Taeke Pieters van der HERBERG

Ancestors of Taeke Pieters van der HERBERG

              /-Pieter Taekes van der HERBERG
         /-Taeke Pieters van der HERBERG
         |     \-Martijntje Boukes HOGSTRA
    /-Pieter Taekes van der HERBERG
    |     |     /-Jacob Eelkes HOLWERDA
    |     \-Antje Jacobs HOLWERDA
    |          \-Ytje Harmens RIJPERSMA
Taeke Pieters van der HERBERG
    |     /-Engbert Ypes BOTMA
    \-Grietje Engberts BOTMA
         \-Wytske Doedes BOITSMA

Descendants of Taeke Pieters van der HERBERG

1 Taeke Pieters van der HERBERG
 =Aaltje KUIPERS Marriage: 25 MAY 1905, Metslawier, Oostdongeradeel
   2 Pieter Taekes van der HERBERG
    =Baukje BOTMA Marriage: 07 JUL 1936, Metslawier
   2 Angenietje van der HERBERG
   2 Grietje van der HERBERG
    =Jacob KUYVENHOVEN Marriage: 05 NOV 1936, Naaldwijk
      3 Taeke Pieter KUYVENHOVEN
       =Johanna Catharina BROEK
      3 Alida KUYVENHOVEN
      3 Karel Vincentius KUYVENHOVEN
      3 Krijna Klazina KUYVENHOVEN
      3 Margriet Jacoba KUYVENHOVEN
   2 Elizabeth van der HERBERG
    =Egbert TORENBEEK Marriage: 28 MAY 1942, Metslawier
   2 Antje Lieuwina van der HERBERG
   2 Andre van der HERBERG


Go To List Of SurnamesTaeke Pytters van der HERBERG

Ancestors of Taeke Pytters van der HERBERG

              /-Harmen OETSES
         /-Taeke Harmens NES
         |     \-Sibbeltje TEECKES
    /-Pieter TAEKES
    |     |     /-Pijter MARTENS
    |     \-Frouwkje PIJTERS
    |          \-Tietske JOHANNES
Taeke Pytters van der HERBERG
    |          /-Taeke FEIJKES
    |     /-Taeke TAEKES
    |     |     \-Antie WILLEMS
    \-Antje TAEKES
         |     /-Aene JACOBS
         \-Sijke ANNES
              \-Lieuck CLAESES

Descendants of Taeke Pytters van der HERBERG

1 Taeke Pytters van der HERBERG
 =Riemke Jans BERGMANS Marriage: 20 MAY 1792, Anjum
   2 Antje Taekes van der HERBERG
   2 Pieter Taekes van der HERBERG
    =Martijntje Boukes HOGSTRA Marriage: 21 MAY 1830, Metslawier
      3 Taeke Pieters van der HERBERG
       =Antje Jacobs HOLWERDA Marriage: 13 MAY 1853, Metslawier, Oostdongeradeel
   2 Menke Taekes van der HERBERG
   2 Jan Taekes van der HERBERG
    =Rienskjen Wytzes HAAKSMA Marriage: 02 JUN 1827, Metslawier, Oostdongeradeel
      3 Riemke Jans van der HERBERG
       =Jan Jacobs HOLWERDA Marriage: 22 JUN 1865, Metslawier, Oostdongeradeel
      3 Wytze Jans van der HERBERG
      3 Wytze Jans van der HERBERG
       =Hylkje Klazes TERPSTRA Marriage: 27 MAY 1875, Oostdongeradeel
      3 Elisabeth Jans van der HERBERG
       =Tjebbe Hendriks TURKSTRA Marriage: 27 MAY 1865, Metslawier, Oostdongeradeel
      3 Taeke Jans van der HERBERG
       =Antje Eelkes HOLWERDA Marriage: 23 MAY 1872, Metslawier, Oostdongeradeel
      3 Pieter Jans van der HERBERG
       =Antje Feddes SONNEMA Marriage: 19 MAY 1870, Oostdongeradeel
      3 Trijntje Jans van der HERBERG
      3 Minke Jans van der HERBERG
       =Klaas NIEUWENHUIS Marriage: 23 MAY 1872, Metslawier, Oostdongeradeel
   2 Anne Taekes van der HERBERG
    =Trijntje Douwes DOUMA Marriage: 02 APR 1829, Metslawier, Oostdongeradeel
      3 Riemke Annes van der HERBERG
       =Kornelis Jans NAUTA Marriage: 03 JAN 1857, Oostdongeradeel
      3 Sytske Annes van der HERBERG
       =Kornelis Johannes DOUMA Marriage: 14 NOV 1872, Oostdongeradeel
       =Kornelis Jans NAUTA Marriage: 08 MAY 1878, Metslawier
      3 Taeke Annes van der HERBERG
       =Saaktje Mentes BOUSEMA Marriage: 15 MAY 1866, Metslawier, Oostdongeradeel
      3 Douwe Annes van der HERBERG
      3 Pieter Annes van der HERBERG
       =Grietje Lammerts WESTERHOEK Marriage: 28 APR 1869, Ternaard, Westdongeradeel
      3 Jan Annes van der HERBERG
      3 Sieds Annes van der HERBERG
   2 NN van der HERBERG
   2 NN van der HERBERG
   2 Menke Taekes van der HERBERG
    =Syds Lieuwes SYTSMA Marriage: 29 OCT 1841, Metslawier, Oostdongeradeel
      3 Lieuwe Siedzes SYTSMA
       =Grietje Engberts BOTMA Marriage: 31 MAY 1867, Metslawier, Oostdongeradeel


Go To List Of SurnamesTaetske van der HERBERGAncestors of Taetske van der HERBERG

              /-Wytze Jans van der HERBERG
         /-Jan Wytzes van der HERBERG
         |     \-Hylkje Klazes TERPSTRA
    /-Meindert van der HERBERG
    |     |     /-Atze Johannes DE BOER
    |     \-Teatske DE BOER
    |          \-Jantje Meinderts DIJKSTRA
Taetske van der HERBERG
    |     /-Gerrit DE VRIES
    \-Jantje DE VRIES
         \-Pietje VISSER


Go To List Of SurnamesTeatske van der HERBERG
Ancestors of Teatske van der HERBERG

              /-Jan Taekes van der HERBERG
         /-Wytze Jans van der HERBERG
         |     \-Rienskjen Wytzes HAAKSMA
    /-Jan Wytzes van der HERBERG
    |     |     /-Klaas Douwes TERPSTRA
    |     \-Hylkje Klazes TERPSTRA
    |          \-Antje Bottes DE VRIES
Teatske van der HERBERG
    |     /-Atze Johannes DE BOER
    \-Teatske DE BOER
         \-Jantje Meinderts DIJKSTRA

Descendants of Teatske van der HERBERG

1 Teatske van der HERBERG
 =Geert JANSMA
   2 Eeltje JANSMA
   2 Teatske JANSMA
   2 Trijntje JANSMA
   2 Jan JANSMA
   2 Anna JANSMA


Go To List Of SurnamesTheodoor Willem van der HERBERG
Ancestors of Theodoor Willem van der HERBERG

              /-Pieter Annes van der HERBERG
         /-Lammert Pieters van der HERBERG
         |     \-Grietje Lammerts WESTERHOEK
    /-Gerrit van der HERBERG
    |     |     /-Gerrit Klazes DIJKSTRA
    |     \-Johanna Gerrits DIJKSTRA
    |          \-Maaike Jacobs DE VRIES
Theodoor Willem van der HERBERG
    |     /-Jacob VAN DIJK
    \-Jacoba VAN DIJK
         \-Theodora VAN ES

Descendants of Theodoor Willem van der HERBERG

1 Theodoor Willem van der HERBERG
 =Anneke BISON
   2 Annemarie Christel van der HERBERG
    =Hans MELGERS
      3 Lucas MELGERS
      3 Rozemarijn MELGERS
   2 Eveline Jacoba van der HERBERG
    =Michel KOOIJMAN
      3 Lieuwe KOOIJMAN
      3 Pieter KOOIJMAN


Go To List Of SurnamesTjamke Petronella van der HERBERG
Ancestors of Tjamke Petronella van der HERBERG

              /-Sake Jans van der HERBERG
         /-Pieter Sakes van der HERBERG
         |     \-Dieuke LOUWS
    /-Anne van der HERBERG
    |     |     /-Pieter Jans SJOORDEMA
    |     \-Trijntje Pieters SJOORDEMA
    |          \-Antje Jans van der WOUDE
Tjamke Petronella van der HERBERG
    |     /-Sytze Pieters SCHUT
    \-Jetske SCHUT
         \-Tjamke Geerts PIERSMA

Descendants of Tjamke Petronella van der HERBERG

1 Tjamke Petronella van der HERBERG
 =Barend Jan FELS Marriage: 28 DEC 1932, Amsterdam


Go To List Of SurnamesTjeertje Dina van der HERBERG

Ancestors of Tjeertje Dina van der HERBERG

              /-Samuel van der HERBERG
         /-Rintje van der HERBERG
         |     \-Jetske BAKKER
    /-Taco Rintjes van der HERBERG
    |     \-Aagje SCHONEGEVEL
Tjeertje Dina van der HERBERG
    \-IJtje FERWERDA

Descendants of Tjeertje Dina van der HERBERG

1 Tjeertje Dina van der HERBERG
 =Johannes VAN AKKEREN Marriage: 19 MAY 1867, Sneek
   2 Ype VAN AKKEREN
   2 Taco VAN AKKEREN
    =Janke Doetje VAN DIJK Marriage: 17 MAR 1905, Winterswijk
    =Anna Maria G. ZUURENDONK


Go To List Of SurnamesTrijntje de Boer van der HERBERG
Ancestors of Trijntje de Boer van der HERBERG

              /-Jan Sakes van der HERBERG
         /-Pytter Jans van der HERBERG
         |     \-Martjen PYTTERS
    /-Wieger Pieters van der HERBERG
Trijntje de Boer van der HERBERG
    \-Trijntje Willems DE BOER

Descendants of Trijntje de Boer van der HERBERG

1 Trijntje de Boer van der HERBERG
 =Anne Alberts VISSER Marriage: 23 FEB 1847, Oostdongeradeel
   2 Trijntje VISSER
   2 Albert VISSER
   2 Wieger VISSER
   2 Lieuwe Annes VISSER
    =Trijntje WOUDSMA
   2 Pieter VISSER
    =Elizabeth KONING
   2 Rendert VISSER
   2 Trijntje VISSER
    =Rinze FOKKEMA
   2 Aukje VISSER
   2 Rendert VISSER


Go To List Of SurnamesTrijntje Jans van der HERBERG
Ancestors of Trijntje Jans van der HERBERG

              /-Pieter TAEKES
         /-Taeke Pytters van der HERBERG
         |     \-Antje TAEKES
    /-Jan Taekes van der HERBERG
    |     |     /-Jan Servazes BERGMANS
    |     \-Riemke Jans BERGMANS
    |          \-Minke HOUKES
Trijntje Jans van der HERBERG
    |          /-Klaas FEIKES
    |     /-Wytze Klazes HAAKSMA
    |     |     \-Trijntje UIJLKES
    \-Rienskjen Wytzes HAAKSMA
         |     /-Jacob Douwes DOUMA
         \-Lysbeth Jacobs DOUMA
              \-Rienskjen SYDSES


Go To List Of SurnamesTrijntje Pieters van der HERBERG

Ancestors of Trijntje Pieters van der HERBERG

              /-Taeke Pytters van der HERBERG
         /-Anne Taekes van der HERBERG
         |     \-Riemke Jans BERGMANS
    /-Pieter Annes van der HERBERG
    |     |     /-Douwe Jans DOUMA
    |     \-Trijntje Douwes DOUMA
    |          \-Sytske Botes SYBESMA
Trijntje Pieters van der HERBERG
    |          /-Ate Haantjes WESTERHOEK
    |     /-Lammert Ates WESTERHOEK
    |     |     \-Tjitske Lammerts SIJENS
    \-Grietje Lammerts WESTERHOEK
         |     /-Jan Eelzes DE ROO
         \-Grietje Jans DE ROO
              \-Grietje Binderts KUIPHOF

Descendants of Trijntje Pieters van der HERBERG

1 Trijntje Pieters van der HERBERG
 =Dirk Pieters REIDING Marriage: 18 MAY 1893, Metslawier
   2 Grietje Dirks REIDING
   2 Pieter Dirks REIDING


Go To List Of SurnamesTrijntje van der HERBERG
Ancestors of Trijntje van der HERBERG

              /-Sake Jans van der HERBERG
         /-Pieter Sakes van der HERBERG
         |     \-Dieuke LOUWS
    /-Anne van der HERBERG
    |     |     /-Pieter Jans SJOORDEMA
    |     \-Trijntje Pieters SJOORDEMA
    |          \-Antje Jans van der WOUDE
Trijntje van der HERBERG
    |     /-Sytze Pieters SCHUT
    \-Jetske SCHUT
         \-Tjamke Geerts PIERSMA

Descendants of Trijntje van der HERBERG

1 Trijntje van der HERBERG
 =Johannes Hendrik DIJKSTRA Marriage: 25 AUG 1915, Leeuwarden
 =Lambertus Gerard Hendrik PANNEKOEK Marriage: 08 APR 1916, Apeldoorn
   2 NN PANNEKOEK
   2 Hendrik Johan PANNEKOEK


