan, Teuntje van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1855
Kind(eren):
de Rooij, Aagje

Terug naar de startpagina

Schijf, Cornelis
Geslacht : Man
Geboren : 1897 in Woubrugge
Beroep : veldarbeider
Ouders:
Vader: Schijf, Hendrik
Moeder: van Leijden, Maria
Familie:
Getrouwd: 06 April 1916 in Zevenhoven
Verwante:
Sluis, Mijntje van der
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1896 in Zevenhoven
Ouders:
Vader: Sluis, Jan van der
Moeder: Bloos, Leentje

Terug naar de startpagina

Schijf, Hendrik
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1867
Familie:
Verwante:
van Leijden, Maria
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1867
Kind(eren):
Schijf, Cornelis

Terug naar de startpagina

Bloos, Arie
Geslacht : Man
Geboren : 1767 in Bodegraven
Gedoopt : 27 December 1767 in Bodegraven
Overleden : 19 Februari 1844 in Nieuwkoop
Beroep : bouwman
Familie:
Getrouwd: 11 Januari 1801 in Bodegraven
Verwante:
Lakerveld, Neeltje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1781
Gedoopt : 04 Februari 1781 in Zegveld
Overleden : 29 September 1877 in Nieuwkoop
Kind(eren):
Bloos, Gerrigje
Bloos, Teunis
Geslacht : Man
Geboren : 1814
Overleden : 27 Mei 1815 in Nieuwkoop
9 maanden oud
Bloos, Teunis

Terug naar de startpagina

van Leeuwen, Leendert
Geslacht : Man
Geboren : 27 Februari 1793 in Nieuwkoop
Overleden : 25 April 1852
Beroep : arbeider
Ouders:
Vader: van Leeuwen, Gijsbert
Moeder: Bosman, Willemijntje
Familie:
Getrouwd: 19 April 1821 in Nieuwkoop en Noorden
Verwante:
Vermeulen, Marrijtje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 04 September 1801 in Nieuwkoop
Overleden : 31 Maart 1881
Beroep : werkster
Ouders:
Vader: Vermeulen, Cornelis
Moeder: van Donk, Joanna
Kind(eren):
van Leeuwen, Mijntje
van Leeuwen, Marregie
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1841

Terug naar de startpagina

Bloos, Arie
Geslacht : Man
Geboren : 1856 in Nieuwkoop
Ouders:
Vader: Bloos, Teunis
Moeder: van Leeuwen, Mijntje
Familie:
Getrouwd: 08 Juli 1880 in Zevenhoven Zevenhoven, Huwelijksakte 08-07-1880 nr. 6
Bruidegom: Arie Bloos
(24 jaar, arbeider, geboren te Nieuwkoop, wonende te Nieuwkoop, de bruidegom kan niet schrijven)
vader bruidegom: Teunis Bloos (arbeider, Nieuwkoop)
moeder bruidegom: Mijntje van Leeuwen (overleden)
Bruid: Kaatje Kruisman
(19 jaar, dienstbode, geboren te Nieuwkoop, wonende te Zevenhoven)
vader bruid: Roelof Kruisman (arbeider, Zevenhoven)
moeder bruid: Woutertje van Dijl (overleden)
Getuigen:
getuige 1: Jan van der Sluis, 29 jaar, arbeider, Zevenhoven, behuwdbroer bruidegom
getuige 2: Pieter van Rossenberg, 58 jaar, polderopzichter, Zevenhoven
getuige 3: Jan Wetter, 40 jaar, arbeider, Zevenhoven
getuige 4: Teunis de Bruin, 27 jaar, veldwachter, Zevenhoven
afkondigingen 27-06-1880 en 04-07-1880 te Zevenhoven en Nieuwkoop

Verwante:
Kruisman, Kaatje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1861 in Nieuwkoop
Ouders:
Vader: Kruisman, Roelof
Moeder: van Dijl, Woutertje

Terug naar de startpagina

Kruisman, Roelof
Geslacht : Man
Geboren : 1822
Ouders:
Vader: Kruisman, Adolf
Moeder: de Vries, Neeltje
Familie:
Getrouwd: 02 September 1852 in Zevenhoven
Verwante:
van Dijl, Woutertje
Geslacht : Vrouw
Geboren : 1825
Ouders:
Vader: van Dijl, Klaas
Moeder: Steen, Catharina
Kind(eren):
Kruisman, Kaatje

Terug naar de startpagina

, Paul
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1985
Familie:
Verwante:
, Lindsay
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1985
Ouders:
Vader: , Steven
Moeder: van Holland, Geertruida

Terug naar de startpagina

, Jarno
Geslacht : Man
Geboren : omstreeks 1993
Ouders:
Vader: , Arno
Moeder: van Holland, Jacky
Familie:
Verwante:
, Mila
Geslacht : Vrouw
Geboren : omstreeks 1993