Go To List Of SurnamesTrijntje van der HERBERGAncestors of Trijntje van der HERBERG

              /-Anne Taekes van der HERBERG
         /-Pieter Annes van der HERBERG
         |     \-Trijntje Douwes DOUMA
    /-Lammert Pieters van der HERBERG
    |     |     /-Lammert Ates WESTERHOEK
    |     \-Grietje Lammerts WESTERHOEK
    |          \-Grietje Jans DE ROO
Trijntje van der HERBERG
    |          /-Klaas Jacobs DIJKSTRA
    |     /-Gerrit Klazes DIJKSTRA
    |     |     \-Antje Wynzens DE VRIES
    \-Johanna Gerrits DIJKSTRA
         |     /-Jacob Harmens DE VRIES
         \-Maaike Jacobs DE VRIES
              \-Johanna Joekes KNIJFF


Go To List Of SurnamesTrijntje van der HERBERG
Go To List Of SurnamesWieger Pieters van der HERBERG
Ancestors of Wieger Pieters van der HERBERG

              /-Sake BARTELS
         /-Jan Sakes van der HERBERG
         |     \-Gertje EGLES
    /-Pytter Jans van der HERBERG
    |     |     /-Pijtter JASPERS
    |     \-Martjen PYTTERS
    |          \-Grietje HENDRIKS
Wieger Pieters van der HERBERG

Descendants of Wieger Pieters van der HERBERG

1 Wieger Pieters van der HERBERG
 =Trijntje Willems DE BOER Marriage: 21 APR 1821, Oostdongeradeel
   2 Trijntje de Boer van der HERBERG
    =Anne Alberts VISSER Marriage: 23 FEB 1847, Oostdongeradeel
      3 Trijntje VISSER
      3 Albert VISSER
      3 Wieger VISSER
      3 Lieuwe Annes VISSER
       =Trijntje WOUDSMA
      3 Pieter VISSER
       =Elizabeth KONING
      3 Rendert VISSER
      3 Trijntje VISSER
       =Rinze FOKKEMA
      3 Aukje VISSER
      3 Rendert VISSER
   2 Pieter Wiegers van der HERBERG
   2 Pieter Wiegers van der HERBERG
   2 Pieter Wiegers van der HERBERG
   2 Willem Wiegers van der HERBERG


Go To List Of SurnamesWietze Pieters van der HERBERG
Ancestors of Wietze Pieters van der HERBERG

              /-Taeke Pytters van der HERBERG
         /-Jan Taekes van der HERBERG
         |     \-Riemke Jans BERGMANS
    /-Pieter Jans van der HERBERG
    |     |     /-Wytze Klazes HAAKSMA
    |     \-Rienskjen Wytzes HAAKSMA
    |          \-Lysbeth Jacobs DOUMA
Wietze Pieters van der HERBERG
    |     /-Fedde Adams SONNEMA
    \-Antje Feddes SONNEMA
         \-Rienskje Gerbens DOUMA


Go To List Of SurnamesWietze Pieters van der HERBERG
Ancestors of Wietze Pieters van der HERBERG

              /-Taeke Pytters van der HERBERG
         /-Jan Taekes van der HERBERG
         |     \-Riemke Jans BERGMANS
    /-Pieter Jans van der HERBERG
    |     |     /-Wytze Klazes HAAKSMA
    |     \-Rienskjen Wytzes HAAKSMA
    |          \-Lysbeth Jacobs DOUMA
Wietze Pieters van der HERBERG
    |     /-Fedde Adams SONNEMA
    \-Antje Feddes SONNEMA
         \-Rienskje Gerbens DOUMA

Descendants of Wietze Pieters van der HERBERG

1 Wietze Pieters van der HERBERG
 =Geezien VAN HOUTEN Marriage: 29 JUN 1911, Buitenpost, Achtkarspelen
   2 Antje van der HERBERG
   2 Emanuel van der HERBERG
    =Jacoba COPINGA
      3 Wietze van der HERBERG
       =Sjoukje van der WIJK
      3 Janke van der HERBERG
   2 Pieter van der HERBERG
   2 Eelke van der HERBERG
    =Aafke Ebeltje SIELSTRA


Go To List Of SurnamesWietze van der HERBERG
Ancestors of Wietze van der HERBERG

              /-Jan Taekes van der HERBERG
         /-Wytze Jans van der HERBERG
         |     \-Rienskjen Wytzes HAAKSMA
    /-Jan Wytzes van der HERBERG
    |     |     /-Klaas Douwes TERPSTRA
    |     \-Hylkje Klazes TERPSTRA
    |          \-Antje Bottes DE VRIES
Wietze van der HERBERG
    |     /-Atze Johannes DE BOER
    \-Teatske DE BOER
         \-Jantje Meinderts DIJKSTRA

Descendants of Wietze van der HERBERG

1 Wietze van der HERBERG
 =Jantje HOVINGA Marriage: 10 JUN 1945, Metslawier
   2 Jan Wytze van der HERBERG
    =Alida VAN LENNEP
      3 Dennis van der HERBERG
      3 Arjan van der HERBERG
      3 Pascal van der HERBERG
   2 Geertje Renske van DEN HERBERG
    =Gjalt HOUWER
      3 Wietze Jaap HOUWER


Go To List Of SurnamesWietze van der HERBERG
Ancestors of Wietze van der HERBERG

              /-Pieter Jans van der HERBERG
         /-Wietze Pieters van der HERBERG
         |     \-Antje Feddes SONNEMA
    /-Emanuel van der HERBERG
    |     |     /-Emanuel VAN HOUTEN
    |     \-Geezien VAN HOUTEN
    |          \-Engeltje DE BOER
Wietze van der HERBERG
    |     /-Obbo COPINGA
    \-Jacoba COPINGA
         \-Janke MEEK

Descendants of Wietze van der HERBERG

1 Wietze van der HERBERG
 =Sjoukje van der WIJK
   2 Emiel van der HERBERG
   2 Brigitta van der HERBERG


Go To List Of SurnamesWillem van der HERBERG
Ancestors of Willem van der HERBERG

              /-Sake Jans van der HERBERG
         /-Pieter Sakes van der HERBERG
         |     \-Dieuke LOUWS
    /-Sake Pieters van der HERBERG
    |     |     /-Pieter Jans SJOORDEMA
    |     \-Trijntje Pieters SJOORDEMA
    |          \-Antje Jans van der WOUDE
Willem van der HERBERG
    |          /-Age Ages WIJMA
    |     /-Age Ages WIJMA
    |     |     \-Aaltje Willems MIEDEMA
    \-Aagje WIJMA
         |     /-Pieter Willems WESTRA
         \-Willemke Pieters WESTRA
              \-Japke Klazes KLOOSTRA

Descendants of Willem van der HERBERG

1 Willem van der HERBERG
 =Pietje Nellie KUIKEN Marriage: 23 MAR 1909, Chicago, IL, USA


Go To List Of SurnamesWillem Wiegers van der HERBERG
Ancestors of Willem Wiegers van der HERBERG

              /-Jan Sakes van der HERBERG
         /-Pytter Jans van der HERBERG
         |     \-Martjen PYTTERS
    /-Wieger Pieters van der HERBERG
Willem Wiegers van der HERBERG
    \-Trijntje Willems DE BOER


Go To List Of SurnamesWillemke Jans van der HERBERG

Ancestors of Willemke Jans van der HERBERG

              /-Bartel JANS
         /-Sake BARTELS
         |     \-Auck SAAKES
    /-Jan Sakes van der HERBERG
    |     \-Gertje EGLES
Willemke Jans van der HERBERG
    |     /-Pijtter JASPERS
    \-Martjen PYTTERS
         \-Grietje HENDRIKS

Descendants of Willemke Jans van der HERBERG

1 Willemke Jans van der HERBERG
 =Hendrik Klazes VLASMA Marriage: 06 MAY 1810, Metslawier-Niawier
   2 Geertje Hendriks VLASMA
    =Ype Klazes VELLINGA Marriage: 31 MAY 1832, Oostdongeradeel
      3 Willem VELLINGA
       =Sjoukje Gerbens ZWART Marriage: 11 MAY 1865, Oostdongeradeel
   2 Jan Hendriks VLASMA
   2 Klaas Hendriks VLASMA
    =Janke Gerrits DIJKMA Marriage: 28 MAY 1846, Oostdongeradeel
      3 NN VLASMA
      3 Gerrit Klazes VLASMA
       =Antje Pieters SLAGTER Marriage: 17 MAY 1877, Oostdongeradeel
      3 Jan Klazes VLASMA
      3 Jan Klazes VLASMA
      3 Willem VLASMA


Go To List Of SurnamesWytse van der HERBERGAncestors of Wytse van der HERBERG

              /-Wytze Jans van der HERBERG
         /-Jan Wytzes van der HERBERG
         |     \-Hylkje Klazes TERPSTRA
    /-Meindert van der HERBERG
    |     |     /-Atze Johannes DE BOER
    |     \-Teatske DE BOER
    |          \-Jantje Meinderts DIJKSTRA
Wytse van der HERBERG
    |     /-Gerrit DE VRIES
    \-Jantje DE VRIES
         \-Pietje VISSER


Go To List Of SurnamesWytze Jans van der HERBERG

Ancestors of Wytze Jans van der HERBERG

              /-Pieter TAEKES
         /-Taeke Pytters van der HERBERG
         |     \-Antje TAEKES
    /-Jan Taekes van der HERBERG
    |     |     /-Jan Servazes BERGMANS
    |     \-Riemke Jans BERGMANS
    |          \-Minke HOUKES
Wytze Jans van der HERBERG
    |          /-Klaas FEIKES
    |     /-Wytze Klazes HAAKSMA
    |     |     \-Trijntje UIJLKES
    \-Rienskjen Wytzes HAAKSMA
         |     /-Jacob Douwes DOUMA
         \-Lysbeth Jacobs DOUMA
              \-Rienskjen SYDSES

Descendants of Wytze Jans van der HERBERG

1 Wytze Jans van der HERBERG
 =Hylkje Klazes TERPSTRA Marriage: 27 MAY 1875, Oostdongeradeel
   2 Jan Wytzes van der HERBERG
    =Teatske DE BOER Marriage: 11 JUL 1904, Metslawier
      3 Jantje van der HERBERG
       =Auke JANSMA Marriage: 13 AUG 1940, Metslawier
      3 Hieke van der HERBERG
       =Klaas KUIKEN Marriage: 06 JUN 1935, Metslawier
      3 Antje van der HERBERG
       =Klaas ZIJLSTRA Marriage: 15 MAY 1930, Metslawier
      3 Dieuwke van der HERBERG
       =Johannes TEERTSTRA Marriage: 28 NOV 1939, Metslawier
      3 Wietze van der HERBERG
       =Jantje HOVINGA Marriage: 10 JUN 1945, Metslawier
      3 Atje van der HERBERG
       =Ybele JANSMA Marriage: 28 NOV 1939, Metslawier
      3 Atze van der HERBERG
       =Aafke FEDDEMA Marriage: 29 JAN 1953, Metslawier
      3 NN van der HERBERG
      3 Rienskje van der HERBERG
       =Hendrik BEKKER Marriage: 11 FEB 1943, Metslawier
      3 Johannes van der HERBERG
       =Eelkje van DEN BERG
      3 Meindert van der HERBERG
       =Jantje DE VRIES
      3 Teatske van der HERBERG
       =Geert JANSMA
      3 Cornelia van der HERBERG
       =Gerben TALSMA
   2 Antje van der HERBERG


Go To List Of SurnamesWytze Jans van der HERBERG
Ancestors of Wytze Jans van der HERBERG

              /-Pieter TAEKES
         /-Taeke Pytters van der HERBERG
         |     \-Antje TAEKES
    /-Jan Taekes van der HERBERG
    |     |     /-Jan Servazes BERGMANS
    |     \-Riemke Jans BERGMANS
    |          \-Minke HOUKES
Wytze Jans van der HERBERG
    |          /-Klaas FEIKES
    |     /-Wytze Klazes HAAKSMA
    |     |     \-Trijntje UIJLKES
    \-Rienskjen Wytzes HAAKSMA
         |     /-Jacob Douwes DOUMA
         \-Lysbeth Jacobs DOUMA
              \-Rienskjen SYDSES


Go To List Of SurnamesYtje van der HERBERG
Ancestors of Ytje van der HERBERG

              /-Rintje van der HERBERG
         /-Taco Rintjes van der HERBERG
         |     \-Aagje SCHONEGEVEL
    /-Sytze van der HERBERG
    |     \-IJtje FERWERDA
Ytje van der HERBERG
    \-Harmke KIESTRA


Go To List Of SurnamesHendrik HERIKHUISENDescendants of Hendrik HERIKHUISEN

1 Hendrik HERIKHUISEN
 =Brandina Wilhelmina VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesM.A. HERMANSDescendants of M.A. HERMANS

1 M.A. HERMANS
 =J.C. VAN HOLLAND
   2 Dennis VAN HOLLAND
   2 Jeroen VAN HOLLAND
   2 Erik VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesFrans HERMENS
Ancestors of Frans HERMENS

    /-Andries FETTZES
Frans HERMENS
    \-Trijn PAUWELS

Descendants of Frans HERMENS

1 Frans HERMENS
 =Aeff ANDRIES
   2 Fetse FRANSEN
    =Antie DIRX
      3 Marten FETSES
       =Frouck PIETERS


Go To List Of SurnamesBerendina HERMSEN
Descendants of Berendina HERMSEN

1 Berendina HERMSEN
 =Jochem VAN OMME
   2 Gerritje VAN OMME
    =Gijsbert BUIJS Marriage: 04 SEP 1867, Arnhem
      3 Tonia Berendina BUIJS
       =Antonie Thomas Johannes VAN MEURS Marriage: 11 MAY 1898, Arnhem
      3 Hendrik BUIJS
      3 Gerrit Jan BUIJS
      3 Gijsbert Barend BUIJS
       =Femmigje PERFORS Marriage: 05 MAY 1911, Arnhem
      3 Maria Margaretha BUIJS
       =Aart STIJNTJES Marriage: 19 FEB 1908, Arnhem


Go To List Of SurnamesMaaijken HERMSEN
Descendants of Maaijken HERMSEN

1 Maaijken HERMSEN
 =Rutger Goossens van DEN HUL Marriage: 17 NOV 1754, Bennekom


Go To List Of SurnamesReijntje HERMSEN
Descendants of Reijntje HERMSEN

1 Reijntje HERMSEN
 =Cornelis Ernsten VAN DE WEERD Marriage: 31 OCT 1762, Veenendaal
   2 Rikje VAN DE WEERD
    =Hendrik VAN HOLLAND Marriage: 04 MAY 1806, Ede
      3 Aris VAN HOLLAND
       =Maggelina VAN SILFHOUT Marriage: 04 MAY 1833, Wageningen
      3 Cornelis VAN HOLLAND
      3 Maria VAN HOLLAND
       =Hendrik VAN DER BIESE Marriage: 19 MAR 1831, Ede
      3 Gerrit VAN HOLLAND
       =Jannetje HOEFAKKER Marriage: 25 JAN 1845, Ede
      3 Geurt VAN HOLLAND
      3 Reijntje VAN HOLLAND
       =Jan VAN NIMWEGEN Marriage: 07 SEP 1849, Zeist
       =Teunis WARREN Marriage: 24 FEB 1859, Zeist


Go To List Of SurnamesAdam HERRAUD
Ancestors of Adam HERRAUD

    /-Martinus HERRAUD
Adam HERRAUD
    \-Maria VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesFrancijntie HERRAUD
Go To List Of SurnamesMartinus HERRAUD

Descendants of Martinus HERRAUD

1 Martinus HERRAUD
 =Maria VAN HOLLAND Marriage: 09 JUN 1733, Rotterdam
   2 Adam HERRAUD


Go To List Of SurnamesAlexis Renee HERRERAAncestors of Alexis Renee HERRERA

    /-Lenard HERRERA
Alexis Renee HERRERA
    |          /-NN GUTIERREZ
    |     /-Joseph GUTIERREZ
    \-Kelly Ester GUTIERREZ
         |     /-Martin VAN HOLLAND
         \-Patricia Kay VAN HOLLAND
              \-Ann van der VEGTE


Go To List Of SurnamesChayse Marie HERRERAAncestors of Chayse Marie HERRERA

    /-Lenard HERRERA
Chayse Marie HERRERA
    |          /-NN GUTIERREZ
    |     /-Joseph GUTIERREZ
    \-Kelly Ester GUTIERREZ
         |     /-Martin VAN HOLLAND
         \-Patricia Kay VAN HOLLAND
              \-Ann van der VEGTE


Go To List Of SurnamesLenard HERRERADescendants of Lenard HERRERA

1 Lenard HERRERA
 =Kelly Ester GUTIERREZ
   2 Alexis Renee HERRERA
   2 Chayse Marie HERRERA


Go To List Of SurnamesNoa HERWIGAncestors of Noa HERWIG

    /-Pieter-Jan HERWIG
Noa HERWIG
    |          /-Ab van DE POL
    |     /-Henk van DE POL
    |     |     \-M. VAN BEEK
    \-Jolanda van DE POL
         \-Rieni HARDEVELD


Go To List Of SurnamesPieter-Jan HERWIGDescendants of Pieter-Jan HERWIG

1 Pieter-Jan HERWIG
 =Jolanda van DE POL
   2 Noa HERWIG


Go To List Of SurnamesHendrik HESSEL
Descendants of Hendrik HESSEL

1 Hendrik HESSEL
 =Maria Petronella VAN DER BIEZEN


Go To List Of SurnamesSaartje HESSELEN
Ancestors of Saartje HESSELEN

    /-Ezechiel HESSELS
Saartje HESSELEN
    \-Rosien NN

Descendants of Saartje HESSELEN

1 Saartje HESSELEN
 =Koezel Karel Abrahams DE HES
   2 Abraham DE HES
   2 Sara DE HES
   2 Salomon DE HES
   2 Roosje DE HES
   2 Mozes DE HES
    =Rebekka Salomon Godschalk STERN Marriage: 08 AUG 1821, Hoogeveen
   2 Levi DE HES
    =Judik VAN ESSO
   2 Mientje Koezel DE HES
    =Berend Nathan VAN HOLLAND Marriage: 22 FEB 1825, De Wijk
      3 Nathan VAN HOLLAND
       =Belia Zadok VAN DELDEN Marriage: 12 SEP 1849, Amsterdam
      3 Sara VAN HOLLAND
       =Cosman KEIZER Marriage: 08 JAN 1859, Meppel
      3 Abraham VAN HOLLAND
       =Rachel VAN LEER Marriage: 17 MAY 1863, Ruinen
      3 Salomon VAN HOLLAND
      3 Koors VAN HOLLAND
      3 Betje VAN HOLLAND
       =Hijman SCHAAP Marriage: 03 JUN 1885, Amersfoort
      3 Roosje VAN HOLLAND
       =Izechiel BLOEMENDAL Marriage: 14 AUG 1872, Winschoten
      3 Mozes VAN HOLLAND
       =Esther POLAK Marriage: 06 DEC 1876, Amsterdam


Go To List Of SurnamesClaaske HESSELSAncestors of Claaske HESSELS

              /-Hessel Gerrits KEEGSTRA
         /-Rense HESSELS
         |     \-Antje RINSES
    /-Hessel Rinses KEEGSTRA
    |     \-Maayke JANS
Claaske HESSELS
    \-Antje KLAZES


Go To List Of SurnamesEzechiel HESSELS
Descendants of Ezechiel HESSELS

1 Ezechiel HESSELS
 =Rosien NN
   2 Saartje HESSELEN
    =Koezel Karel Abrahams DE HES
      3 Abraham DE HES
      3 Sara DE HES
      3 Salomon DE HES
      3 Roosje DE HES
      3 Mozes DE HES
       =Rebekka Salomon Godschalk STERN Marriage: 08 AUG 1821, Hoogeveen
      3 Levi DE HES
       =Judik VAN ESSO
      3 Mientje Koezel DE HES
       =Berend Nathan VAN HOLLAND Marriage: 22 FEB 1825, De Wijk


Go To List Of SurnamesGeertje HESSELSAncestors of Geertje HESSELS

              /-Hessel Gerrits KEEGSTRA
         /-Rense HESSELS
         |     \-Antje RINSES
    /-Hessel Rinses KEEGSTRA
    |     \-Maayke JANS
Geertje HESSELS
    \-Antje KLAZES


Go To List Of SurnamesGeertje HESSELSAncestors of Geertje HESSELS

              /-Hessel Gerrits KEEGSTRA
         /-Rense HESSELS
         |     \-Antje RINSES
    /-Hessel Rinses KEEGSTRA
    |     \-Maayke JANS
Geertje HESSELS
    \-Antje KLAZES


Go To List Of SurnamesGrietje HESSELS
Ancestors of Grietje HESSELS

              /-Hessel Gerrits KEEGSTRA
         /-Rense HESSELS
         |     \-Antje RINSES
    /-Hessel Rinses KEEGSTRA
    |     \-Maayke JANS
Grietje HESSELS
    \-Antje KLAZES

Descendants of Grietje HESSELS

1 Grietje HESSELS
 =Fedde RUURDS
   2 Gepke Peddes KEEGSTRA
    =Pieter Annes KEEGSTRA
   2 Hessel FEDDES
   2 Antje FEDDES
   2 Sjoukje FEDDES
   2 Ruurd FEDDES
   2 Maayke Feddes KEEGSTRA
    =Wynzen Metskes DE VRIES Marriage: 1785
      3 Antje Wynzens DE VRIES
       =Klaas Jacobs DIJKSTRA Marriage: 08 DEC 1836, Ternaard
   2 Maria Grietje FEDDES
   2 Pieter FEDDES


Go To List Of SurnamesKlaas HESSELSAncestors of Klaas HESSELS

              /-Hessel Gerrits KEEGSTRA
         /-Rense HESSELS
         |     \-Antje RINSES
    /-Hessel Rinses KEEGSTRA
    |     \-Maayke JANS
Klaas HESSELS
    \-Antje KLAZES


Go To List Of SurnamesMaaike HESSELSAncestors of Maaike HESSELS

              /-Hessel Gerrits KEEGSTRA
         /-Rense HESSELS
         |     \-Antje RINSES
    /-Hessel Rinses KEEGSTRA
    |     \-Maayke JANS
Maaike HESSELS
    \-Antje KLAZES


Go To List Of SurnamesRense HESSELS

Ancestors of Rense HESSELS

         /-Gerrits Hessels KEEGSTRA
    /-Hessel Gerrits KEEGSTRA
Rense HESSELS
    \-Antje RINSES

Descendants of Rense HESSELS

1 Rense HESSELS
 =Maayke JANS Marriage: 13 NOV 1712, Hantumhuizen
   2 Pyter RINSES
   2 Pyter RINSES
    =Antje KEIMPES Marriage: 20 MAY 1742, Hantumhuizen
   2 Teunis RINSES
    =Sytske RIENKS Marriage: 28 MAY 1752, Hantumhuizen
   2 Hessel Rinses KEEGSTRA
    =Antje KLAZES Marriage: ABT 1745
      3 Grietje HESSELS
       =Fedde RUURDS
      3 Maaike HESSELS
      3 Geertje HESSELS
      3 Geertje HESSELS
      3 Trijntje Hessels KEEGSTRA
       =Kornelis BOKKES
      3 Rinze Hessels KEEGSTRA
       =Pietje Cornelis BOERSMA Marriage: 30 MAY 1784, Ternaard
      3 Claaske HESSELS
      3 Klaas HESSELS
      3 Sjoukje HESSELS
   2 Trijntje RINSES
   2 Iettie RINSES


Go To List Of SurnamesSjoukje HESSELSAncestors of Sjoukje HESSELS

              /-Hessel Gerrits KEEGSTRA
         /-Rense HESSELS
         |     \-Antje RINSES
    /-Hessel Rinses KEEGSTRA
    |     \-Maayke JANS
Sjoukje HESSELS
    \-Antje KLAZES


Go To List Of SurnamesJansje HET LAMDescendants of Jansje HET LAM

1 Jansje HET LAM
 =Pieter MOLENAAR


Go To List Of SurnamesWilhelmina HEUTING
Descendants of Wilhelmina HEUTING

1 Wilhelmina HEUTING
 =Willem Barten VAN ROEKEL
   2 Bart VAN ROEKEL
    =Petronella RANDEWIJK Marriage: 02 JAN 1836, Wageningen
      3 Harmina VAN ROEKEL
       =Gerrit VAN ROOIJEN Marriage: 04 JAN 1867, Wageningen


Go To List Of SurnamesHermannus HEY
Descendants of Hermannus HEY

1 Hermannus HEY
 =Willempje NESTELROY
   2 Willempje HEY
    =Dirk VAN HOLLAND Marriage: 19 MAY 1900, Ede
      3 Hendrik VAN HOLLAND
      3 Anton VAN HOLLAND
       =Marretje VAN DUYN Marriage: 02 JUN 1931, Voorburg
      3 Hermanus VAN HOLLAND
       =Adriaantje PIET Marriage: 11 FEB 1926, Aalsmeer
      3 Willem VAN HOLLAND
      3 Dirk VAN HOLLAND
       =Johanna VAN BOMMEL Marriage: 10 NOV 1937, 's-Gravenhage
       =Johanna Petronella HOHLFELD Marriage: 26 SEP 1956, Aalsmeer
      3 Willem VAN HOLLAND
       =Maria Johanna VAN BUURINGEN Marriage: 26 OCT 1932, Heemstede
      3 Maria Wilhelmina Hendrika VAN HOLLAND
      3 Maria Wilhemina Hendrika VAN HOLLAND
       =Daniël SPAARGAREN Marriage: 21 NOV 1935, Aalsmeer


Go To List Of SurnamesWillempje HEY
Ancestors of Willempje HEY

    /-Hermannus HEY
Willempje HEY
    \-Willempje NESTELROY

Descendants of Willempje HEY

1 Willempje HEY
 =Dirk VAN HOLLAND Marriage: 19 MAY 1900, Ede
   2 Hendrik VAN HOLLAND
   2 Anton VAN HOLLAND
    =Marretje VAN DUYN Marriage: 02 JUN 1931, Voorburg
      3 Dirk VAN HOLLAND
      3 Willie VAN HOLLAND
       =Hugo VAN VLIET
      3 Jacobus VAN HOLLAND
       =Elaine Adelliss KIEFER
      3 Tea Mary VAN HOLLAND
       =(Unknown)
      3 Johanna Martina VAN HOLLAND
       =Arsene Paul PRUDOT
       =(Unknown)
   2 Hermanus VAN HOLLAND
    =Adriaantje PIET Marriage: 11 FEB 1926, Aalsmeer
      3 Jacob VAN HOLLAND
       =Catharina HARTOG
       =Rina OOSTWEGEL
      3 Dirk VAN HOLLAND
       =Lycke Tilly MAARSEN
      3 Willempje VAN HOLLAND
       =Manfred STEGMEIER
      3 Marja VAN HOLLAND
       =Alex Paul VAN OOSTVEEN
   2 Willem VAN HOLLAND
   2 Dirk VAN HOLLAND
    =Johanna VAN BOMMEL Marriage: 10 NOV 1937, 's-Gravenhage
      3 Anna Antoinette VAN HOLLAND
       =Cornelis Jacob BIJVOET
      3 Willie VAN HOLLAND
       =Herman Ewlad Peter TAS
      3 Hubertus Johannes Dirk VAN HOLLAND
    =Johanna Petronella HOHLFELD Marriage: 26 SEP 1956, Aalsmeer
      3 Dirk VAN HOLLAND
       =Ivonne Maria BUIS
       =Michelle SWART
      3 Anneke Käthe VAN HOLLAND
       =Jacques DUBBELD
      3 Antoon VAN HOLLAND
       =Gina VASTENHOUT
   2 Willem VAN HOLLAND
    =Maria Johanna VAN BUURINGEN Marriage: 26 OCT 1932, Heemstede
      3 Margaretha VAN HOLLAND
       =Gerard HABICH
      3 Willem VAN HOLLAND
       =Maaike QUIST
       =Yvonne DE JONG
      3 Willy Johanna VAN HOLLAND
       =Engelbertus VAN KAMPEN
      3 Johannes Dirk VAN HOLLAND
       =Wilhelmina Elisabeth MEEUWENOORD
      3 Dirk VAN HOLLAND
       =Johanna DE JONG
       =Petronella Cornelia MEDENBLIK
      3 Tineke VAN HOLLAND
       =Henk MOONEN
      3 Antoon VAN HOLLAND
       =Marian WEYERS
      3 Helena VAN HOLLAND
       =Harry WESTERHUIS
      3 Cornelis Hubertus VAN HOLLAND
       =Mary VERHEIDEN
   2 Maria Wilhelmina Hendrika VAN HOLLAND
   2 Maria Wilhemina Hendrika VAN HOLLAND
    =Daniël SPAARGAREN Marriage: 21 NOV 1935, Aalsmeer


Go To List Of SurnamesCornelia Johanna van der HEYDEN
Descendants of Cornelia Johanna van der HEYDEN

1 Cornelia Johanna van der HEYDEN
 =Theodorus VAN DIJKEN Marriage: 13 MAY 1937, Heteren
   2 Gerritje Cornelia Johanna VAN DIJKEN
    =Gerrit VAN HOLLAND
      3 Cornelis Johannes VAN HOLLAND
      3 Evertje Pietronella VAN HOLLAND
      3 Mirjam VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesDirkje van der HEYDEN
Descendants of Dirkje van der HEYDEN

1 Dirkje van der HEYDEN
 =Albartus ONDERSTAL Marriage: 30 APR 1842, Wageningen
   2 Aart ONDERSTAL
    =Engeltje BUSSINK Marriage: 21 MAY 1880, Wageningen
      3 Hermanus ONDERSTAL
       =Everdina HUIBERTS Marriage: 28 APR 1911, Wageningen
      3 Dirk ONDERSTAL
       =Roelofje VAN HOLLAND Marriage: 05 NOV 1915, Wageningen
      3 Jacobus ONDERSTAL
       =Maria Margaretha VAN AMERSFOORT


Go To List Of SurnamesGerrit van der HEYDEN
Descendants of Gerrit van der HEYDEN

1 Gerrit van der HEYDEN
 =Wilhelmina VAN ESVELDT
   2 Martinus van der HEIJDEN
    =Christina VAN DIJKHUIZEN Marriage: 30 AUG 1843, Amersfoort
      3 Gerrit van der HEIJDEN
       =Antonetta VAN WIJLAND Marriage: 01 MAY 1872, Amersfoort


Go To List Of SurnamesGerritje Barendina HEYKAMPDescendants of Gerritje Barendina HEYKAMP

1 Gerritje Barendina HEYKAMP
 =Marinus VAN VOORST
   2 Willem Gijsbert VAN VOORST
   2 Cornelia Gerritdina Maria VAN VOORST
    =Peter VAN RHEE


Go To List Of SurnamesNN HEZINGADescendants of NN HEZINGA

1 NN HEZINGA
 =Hermina VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesAbe Joukes HIBMA
Descendants of Abe Joukes HIBMA

1 Abe Joukes HIBMA
 =Klaaske HEERKES
   2 Heerke Abes HIBMA
    =Albertha Taekes van der HERBERG Marriage: 27 DEC 1892, Metslawier
      3 Taeke Heerkes HIBMA
       =Grietje DE BOER Marriage: 15 MAY 1919, IJmuiden
      3 Clasina Albertha HIBMA
       =Cornelis KLEIJN Marriage: 29 JAN 1920, Zaandam
       =Cornelis KLEYN


Go To List Of SurnamesClasina Albertha HIBMA
Ancestors of Clasina Albertha HIBMA

         /-Abe Joukes HIBMA
    /-Heerke Abes HIBMA
    |     \-Klaaske HEERKES
Clasina Albertha HIBMA
    |          /-Anne Taekes van der HERBERG
    |     /-Taeke Annes van der HERBERG
    |     |     \-Trijntje Douwes DOUMA
    \-Albertha Taekes van der HERBERG
         |     /-Mente BOUSEMA
         \-Saaktje Mentes BOUSEMA
              \-Albertje Heeres SMID

Descendants of Clasina Albertha HIBMA

1 Clasina Albertha HIBMA
 =Cornelis KLEIJN Marriage: 29 JAN 1920, Zaandam
 =Cornelis KLEYN


Go To List Of SurnamesHeerke Abes HIBMA
Ancestors of Heerke Abes HIBMA

    /-Abe Joukes HIBMA
Heerke Abes HIBMA
    \-Klaaske HEERKES

Descendants of Heerke Abes HIBMA

1 Heerke Abes HIBMA
 =Albertha Taekes van der HERBERG Marriage: 27 DEC 1892, Metslawier
   2 Taeke Heerkes HIBMA
    =Grietje DE BOER Marriage: 15 MAY 1919, IJmuiden
   2 Clasina Albertha HIBMA
    =Cornelis KLEIJN Marriage: 29 JAN 1920, Zaandam
    =Cornelis KLEYN


Go To List Of SurnamesTaeke Heerkes HIBMA
Ancestors of Taeke Heerkes HIBMA

         /-Abe Joukes HIBMA
    /-Heerke Abes HIBMA
    |     \-Klaaske HEERKES
Taeke Heerkes HIBMA
    |          /-Anne Taekes van der HERBERG
    |     /-Taeke Annes van der HERBERG
    |     |     \-Trijntje Douwes DOUMA
    \-Albertha Taekes van der HERBERG
         |     /-Mente BOUSEMA
         \-Saaktje Mentes BOUSEMA
              \-Albertje Heeres SMID

Descendants of Taeke Heerkes HIBMA

1 Taeke Heerkes HIBMA
 =Grietje DE BOER Marriage: 15 MAY 1919, IJmuiden


Go To List Of SurnamesBerend HIDDINK
Descendants of Berend HIDDINK

1 Berend HIDDINK
 =(Unknown)
   2 Jan HIDDINK
    =Janna Kleijn VENHORSTINK
      3 Reintjen HIDDINK
       =Gerrit Willem ABERSON


Go To List Of SurnamesJan HIDDINK
Ancestors of Jan HIDDINK

    /-Berend HIDDINK
Jan HIDDINK

Descendants of Jan HIDDINK

1 Jan HIDDINK
 =Janna Kleijn VENHORSTINK
   2 Reintjen HIDDINK
    =Gerrit Willem ABERSON
      3 Catharina ABERSON
       =Jan CORNELISSEN Marriage: 19 MAY 1805, Wageningen


Go To List Of SurnamesReintjen HIDDINK
Ancestors of Reintjen HIDDINK

         /-Berend HIDDINK
    /-Jan HIDDINK
Reintjen HIDDINK
    |     /-Jan Kleijn VENHORSTINK
    \-Janna Kleijn VENHORSTINK

Descendants of Reintjen HIDDINK

1 Reintjen HIDDINK
 =Gerrit Willem ABERSON
   2 Catharina ABERSON
    =Jan CORNELISSEN Marriage: 19 MAY 1805, Wageningen
      3 Adrianus CORNELISSEN
       =Lubbertje (Wessels) WILLEMSEN Marriage: 09 FEB 1833, Wageningen
       =Maatje VAN GERESTEIN Marriage: 17 JUL 1841, Wageningen


Go To List Of SurnamesKlaaske Jans HIEMSTRA
Ancestors of Klaaske Jans HIEMSTRA

    /-Jan MARTENS
Klaaske Jans HIEMSTRA
    \-Trijntje JANS

Descendants of Klaaske Jans HIEMSTRA

1 Klaaske Jans HIEMSTRA
 =Wijbe Lamberts SIJENS Marriage: 18 MAY 1822, Ternaard


Go To List Of SurnamesJannetje HIENEKAMP
Descendants of Jannetje HIENEKAMP

1 Jannetje HIENEKAMP
 =Marinus WILLEMSEN
   2 Grietje WILLEMSEN
    =Johannes VAN AMERSFOORT Marriage: 02 MAY 1862, Wageningen
      3 Cornelis VAN AMERSFOORT
      3 Marinus VAN AMERSFOORT
       =Bartha Petronella VAN VOORST Marriage: 17 AUG 1888, Wageningen
      3 Martinus VAN AMERSFOORT
       =Gerritje KLAASSEN Marriage: 20 JAN 1893, Wageningen
      3 Jannetje VAN AMERSFOORT
       =Barend LAAMERS Marriage: 18 NOV 1892, Wageningen
      3 Neeltje VAN AMERSFOORT
       =Jan VAN SCHARRENBURG Marriage: 04 MAY 1912, Ede
      3 Antje VAN AMERSFOORT
       =Peter HENDRIKS Marriage: 06 MAY 1904, Wageningen


Go To List Of SurnamesMina Johanna HIETVELD
Descendants of Mina Johanna HIETVELD

1 Mina Johanna HIETVELD
 =Johan WAAIJENBERG
   2 Albertus WAAIJENBERG
    =Maartje VAN GALEN Marriage: 22 AUG 1908, Ede


Go To List Of SurnamesEleanor HIGGINS
Ancestors of Eleanor HIGGINS

    /-Richard Thomas HIGGINS
Eleanor HIGGINS
    \-Hellen A. GALVINE

Descendants of Eleanor HIGGINS

1 Eleanor HIGGINS
 =Paul Fenwick KENNEY , Jr.


Go To List Of SurnamesRichard Thomas HIGGINS
Descendants of Richard Thomas HIGGINS

1 Richard Thomas HIGGINS
 =Hellen A. GALVINE
   2 Eleanor HIGGINS
    =Paul Fenwick KENNEY , Jr.


Go To List Of SurnamesLaura HIGHLANDDescendants of Laura HIGHLAND

1 Laura HIGHLAND
 =Josh VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesAlex HIJMANS
Ancestors of Alex HIJMANS

    /-Petrus Gerardus HIJMANS
Alex HIJMANS
    |          /-Evert VAN HOLLAND
    |     /-Hendrik VAN HOLLAND
    |     |     \-Jannigje VAN DE KRAATS
    \-Wilhelmina Hendrika VAN HOLLAND
         |     /-Jan VAN WAKEREN
         \-Gijsberta VAN WAKEREN
              \-Gijsberta VAN BEEK

Descendants of Alex HIJMANS

1 Alex HIJMANS
 =Jenny


Go To List Of SurnamesGerrie HIJMANSAncestors of Gerrie HIJMANS

    /-Petrus Gerardus HIJMANS
Gerrie HIJMANS
    |          /-Evert VAN HOLLAND
    |     /-Hendrik VAN HOLLAND
    |     |     \-Jannigje VAN DE KRAATS
    \-Wilhelmina Hendrika VAN HOLLAND
         |     /-Jan VAN WAKEREN
         \-Gijsberta VAN WAKEREN
              \-Gijsberta VAN BEEK


Go To List Of SurnamesPeter HIJMANS
Ancestors of Peter HIJMANS

    /-Petrus Gerardus HIJMANS
Peter HIJMANS
    |          /-Evert VAN HOLLAND
    |     /-Hendrik VAN HOLLAND
    |     |     \-Jannigje VAN DE KRAATS
    \-Wilhelmina Hendrika VAN HOLLAND
         |     /-Jan VAN WAKEREN
         \-Gijsberta VAN WAKEREN
              \-Gijsberta VAN BEEK

Descendants of Peter HIJMANS

1 Peter HIJMANS
 =Angela


Go To List Of SurnamesPetrus Gerardus HIJMANSDescendants of Petrus Gerardus HIJMANS

1 Petrus Gerardus HIJMANS
 =Wilhelmina Hendrika VAN HOLLAND
   2 Gerrie HIJMANS
   2 Peter HIJMANS
    =Angela
   2 Tonnie HIJMANS
    =Sandra
   2 Alex HIJMANS
    =Jenny


Go To List Of SurnamesTonnie HIJMANS
Ancestors of Tonnie HIJMANS

    /-Petrus Gerardus HIJMANS
Tonnie HIJMANS
    |          /-Evert VAN HOLLAND
    |     /-Hendrik VAN HOLLAND
    |     |     \-Jannigje VAN DE KRAATS
    \-Wilhelmina Hendrika VAN HOLLAND
         |     /-Jan VAN WAKEREN
         \-Gijsberta VAN WAKEREN
              \-Gijsberta VAN BEEK

Descendants of Tonnie HIJMANS

1 Tonnie HIJMANS
 =Sandra


Go To List Of SurnamesHendrik HIJWEGEN
Descendants of Hendrik HIJWEGEN

1 Hendrik HIJWEGEN
 =Maria Everdina EIJGEN
   2 Teunisje HIJWEGEN
    =Jan MELISSEN Marriage: 30 SEP 1904, Wageningen


Go To List Of SurnamesTeunisje HIJWEGEN
Ancestors of Teunisje HIJWEGEN

    /-Maria Everdina EIJGEN
Teunisje HIJWEGEN
    \-Hendrik HIJWEGEN

Descendants of Teunisje HIJWEGEN

1 Teunisje HIJWEGEN
 =Jan MELISSEN Marriage: 30 SEP 1904, Wageningen


Go To List Of SurnamesHendrika HIJZELENDOORN
Descendants of Hendrika HIJZELENDOORN

1 Hendrika HIJZELENDOORN
 =Jan VAN IPEREN


Go To List Of SurnamesChelsea Louise HILEYAncestors of Chelsea Louise HILEY

    /-John HILEY
Chelsea Louise HILEY
    |          /-Aaldert Annes VAN HOLLAND
    |     /-Aaldert Annes VAN HOLLAND
    |     |     \-Jacoba Hendrika van der VELDE
    \-Jean Kathleen Hendrika VAN HOLLAND
         \-Jean OVERTON


Go To List Of SurnamesJohn HILEYDescendants of John HILEY

1 John HILEY
 =Jean Kathleen Hendrika VAN HOLLAND
   2 Kimberley Jean HILEY
   2 Chelsea Louise HILEY
   2 Kayleigh Marie HILEY


Go To List Of SurnamesKayleigh Marie HILEYAncestors of Kayleigh Marie HILEY

    /-John HILEY
Kayleigh Marie HILEY
    |          /-Aaldert Annes VAN HOLLAND
    |     /-Aaldert Annes VAN HOLLAND
    |     |     \-Jacoba Hendrika van der VELDE
    \-Jean Kathleen Hendrika VAN HOLLAND
         \-Jean OVERTON


Go To List Of SurnamesKimberley Jean HILEYAncestors of Kimberley Jean HILEY

    /-John HILEY
Kimberley Jean HILEY
    |          /-Aaldert Annes VAN HOLLAND
    |     /-Aaldert Annes VAN HOLLAND
    |     |     \-Jacoba Hendrika van der VELDE
    \-Jean Kathleen Hendrika VAN HOLLAND
         \-Jean OVERTON


Go To List Of SurnamesLient HILLEBRANTS
Ancestors of Lient HILLEBRANTS

    /-Hillebrant PYTTERS
Lient HILLEBRANTS
    \-Regma BARCKES

Descendants of Lient HILLEBRANTS

1 Lient HILLEBRANTS
 =Ernst ROMMERTS Marriage: ABT 1640
   2 Cuniera ERNSTES
    =Oetse HARMENS Marriage: ABT 1665
      3 Harmen OETSES
       =Sibbeltje TEECKES Marriage: ABT 1697
    =Syds BOUWERS


Go To List Of SurnamesAlbertus HILLEN
Ancestors of Albertus HILLEN

    /-Bernardus Hendrikus HILLEN
Albertus HILLEN
    \-Geertruida LIPPERS

Descendants of Albertus HILLEN

1 Albertus HILLEN
 =Judickje van DEN HEUVEL Marriage: 05 AUG 1922, Enschede


Go To List Of SurnamesBernardus Hendrikus HILLEN
Descendants of Bernardus Hendrikus HILLEN

1 Bernardus Hendrikus HILLEN
 =Geertruida LIPPERS
   2 Albertus HILLEN
    =Judickje van DEN HEUVEL Marriage: 05 AUG 1922, Enschede


Go To List Of SurnamesAnna Klara HINNE
Descendants of Anna Klara HINNE

1 Anna Klara HINNE
 =Jacob Willem ROSBACH
   2 Anna Clara ROSBACH
    =Willem VAN ACHTERBERGH Marriage: 15 OCT 1823, Amersfoort
      3 Jacob Willem VAN ACHTERBERGH
       =Lubberta MANNÉ Marriage: 21 OCT 1846, Amersfoort
    =Fokke Ipe VAN ZEILEN Marriage: 05 FEB 1840, Amersfoort
   2 Martin ROSBACH
    =Antonia BOLLAND Marriage: 22 APR 1835, Amersfoort
   2 Christiaan ROSBACH


Go To List Of SurnamesJohann Christoph HIRSCHMANN
Ancestors of Johann Christoph HIRSCHMANN

    /-Johann Leonard HIRSCHMANN
Johann Christoph HIRSCHMANN
    \-Henders KREUNE

Descendants of Johann Christoph HIRSCHMANN

1 Johann Christoph HIRSCHMANN
 =Gerritje van DEN TOP Marriage: 04 MAY 1836, Arnhem


Go To List Of SurnamesJohann Leonard HIRSCHMANN
Descendants of Johann Leonard HIRSCHMANN

1 Johann Leonard HIRSCHMANN
 =Henders KREUNE
   2 Johann Christoph HIRSCHMANN
    =Gerritje van DEN TOP Marriage: 04 MAY 1836, Arnhem


Go To List Of SurnamesHermanus HOBBEKOTTER
Ancestors of Hermanus HOBBEKOTTER

    /-Johannes HABEKOTTE
Hermanus HOBBEKOTTER
    \-Anna Elisabeth VAN HATTEM

Descendants of Hermanus HOBBEKOTTER

1 Hermanus HOBBEKOTTER
 =Clasina VAN HOLLAND Marriage: 24 OCT 1923, Amsterdam


Go To List Of SurnamesA.W. HOBO
Descendants of A.W. HOBO

1 A.W. HOBO
 =Job JANSEN Marriage: 08 NOV 1962
   2 Gijs JANSEN
   2 Bep JANSEN
    =Teunis PUL
      3 Meindert PUL
      3 Anneke Woutriena PUL
      3 Klazina Grietje PUL
      3 Maria Jacoba PUL
   2 Jannette JANSEN


Go To List Of SurnamesEmmaLeigh Rae HODGENAncestors of EmmaLeigh Rae HODGEN

              /-Gilbert VAN HOLLAND
         /-Leslie Lee VAN HOLLAND
         |     \-Arlene Marie VONK
    /-Joshua Leonard HODGEN
    |     \-Tina Marie Fritsen Hodgen SCHUBERT
EmmaLeigh Rae HODGEN
    \-Beth Ann Rae NASH


Go To List Of SurnamesJoshua Leonard HODGEN
Ancestors of Joshua Leonard HODGEN

              /-Tom VAN HOLLAND
         /-Gilbert VAN HOLLAND
         |     \-Grietje HARMSEN
    /-Leslie Lee VAN HOLLAND
    |     \-Arlene Marie VONK
Joshua Leonard HODGEN
    \-Tina Marie Fritsen Hodgen SCHUBERT

Descendants of Joshua Leonard HODGEN

1 Joshua Leonard HODGEN
 =Beth Ann Rae NASH
   2 EmmaLeigh Rae HODGEN
   2 SkyLeigh Rae HODGEN


Go To List Of SurnamesNichole Marie HODGEN
Ancestors of Nichole Marie HODGEN

              /-Tom VAN HOLLAND
         /-Gilbert VAN HOLLAND
         |     \-Grietje HARMSEN
    /-Leslie Lee VAN HOLLAND
    |     \-Arlene Marie VONK
Nichole Marie HODGEN
    \-Tina Marie Fritsen Hodgen SCHUBERT

Descendants of Nichole Marie HODGEN

1 Nichole Marie HODGEN
 =Jamie Daniel HUESCHEN
   2 Hannah Marie HUESCHEN


Go To List Of SurnamesSkyLeigh Rae HODGENAncestors of SkyLeigh Rae HODGEN

              /-Gilbert VAN HOLLAND
         /-Leslie Lee VAN HOLLAND
         |     \-Arlene Marie VONK
    /-Joshua Leonard HODGEN
    |     \-Tina Marie Fritsen Hodgen SCHUBERT
SkyLeigh Rae HODGEN
    \-Beth Ann Rae NASH


Go To List Of SurnamesMary Louise HODGENSDescendants of Mary Louise HODGENS

1 Mary Louise HODGENS
 =Dick VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesHarmen HOEFAKKER
Descendants of Harmen HOEFAKKER

1 Harmen HOEFAKKER
 =Evertje VAN DE MUNT
   2 Jannetje HOEFAKKER
    =Gerrit VAN HOLLAND Marriage: 25 JAN 1845, Ede
    =Roetert JANSEN Marriage: 13 NOV 1880, Ede


Go To List Of SurnamesJannetje HOEFAKKER
Ancestors of Jannetje HOEFAKKER

    /-Harmen HOEFAKKER
Jannetje HOEFAKKER
    \-Evertje VAN DE MUNT

Descendants of Jannetje HOEFAKKER

1 Jannetje HOEFAKKER
 =Gerrit VAN HOLLAND Marriage: 25 JAN 1845, Ede
 =Roetert JANSEN Marriage: 13 NOV 1880, Ede


Go To List Of SurnamesJannetje HOEGEN
Descendants of Jannetje HOEGEN

1 Jannetje HOEGEN
 =Jan WEGERIF
   2 Harmen WEGERIF
    =Hendrina DURAND Marriage: 26 OCT 1874, Epe
      3 Johannes WEGERIF
      3 Jannes Gerrit WEGERIF
      3 Harmen Jan WEGERIF
      3 Arend WEGERIF
      3 Johanna WEGERIF
      3 Hendrikus Johannes WEGERIF
      3 Bartha WEGERIF
      3 Bertha Hendrika WEGERIF
       =Pieter Sijtze van der HERBERG Marriage: 21 JUN 1917, Apeldoorn


Go To List Of SurnamesAafke HOEK
Ancestors of Aafke HOEK

         /-Gerrit HOEK
    /-Iete HOEK
    |     \-Zwaantje ZUIDEMA
Aafke HOEK
    |     /-Sijmen Jacobs MEIJER
    \-Martje MEIJER
         \-Zwaantje Jans MULLER

Descendants of Aafke HOEK

1 Aafke HOEK
 =Sikko SIEGERS Marriage: 01 APR 1882, Aduard
   2 Jan Sikko SIEGERS
    =Clazina PIKET Marriage: 25 JUL 1907, Groningen
   2 Martje SIEGERS
   2 Iete SIEGERS
    =Zwaantje SIKKENS Marriage: 15 AUG 1918, Groningen
   2 Zwaantje SIEGERS
    =Elibertus van DEN BERG Marriage: 31 OCT 1921, Groningen
   2 Janna SIEGERS
   2 Hilko SIEGERS
    =Catharina Carolina HUISMAN
      3 Hilko SIEGERS
       =Johanna VAN HOLLAND
      3 Sikko SIEGERS
       =Anne BEKKEMA
      3 Margje Catharina SIEGERS
       =Cornelis Pieter PAANS Marriage: 07 NOV 1951, Arnhem
      3 G. SIEGERS
       =C.J. GERRITSEN
      3 Aafke SIEGERS
       =Henk ROOZENBEEK
      3 H. SIEGERS
       =H. BOERSEMA


Go To List Of SurnamesGerrit HOEK
Descendants of Gerrit HOEK

1 Gerrit HOEK
 =Zwaantje ZUIDEMA
   2 Iete HOEK
    =Martje MEIJER
      3 Aafke HOEK
       =Sikko SIEGERS Marriage: 01 APR 1882, Aduard


Go To List Of SurnamesIete HOEK
Ancestors of Iete HOEK

    /-Gerrit HOEK
Iete HOEK
    \-Zwaantje ZUIDEMA

Descendants of Iete HOEK

1 Iete HOEK
 =Martje MEIJER
   2 Aafke HOEK
    =Sikko SIEGERS Marriage: 01 APR 1882, Aduard
      3 Jan Sikko SIEGERS
       =Clazina PIKET Marriage: 25 JUL 1907, Groningen
      3 Martje SIEGERS
      3 Iete SIEGERS
       =Zwaantje SIKKENS Marriage: 15 AUG 1918, Groningen
      3 Zwaantje SIEGERS
       =Elibertus van DEN BERG Marriage: 31 OCT 1921, Groningen
      3 Janna SIEGERS
      3 Hilko SIEGERS
       =Catharina Carolina HUISMAN


Go To List Of SurnamesJose-Madeleine Nieuwendijk HOEKDescendants of Jose-Madeleine Nieuwendijk HOEK

1 Jose-Madeleine Nieuwendijk HOEK
 =Guus VAN HOLLAND
   2 Robin VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesFimke Hendrika Joannetta HOEKMAN
Ancestors of Fimke Hendrika Joannetta HOEKMAN

    /-Harmen HOEKMAN
Fimke Hendrika Joannetta HOEKMAN
    \-Maria Clasina LEIJENAAR

Descendants of Fimke Hendrika Joannetta HOEKMAN

1 Fimke Hendrika Joannetta HOEKMAN
 =Jan LUTEN Marriage: 12 SEP 1901, Amsterdam


Go To List Of SurnamesHarmen HOEKMANDescendants of Harmen HOEKMAN

1 Harmen HOEKMAN
 =Maria Clasina LEIJENAAR
   2 Fimke Hendrika Joannetta HOEKMAN
    =Jan LUTEN Marriage: 12 SEP 1901, Amsterdam


Go To List Of SurnamesEverharda Reinders HOEKSTRA
Descendants of Everharda Reinders HOEKSTRA

1 Everharda Reinders HOEKSTRA
 =Melis DOUMA
   2 Renske DOUMA
    =Fedde Pieters van der HERBERG Marriage: 02 APR 1898, Metslawier, Oostdongeradeel
      3 Pieter van der HERBERG
       =Jantje BILSTRA Marriage: 19 MAR 1924, Jelsum


Go To List Of SurnamesHendrik Jan Cornelis HOEKSTRA
Ancestors of Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA

    /-Sikke HOEKSTRA
Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA
    \-Pieternella Johanna LOUWS

Descendants of Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA

1 Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA
 =Anna Bet VAN HOLLAND Marriage: 09 SEP 1927, Westbroek
   2 Nel HOEKSTRA
   2 Leny HOEKSTRA
   2 Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA


Go To List Of SurnamesHendrik Jan Cornelis HOEKSTRAAncestors of Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA

         /-Sikke HOEKSTRA
    /-Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA
    |     \-Pieternella Johanna LOUWS
Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA
    |          /-Hermanus VAN HOLLAND
    |     /-Hermanus VAN HOLLAND
    |     |     \-Gijsbertha VAN DIJK
    \-Anna Bet VAN HOLLAND
         |     /-Leendert ROSEBOOM
         \-Leentje ROSEBOOM
              \-Anne Bet VAN INGEN


Go To List Of SurnamesLeny HOEKSTRAAncestors of Leny HOEKSTRA

         /-Sikke HOEKSTRA
    /-Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA
    |     \-Pieternella Johanna LOUWS
Leny HOEKSTRA
    |          /-Hermanus VAN HOLLAND
    |     /-Hermanus VAN HOLLAND
    |     |     \-Gijsbertha VAN DIJK
    \-Anna Bet VAN HOLLAND
         |     /-Leendert ROSEBOOM
         \-Leentje ROSEBOOM
              \-Anne Bet VAN INGEN


Go To List Of SurnamesMarten Pieters HOEKSTRA
Descendants of Marten Pieters HOEKSTRA

1 Marten Pieters HOEKSTRA
 =Jantje Gerrits DE VRIES


Go To List Of SurnamesNel HOEKSTRAAncestors of Nel HOEKSTRA

         /-Sikke HOEKSTRA
    /-Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA
    |     \-Pieternella Johanna LOUWS
Nel HOEKSTRA
    |          /-Hermanus VAN HOLLAND
    |     /-Hermanus VAN HOLLAND
    |     |     \-Gijsbertha VAN DIJK
    \-Anna Bet VAN HOLLAND
         |     /-Leendert ROSEBOOM
         \-Leentje ROSEBOOM
              \-Anne Bet VAN INGEN


Go To List Of SurnamesRebecca Ann HOEKSTRADescendants of Rebecca Ann HOEKSTRA

1 Rebecca Ann HOEKSTRA
 =Scott Michael TIEMEYER
   2 Kadin Tyler TIEMEYER


Go To List Of SurnamesRenske Pieters HOEKSTRA
Ancestors of Renske Pieters HOEKSTRA

    /-Pieter Harmens APOLLONIUS
Renske Pieters HOEKSTRA
    \-Pijttje TIJSSENS

Descendants of Renske Pieters HOEKSTRA

1 Renske Pieters HOEKSTRA
 =Bindert Harmens KUIPHOF Marriage: 04 MAY 1804, Marrum


Go To List Of SurnamesSake Sakes van der Herberg HOEKSTRA
Ancestors of Sake Sakes van der Herberg HOEKSTRA

Sake Sakes van der Herberg HOEKSTRA
    \-Sijke Harmens HOEKSTRA


Go To List Of SurnamesSijke Harmens HOEKSTRA
Descendants of Sijke Harmens HOEKSTRA

1 Sijke Harmens HOEKSTRA
 =(Unknown)
   2 Sake Sakes van der Herberg HOEKSTRA


Go To List Of SurnamesSikke HOEKSTRA
Descendants of Sikke HOEKSTRA

1 Sikke HOEKSTRA
 =Pieternella Johanna LOUWS
   2 Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA
    =Anna Bet VAN HOLLAND Marriage: 09 SEP 1927, Westbroek
      3 Nel HOEKSTRA
      3 Leny HOEKSTRA
      3 Hendrik Jan Cornelis HOEKSTRA


Go To List Of SurnamesTjietske Klazes HOEKSTRA
Descendants of Tjietske Klazes HOEKSTRA

1 Tjietske Klazes HOEKSTRA
 =Douwe Reinders WIELINGA
   2 Hijlkje Douwes WIELINGA
    =Jacob Harmens DE VRIES Marriage: BEF 1836


Go To List Of SurnamesAdrianus van 't HOENDERDAL
Descendants of Adrianus van 't HOENDERDAL

1 Adrianus van 't HOENDERDAL
 =Elizabeth SCHIEVEEN
   2 Cornelis van 't HOENDERDAL
    =Aartje BOS Marriage: 28 APR 1904, Houten


Go To List Of SurnamesCornelis van 't HOENDERDAL
Ancestors of Cornelis van 't HOENDERDAL

    /-Adrianus van 't HOENDERDAL
Cornelis van 't HOENDERDAL
    \-Elizabeth SCHIEVEEN

Descendants of Cornelis van 't HOENDERDAL

1 Cornelis van 't HOENDERDAL
 =Aartje BOS Marriage: 28 APR 1904, Houten


Go To List Of SurnamesAnna HOENSELAAR
Descendants of Anna HOENSELAAR

1 Anna HOENSELAAR
 =Albertus Johannes KLAUI
   2 Gerardus Johannes KLAUI
    =Johanna Maria WIJNTJES Marriage: 21 JUL 1897, Delft
      3 Johanna Maria Everdina KLAUI


Go To List Of SurnamesJakob ten HOEVE
Descendants of Jakob ten HOEVE

1 Jakob ten HOEVE
 =Grietje DEKKER
   2 Lammigje ten HOEVE
   2 Lammigje ten HOEVE
    =Arend KNOL Marriage: 29 APR 1905, Havelte


Go To List Of SurnamesLammigje ten HOEVE
Ancestors of Lammigje ten HOEVE

    /-Jakob ten HOEVE
Lammigje ten HOEVE
    \-Grietje DEKKER

Descendants of Lammigje ten HOEVE

1 Lammigje ten HOEVE
 =Arend KNOL Marriage: 29 APR 1905, Havelte


Go To List Of SurnamesLammigje ten HOEVEAncestors of Lammigje ten HOEVE

    /-Jakob ten HOEVE
Lammigje ten HOEVE
    \-Grietje DEKKER


Go To List Of SurnamesAnne van der HOEVENAncestors of Anne van der HOEVEN

         /-Cornelis van der HOEVEN
    /-Johannes van der HOEVEN
    |     \-Gerrigje VAN WINKELHOFF
Anne van der HOEVEN
    |          /-Lammert Pieters van der HERBERG
    |     /-Anne van der HERBERG
    |     |     \-Johanna Gerrits DIJKSTRA
    \-Johanna Hillegonda van der HERBERG
         |     /-Cornelis KOOLE
         \-Teetje Hillegonda KOOLE
              \-Helena SEGAAR


Go To List Of SurnamesCornelis van der HOEVENAncestors of Cornelis van der HOEVEN

         /-Cornelis van der HOEVEN
    /-Johannes van der HOEVEN
    |     \-Gerrigje VAN WINKELHOFF
Cornelis van der HOEVEN
    |          /-Lammert Pieters van der HERBERG
    |     /-Anne van der HERBERG
    |     |     \-Johanna Gerrits DIJKSTRA
    \-Johanna Hillegonda van der HERBERG
         |     /-Cornelis KOOLE
         \-Teetje Hillegonda KOOLE
              \-Helena SEGAAR


Go To List Of SurnamesCornelis van der HOEVEN
Descendants of Cornelis van der HOEVEN

1 Cornelis van der HOEVEN
 =Gerrigje VAN WINKELHOFF
   2 Johannes van der HOEVEN
    =Johanna Hillegonda van der HERBERG
      3 Cornelis van der HOEVEN
      3 Anne van der HOEVEN
      3 Johannes Menno van der HOEVEN
      3 Sarah van der HOEVEN


Go To List Of SurnamesHendrika van der HOEVENDescendants of Hendrika van der HOEVEN

1 Hendrika van der HOEVEN
 =Leonarduss GAHRMANN
   2 Petronella Geertruid GAHRMANN
    =Aris Bart van der MEER
      3 Martijn Kenny van der MEER
      3 Pascal Sebastiaan van der MEER


Go To List Of SurnamesJohannes Menno van der HOEVENAncestors of Johannes Menno van der HOEVEN

         /-Cornelis van der HOEVEN
    /-Johannes van der HOEVEN
    |     \-Gerrigje VAN WINKELHOFF
Johannes Menno van der HOEVEN
    |          /-Lammert Pieters van der HERBERG
    |     /-Anne van der HERBERG
    |     |     \-Johanna Gerrits DIJKSTRA
    \-Johanna Hillegonda van der HERBERG
         |     /-Cornelis KOOLE
         \-Teetje Hillegonda KOOLE
              \-Helena SEGAAR


Go To List Of SurnamesJohannes van der HOEVEN
Ancestors of Johannes van der HOEVEN

    /-Cornelis van der HOEVEN
Johannes van der HOEVEN
    \-Gerrigje VAN WINKELHOFF

Descendants of Johannes van der HOEVEN

1 Johannes van der HOEVEN
 =Johanna Hillegonda van der HERBERG
   2 Cornelis van der HOEVEN
   2 Anne van der HOEVEN
   2 Johannes Menno van der HOEVEN
   2 Sarah van der HOEVEN


Go To List Of SurnamesSarah van der HOEVENAncestors of Sarah van der HOEVEN

         /-Cornelis van der HOEVEN
    /-Johannes van der HOEVEN
    |     \-Gerrigje VAN WINKELHOFF
Sarah van der HOEVEN
    |          /-Lammert Pieters van der HERBERG
    |     /-Anne van der HERBERG
    |     |     \-Johanna Gerrits DIJKSTRA
    \-Johanna Hillegonda van der HERBERG
         |     /-Cornelis KOOLE
         \-Teetje Hillegonda KOOLE
              \-Helena SEGAAR


Go To List Of SurnamesBaukje Pieters HOF
Descendants of Baukje Pieters HOF

1 Baukje Pieters HOF
 =Rienk Rienks HOFF
   2 Elisabeth HOFF
   2 Pietertje HOFF
   2 Pieter HOFF


Go To List Of SurnamesKlaas Heerkes HOF

Ancestors of Klaas Heerkes HOF

    /-Herke KLASENS
Klaas Heerkes HOF
    \-Tjetske GERBENS

Descendants of Klaas Heerkes HOF

1 Klaas Heerkes HOF
 =Antje Sjoerds DE LOON Marriage: 18 MAY 1806, Opeinde
   2 Heerke Klazes HOFF
    =Grietje van der BRUG Marriage: 25 NOV 1831, Smallingerland
      3 Roelof Heerkes HOFF
       =Jeltje Foppes DIJKSTRA Marriage: 14 MAY 1881, Smallingerland
      3 Binne HOFF
   2 Sjoerd Klazes HOFF
    =Sjoukje Everts PENNINGA
      3 Baukje HOFF
      3 Klaaske HOFF
      3 Klaas HOFF
      3 Heerke HOFF
   2 Gerben Klazes HOFF
    =Aukjen Hendriks STORM Marriage: 06 MAY 1843, Smallingerland


Go To List Of SurnamesAnna HOFDIJK
Ancestors of Anna HOFDIJK

    /-Henricus HOFDIJK
Anna HOFDIJK
    \-Alida KUIJKHOVEN

Descendants of Anna HOFDIJK

1 Anna HOFDIJK
 =Gerrit DE HAAS Marriage: 23 DEC 1829, Rijnsaterwoude
   2 Alegonda DE HAAS
   2 Anthonie DE HAAS
   2 Jan DE HAAS
   2 Hendrik DE HAAS
   2 Aaltje DE HAAS


Go To List Of SurnamesHenricus HOFDIJK
Descendants of Henricus HOFDIJK

1 Henricus HOFDIJK
 =Alida KUIJKHOVEN
   2 Anna HOFDIJK
    =Gerrit DE HAAS Marriage: 23 DEC 1829, Rijnsaterwoude
      3 Alegonda DE HAAS
      3 Anthonie DE HAAS
      3 Jan DE HAAS
      3 Hendrik DE HAAS
      3 Aaltje DE HAAS


Go To List Of SurnamesAntje HOFF
Descendants of Antje HOFF

1 Antje HOFF
 =Wietze (Wytze) HEDDEMA
   2 Baukje HEDDEMA
    =Sierd BRON Marriage: 15 FEB 1896, Smallingerland
   2 NN HEDDEMA
   2 Sjoukje HEDDEMA
    =Hendrik POOL Marriage: 13 OCT 1900, Smallingerland
    =Hoeke DE JONG Marriage: 17 MAR 1917, Smallingerland


Go To List Of SurnamesBaukje HOFFAncestors of Baukje HOFF

              /-Herke KLASENS
         /-Klaas Heerkes HOF
         |     \-Tjetske GERBENS
    /-Sjoerd Klazes HOFF
    |     \-Antje Sjoerds DE LOON
Baukje HOFF
    \-Sjoukje Everts PENNINGA


Go To List Of SurnamesBertha Tine Alice HOFF
Ancestors of Bertha Tine Alice HOFF

              /-Roelof Heerkes HOFF
         /-Heerke HOFF
         |     \-Jeltje Foppes DIJKSTRA
    /-Theunis Heerkes HOFF
    |     |     /-Geert Joras FERWERDA
    |     \-Anna FERWERDA
    |          \-Arendtje Feites BREKEVELD
Bertha Tine Alice HOFF
    |          /-Antoon BOS
    |     /-Leendert BOS
    |     |     \-Pieterke GOEDHUIS
    \-Aaltje Bos WIERENGA
         |     /-Jacob KOEKOEK
         \-Willemtien KOEKOEK
              \-Aaltje JANSSENS

Descendants of Bertha Tine Alice HOFF

1 Bertha Tine Alice HOFF
 =Hendrik OOSTLAND
   2 Redmer OOSTLAND
    =Margaretha Hermina Petronella VAN HOLLAND
      3 Alice Marit OOSTLAND
   2 Marije OOSTLAND
    =Erik van der STRATE
   2 Marnix OOSTLAND
   2 Jonne OOSTLAND
    =Jaap HAAKZEMA


Go To List Of SurnamesBinne HOFFAncestors of Binne HOFF

              /-Herke KLASENS
         /-Klaas Heerkes HOF
         |     \-Tjetske GERBENS
    /-Heerke Klazes HOFF
    |     \-Antje Sjoerds DE LOON
Binne HOFF
    |          /-Harmen Roels van der BRUG
    |     /-Roel Harmens van der BRUG
    |     |     \-Geelke GURBES
    \-Grietje van der BRUG
         |     /-Liebbe FOPPES
         \-Aukje LIEBBES
              \-Grietje Roels VEENSTRA


Go To List Of SurnamesElisabeth HOFFAncestors of Elisabeth HOFF

    /-Rienk Rienks HOFF
Elisabeth HOFF
    \-Baukje Pieters HOF


Go To List Of SurnamesEltje HOFF
Descendants of Eltje HOFF

1 Eltje HOFF
 =Klaas FOKKEMA Marriage: 23 NOV 1893, Opsterland


Go To List Of SurnamesFoppe HOFF
Ancestors of Foppe HOFF

              /-Klaas Heerkes HOF
         /-Heerke Klazes HOFF
         |     \-Antje Sjoerds DE LOON
    /-Roelof Heerkes HOFF
    |     |     /-Roel Harmens van der BRUG
    |     \-Grietje van der BRUG
    |          \-Aukje LIEBBES
Foppe HOFF
    |          /-Roel Linses DIJKSTRA
    |     /-Foppe Roels DIJKSTRA
    |     |     \-Sietske Gurbes DE WEERT
    \-Jeltje Foppes DIJKSTRA
         \-Grietje Rinzes DOUMA

Descendants of Foppe HOFF

1 Foppe HOFF
 =Sjoukje van der BURG Marriage: 11 JAN 1918, Smallingerland


Go To List Of SurnamesFroukje HOFFAncestors of Froukje HOFF

         /-Rienk Pieters HOFF
    /-Pieter HOFF
    |     \-Froukjen Pieters van der WERF
Froukje HOFF
    |     /-Jan Hendriks BUSMAN
    \-Gelske BUSMAN
         \-Trijntje Salomons VAN VEEN


Go To List Of SurnamesFroukje HOFF
Ancestors of Froukje HOFF

         /-Rienk Pieters HOFF
    /-Pieter HOFF
    |     \-Froukjen Pieters van der WERF
Froukje HOFF
    |     /-Jan Hendriks BUSMAN
    \-Gelske BUSMAN
         \-Trijntje Salomons VAN VEEN

Descendants of Froukje HOFF

1 Froukje HOFF
 =Douwe MEYER Marriage: 01 JUL 1910, Smallingerland
   2 NN MEYER
   2 Reinder MEYER


Go To List Of SurnamesGeert Arend HOFF
Ancestors of Geert Arend HOFF

              /-Heerke Klazes HOFF
         /-Roelof Heerkes HOFF
         |     \-Grietje van der BRUG
    /-Heerke HOFF
    |     |     /-Foppe Roels DIJKSTRA
    |     \-Jeltje Foppes DIJKSTRA
    |          \-Grietje Rinzes DOUMA
Geert Arend HOFF
    |     /-Geert Joras FERWERDA
    \-Anna FERWERDA
         |     /-Feite Arends BREKEVELD
         \-Arendtje Feites BREKEVELD
              \-Anna Sjoerds VISSER

Descendants of Geert Arend HOFF

1 Geert Arend HOFF
 =Wietsche YTSMA


Go To List Of SurnamesGerben Klazes HOFF
Ancestors of Gerben Klazes HOFF

         /-Herke KLASENS
    /-Klaas Heerkes HOF
    |     \-Tjetske GERBENS
Gerben Klazes HOFF
    \-Antje Sjoerds DE LOON

Descendants of Gerben Klazes HOFF

1 Gerben Klazes HOFF
 =Aukjen Hendriks STORM Marriage: 06 MAY 1843, Smallingerland


Go To List Of SurnamesGrietje HOFF
Ancestors of Grietje HOFF

              /-Klaas Heerkes HOF
         /-Heerke Klazes HOFF
         |     \-Antje Sjoerds DE LOON
    /-Roelof Heerkes HOFF
    |     |     /-Roel Harmens van der BRUG
    |     \-Grietje van der BRUG
    |          \-Aukje LIEBBES
Grietje HOFF
    |          /-Roel Linses DIJKSTRA
    |     /-Foppe Roels DIJKSTRA
    |     |     \-Sietske Gurbes DE WEERT
    \-Jeltje Foppes DIJKSTRA
         \-Grietje Rinzes DOUMA

Descendants of Grietje HOFF

1 Grietje HOFF
 =Gerben KIJLSTRA Marriage: 22 MAY 1908, Smallingerland


Go To List Of SurnamesHeerke HOFF

Ancestors of Heerke HOFF

              /-Klaas Heerkes HOF
         /-Heerke Klazes HOFF
         |     \-Antje Sjoerds DE LOON
    /-Roelof Heerkes HOFF
    |     |     /-Roel Harmens van der BRUG
    |     \-Grietje van der BRUG
    |          \-Aukje LIEBBES
Heerke HOFF
    |          /-Roel Linses DIJKSTRA
    |     /-Foppe Roels DIJKSTRA
    |     |     \-Sietske Gurbes DE WEERT
    \-Jeltje Foppes DIJKSTRA
         \-Grietje Rinzes DOUMA

Descendants of Heerke HOFF

1 Heerke HOFF
 =Anna FERWERDA Marriage: 25 MAY 1906, Smallingerland
   2 Roelof Geert HOFF
   2 Geert Arend HOFF
    =Wietsche YTSMA
   2 Theunis Heerkes HOFF
    =Aaltje Bos WIERENGA
      3 Bertha Tine Alice HOFF
       =Hendrik OOSTLAND


Go To List Of SurnamesHeerke HOFFAncestors of Heerke HOFF

              /-Herke KLASENS
         /-Klaas Heerkes HOF
         |     \-Tjetske GERBENS
    /-Sjoerd Klazes HOFF
    |     \-Antje Sjoerds DE LOON
Heerke HOFF
    \-Sjoukje Everts PENNINGA


Go To List Of SurnamesHeerke Klazes HOFF
Ancestors of Heerke Klazes HOFF

         /-Herke KLASENS
    /-Klaas Heerkes HOF
    |     \-Tjetske GERBENS
Heerke Klazes HOFF
    \-Antje Sjoerds DE LOON

Descendants of Heerke Klazes HOFF

1 Heerke Klazes HOFF
 =Grietje van der BRUG Marriage: 25 NOV 1831, Smallingerland
   2 Roelof Heerkes HOFF
    =Jeltje Foppes DIJKSTRA Marriage: 14 MAY 1881, Smallingerland
      3 Heerke HOFF
       =Anna FERWERDA Marriage: 25 MAY 1906, Smallingerland
      3 Grietje HOFF
       =Gerben KIJLSTRA Marriage: 22 MAY 1908, Smallingerland
      3 Theunis HOFF
       =Trijntje Reinders WIJMINGA Marriage: 13 MAY 1911, Smallingerland
      3 Foppe HOFF
       =Sjoukje van der BURG Marriage: 11 JAN 1918, Smallingerland
   2 Binne HOFF


Go To List Of SurnamesHendrik Pieters HOFF
Descendants of Hendrik Pieters HOFF

1 Hendrik Pieters HOFF
 =Sietske Hanzes van der KAMP
   2 Sjoukje HOFF


Go To List Of SurnamesJanke HOFF
Descendants of Janke HOFF

1 Janke HOFF
 =Aan MUD
   2 Lammert MUD


Go To List Of SurnamesKlaas HOFF
Ancestors of Klaas HOFF

              /-Herke KLASENS
         /-Klaas Heerkes HOF
         |     \-Tjetske GERBENS
    /-Sjoerd Klazes HOFF
    |     \-Antje Sjoerds DE LOON
Klaas HOFF
    \-Sjoukje Everts PENNINGA


Go To List Of SurnamesKlaas HOFF
Descendants of Klaas HOFF

1 Klaas HOFF
 =Tietje
   2 Maaike HOFF


Go To List Of SurnamesKlaaske HOFFAncestors of Klaaske HOFF

              /-Herke KLASENS
         /-Klaas Heerkes HOF
         |     \-Tjetske GERBENS
    /-Sjoerd Klazes HOFF
    |     \-Antje Sjoerds DE LOON
Klaaske HOFF
    \-Sjoukje Everts PENNINGA


Go To List Of SurnamesKlaaske Pieters HOFF
Descendants of Klaaske Pieters HOFF

1 Klaaske Pieters HOFF
 =Jan Tijsses VISSER
   2 Pieter Jans VISSER
    =Jitske JANS Marriage: 08 MAY 1858, Smallingerland


Go To List Of SurnamesMaaike HOFFAncestors of Maaike HOFF

    /-Klaas HOFF
Maaike HOFF
    \-Tietje


Go To List Of SurnamesOedske HOFFAncestors of Oedske HOFF

    /-Rink Foppes HOFF
Oedske HOFF
    \-Wietske Hanzes PRONK


Go To List Of SurnamesPieter HOFF
Ancestors of Pieter HOFF

    /-Rienk Pieters HOFF
Pieter HOFF
    \-Froukjen Pieters van der WERF

Descendants of Pieter HOFF

1 Pieter HOFF
 =Gelske BUSMAN Marriage: 23 JUN 1877, Smallingerland
   2 Froukje HOFF
   2 Rienk HOFF
   2 Froukje HOFF
    =Douwe MEYER Marriage: 01 JUL 1910, Smallingerland
      3 NN MEYER
      3 Reinder MEYER


Go To List Of SurnamesPieter HOFFAncestors of Pieter HOFF

    /-Rienk Rienks HOFF
Pieter HOFF
    \-Baukje Pieters HOF


Go To List Of SurnamesPietertje HOFFAncestors of Pietertje HOFF

    /-Rienk Rienks HOFF
Pietertje HOFF
    \-Baukje Pieters HOF


Go To List Of SurnamesRienk HOFFAncestors of Rienk HOFF

         /-Rienk Pieters HOFF
    /-Pieter HOFF
    |     \-Froukjen Pieters van der WERF
Rienk HOFF
    |     /-Jan Hendriks BUSMAN
    \-Gelske BUSMAN
         \-Trijntje Salomons VAN VEEN


Go To List Of SurnamesRienk Pieters HOFF
Descendants of Rienk Pieters HOFF

1 Rienk Pieters HOFF
 =Froukjen Pieters van der WERF
   2 Pieter HOFF
    =Gelske BUSMAN Marriage: 23 JUN 1877, Smallingerland
      3 Froukje HOFF
      3 Rienk HOFF
      3 Froukje HOFF
       =Douwe MEYER Marriage: 01 JUL 1910, Smallingerland


Go To List Of SurnamesRienk Rienks HOFF
Descendants of Rienk Rienks HOFF

1 Rienk Rienks HOFF
 =Baukje Pieters HOF
   2 Elisabeth HOFF
   2 Pietertje HOFF
   2 Pieter HOFF


Go To List Of SurnamesRink Foppes HOFF
Descendants of Rink Foppes HOFF

1 Rink Foppes HOFF
 =Wietske Hanzes PRONK
   2 Oedske HOFF


Go To List Of SurnamesRoelof HOFF
Descendants of Roelof HOFF

1 Roelof HOFF
 =Wytske DIJKSTRA
   2 Wijke HOFF


Go To List Of SurnamesRoelof Geert HOFFAncestors of Roelof Geert HOFF

              /-Heerke Klazes HOFF
         /-Roelof Heerkes HOFF
         |     \-Grietje van der BRUG
    /-Heerke HOFF
    |     |     /-Foppe Roels DIJKSTRA
    |     \-Jeltje Foppes DIJKSTRA
    |          \-Grietje Rinzes DOUMA
Roelof Geert HOFF
    |     /-Geert Joras FERWERDA
    \-Anna FERWERDA
         |     /-Feite Arends BREKEVELD
         \-Arendtje Feites BREKEVELD
              \-Anna Sjoerds VISSER


Go To List Of SurnamesRoelof Heerkes HOFF
Ancestors of Roelof Heerkes HOFF

              /-Herke KLASENS
         /-Klaas Heerkes HOF
         |     \-Tjetske GERBENS
    /-Heerke Klazes HOFF
    |     \-Antje Sjoerds DE LOON
Roelof Heerkes HOFF
    |          /-Harmen Roels van der BRUG
    |     /-Roel Harmens van der BRUG
    |     |     \-Geelke GURBES
    \-Grietje van der BRUG
         |     /-Liebbe FOPPES
         \-Aukje LIEBBES
              \-Grietje Roels VEENSTRA

Descendants of Roelof Heerkes HOFF

1 Roelof Heerkes HOFF
 =Jeltje Foppes DIJKSTRA Marriage: 14 MAY 1881, Smallingerland
   2 Heerke HOFF
    =Anna FERWERDA Marriage: 25 MAY 1906, Smallingerland
      3 Roelof Geert HOFF
      3 Geert Arend HOFF
       =Wietsche YTSMA
      3 Theunis Heerkes HOFF
       =Aaltje Bos WIERENGA
   2 Grietje HOFF
    =Gerben KIJLSTRA Marriage: 22 MAY 1908, Smallingerland
   2 Theunis HOFF
    =Trijntje Reinders WIJMINGA Marriage: 13 MAY 1911, Smallingerland
   2 Foppe HOFF
    =Sjoukje van der BURG Marriage: 11 JAN 1918, Smallingerland


Go To List Of SurnamesSjoerd Klazes HOFF
Ancestors of Sjoerd Klazes HOFF

         /-Herke KLASENS
    /-Klaas Heerkes HOF
    |     \-Tjetske GERBENS
Sjoerd Klazes HOFF
    \-Antje Sjoerds DE LOON

Descendants of Sjoerd Klazes HOFF

1 Sjoerd Klazes HOFF
 =Sjoukje Everts PENNINGA
   2 Baukje HOFF
   2 Klaaske HOFF
   2 Klaas HOFF
   2 Heerke HOFF


Go To List Of SurnamesSjoukje HOFFAncestors of Sjoukje HOFF

    /-Hendrik Pieters HOFF
Sjoukje HOFF
    \-Sietske Hanzes van der KAMP


Go To List Of SurnamesTheunis HOFF
Ancestors of Theunis HOFF

              /-Klaas Heerkes HOF
         /-Heerke Klazes HOFF
         |     \-Antje Sjoerds DE LOON
    /-Roelof Heerkes HOFF
    |     |     /-Roel Harmens van der BRUG
    |     \-Grietje van der BRUG
    |          \-Aukje LIEBBES
Theunis HOFF
    |          /-Roel Linses DIJKSTRA
    |     /-Foppe Roels DIJKSTRA
    |     |     \-Sietske Gurbes DE WEERT
    \-Jeltje Foppes DIJKSTRA
         \-Grietje Rinzes DOUMA

Descendants of Theunis HOFF

1 Theunis HOFF
 =Trijntje Reinders WIJMINGA Marriage: 13 MAY 1911, Smallingerland


Go To List Of SurnamesTheunis Heerkes HOFF
Ancestors of Theunis Heerkes HOFF

              /-Heerke Klazes HOFF
         /-Roelof Heerkes HOFF
         |     \-Grietje van der BRUG
    /-Heerke HOFF
    |     |     /-Foppe Roels DIJKSTRA
    |     \-Jeltje Foppes DIJKSTRA
    |          \-Grietje Rinzes DOUMA
Theunis Heerkes HOFF
    |     /-Geert Joras FERWERDA
    \-Anna FERWERDA
         |     /-Feite Arends BREKEVELD
         \-Arendtje Feites BREKEVELD
              \-Anna Sjoerds VISSER

Descendants of Theunis Heerkes HOFF

1 Theunis Heerkes HOFF
 =Aaltje Bos WIERENGA
   2 Bertha Tine Alice HOFF
    =Hendrik OOSTLAND
      3 Redmer OOSTLAND
       =Margaretha Hermina Petronella VAN HOLLAND
      3 Marije OOSTLAND
       =Erik van der STRATE
      3 Marnix OOSTLAND
      3 Jonne OOSTLAND
       =Jaap HAAKZEMA


Go To List Of SurnamesWijke HOFFAncestors of Wijke HOFF

    /-Roelof HOFF
Wijke HOFF
    \-Wytske DIJKSTRA


Go To List Of SurnamesWimke Hendriks HOFF
Descendants of Wimke Hendriks HOFF

1 Wimke Hendriks HOFF
 =Otze Otzes HOGEVEEN
   2 Otze HOGEVEEN


Go To List Of SurnamesJan HOFLAND
Descendants of Jan HOFLAND

1 Jan HOFLAND
 =Clasina Janetta Willemina BOSHUIZEN Marriage: 10 MAY 1946, Amersfoort


Go To List Of SurnamesKrijna Klaziena HOFLAND
Descendants of Krijna Klaziena HOFLAND

1 Krijna Klaziena HOFLAND
 =Karel Vincentius KUYVENHOVEN
   2 Jacob KUYVENHOVEN
    =Grietje van der HERBERG Marriage: 05 NOV 1936, Naaldwijk
      3 Taeke Pieter KUYVENHOVEN
       =Johanna Catharina BROEK
      3 Alida KUYVENHOVEN
      3 Karel Vincentius KUYVENHOVEN
      3 Krijna Klazina KUYVENHOVEN
      3 Margriet Jacoba KUYVENHOVEN
    =Aaltje Veldhuizen VAN ZANTEN Marriage: 23 OCT 1946


Go To List Of SurnamesBertha HOFMAN
Descendants of Bertha HOFMAN

1 Bertha HOFMAN
 =Gilbert MEERNIK Marriage: 28 JAN 1944
   2 Barbara Jean MEERNIK
    =John SCHULTE
   2 John Gilbert MEERNIK
    =Cathy GROOTENHUIS
      3 Landon John MEERNIK
   2 Sandra Lynn MEERNIK
    =Buryl MELLEMA
      3 Angela MELLEMA
      3 Antonia Maria MELLEMA
      3 Nicole Dawn MELLEMA
      3 Todd Michael MELLEMA


Go To List Of SurnamesHendrik HOFMAN
Descendants of Hendrik HOFMAN

1 Hendrik HOFMAN
 =Jeltien HOFMAN
   2 Jebbegien HOFMAN
    =Jannes KREUN Marriage: 26 APR 1872, Nijeveen


Go To List Of SurnamesJantje HOFMAN
Ancestors of Jantje HOFMAN

    /-Koendert HOFMAN
Jantje HOFMAN
    \-Geesje JONKER

Descendants of Jantje HOFMAN

1 Jantje HOFMAN
 =Albert LUTEN Marriage: 28 APR 1887, Steenwijk


Go To List Of SurnamesJebbegien HOFMAN
Ancestors of Jebbegien HOFMAN

    /-Hendrik HOFMAN
Jebbegien HOFMAN
    \-Jeltien HOFMAN

Descendants of Jebbegien HOFMAN

1 Jebbegien HOFMAN
 =Jannes KREUN Marriage: 26 APR 1872, Nijeveen


Go To List Of SurnamesJeltien HOFMAN
Descendants of Jeltien HOFMAN

1 Jeltien HOFMAN
 =Hendrik HOFMAN
   2 Jebbegien HOFMAN
    =Jannes KREUN Marriage: 26 APR 1872, Nijeveen


Go To List Of SurnamesKoendert HOFMAN
Descendants of Koendert HOFMAN

1 Koendert HOFMAN
 =Geesje JONKER
   2 Jantje HOFMAN
    =Albert LUTEN Marriage: 28 APR 1887, Steenwijk


Go To List Of SurnamesMartha HOFMAN
Descendants of Martha HOFMAN

1 Martha HOFMAN
 =Adam MOLENAAR


Go To List Of SurnamesWilhelmine Jantine HOFSAncestors of Wilhelmine Jantine HOFS

    /-Willem Frederiks HOFS
Wilhelmine Jantine HOFS
    |     /-Jan DE RIDDER
    \-Hendrika Gerda DE RIDDER
         |     /-Gerrit VAN DE POL
         \-Willempje van DE POL
              \-Hendrikje VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesWillem Frederik HOFSAncestors of Willem Frederik HOFS

    /-Willem Frederiks HOFS
Willem Frederik HOFS
    |     /-Jan DE RIDDER
    \-Hendrika Gerda DE RIDDER
         |     /-Gerrit VAN DE POL
         \-Willempje van DE POL
              \-Hendrikje VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesWillem Frederiks HOFSDescendants of Willem Frederiks HOFS

1 Willem Frederiks HOFS
 =Hendrika Gerda DE RIDDER
   2 Wilhelmine Jantine HOFS
   2 Willem Frederik HOFS


Go To List Of SurnamesAbraham HOFSTEDE
Descendants of Abraham HOFSTEDE

1 Abraham HOFSTEDE
 =Antje RIEMERSMA
   2 Sietske HOFSTEDE
    =Jan Hendrik BUIJS Marriage: 01 APR 1948, Drachten
      3 Ans BUIJS
      3 Femmigje BUIJS
       =Johannes Wilhelmus VAN BOLDEREN
      3 Barend BUIJS


Go To List Of SurnamesSietske HOFSTEDE
Ancestors of Sietske HOFSTEDE

    /-Abraham HOFSTEDE
Sietske HOFSTEDE
    \-Antje RIEMERSMA

Descendants of Sietske HOFSTEDE

1 Sietske HOFSTEDE
 =Jan Hendrik BUIJS Marriage: 01 APR 1948, Drachten
   2 Ans BUIJS
   2 Femmigje BUIJS
    =Johannes Wilhelmus VAN BOLDEREN
   2 Barend BUIJS


Go To List Of SurnamesAnna HOFSTEE
Descendants of Anna HOFSTEE

1 Anna HOFSTEE
 =Tidde Eppes DOORNBOS
   2 Aaltje DOORNBOS
    =Gerrit IDEMA Marriage: 22 MAR 1872, Bierum
      3 Marten IDEMA
       =Simentje KUIPERS Marriage: 08 OCT 1908, Stedum, Loppersum


Go To List Of SurnamesHelena Christina HOFSTEE
Descendants of Helena Christina HOFSTEE

1 Helena Christina HOFSTEE
 =Johannes SANOU
   2 Hendrik SANOU
    =Jacoba Wilhelmina BUIS Marriage: 16 NOV 1927, Amsterdam
      3 Hendrik Jan SANOU
       =Jacoba Hendrika VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesThera HOFSTEENGEDescendants of Thera HOFSTEENGE

1 Thera HOFSTEENGE
 =Robin VAN HOLLAND


Go To List Of SurnamesAbby Vajen HOFSTRAAncestors of Abby Vajen HOFSTRA

    /-Remy HOFSTRA
Abby Vajen HOFSTRA
    |          /-Hermanus Hendrikus VAN HOLLAND
    |     /-Eduard Gustaaf VAN HOLLAND
    |     |     \-Johanna Maria ZAAIER
    \-Claudia VAN HOLLAND
         |     /-Peter CORNELISSEN
         \-Petronella Theadora Cornelia CORNELISSEN
              \-Stientje Theadora VAN ZANTEN


Go To List Of SurnamesElisabeth HOFSTRA
Ancestors of Elisabeth HOFSTRA

    /-Thomas HOFSTRA
Elisabeth HOFSTRA
    \-Dieuwkjen Petronella ROBERTI

Descendants of Elisabeth HOFSTRA

1 Elisabeth HOFSTRA
 =Cornelis VAN HOLLAND Marriage: 20 FEB 1924, 's Gravenhage
   2 Cornelis VAN HOLLAND
    =Neeltje Geertruida DE VRIES
      3 Elisabeth VAN HOLLAND
       =Martin VAN OS
      3 Cornelis Hendrikus Johannes VAN HOLLAND
      3 Hendrikus Johannes VAN HOLLAND
       =Johanna Petronella SLINGERLAND


Go To List Of SurnamesRemy HOFSTRADescendants of Remy HOFSTRA

1 Remy HOFSTRA
 =Claudia VAN HOLLAND
   2 Abby Vajen HOFSTRA


Go To List Of SurnamesThomas HOFSTRA
Descendants of Thomas HOFSTRA

1 Thomas HOFSTRA
 =Dieuwkjen Petronella ROBERTI Marriage: 28 NOV 1883, Leiden
   2 Elisabeth HOFSTRA
    =Cornelis VAN HOLLAND Marriage: 20 FEB 1924, 's Gravenhage
      3 Cornelis VAN HOLLAND
       =Neeltje Geertruida DE VRIES


Go To List Of SurnamesHattie HOFTIEZER
Ancestors of Hattie HOFTIEZER

    /-H. J. HOLTIESER
Hattie HOFTIEZER
    \-Christina

Descendants of Hattie HOFTIEZER

1 Hattie HOFTIEZER
 =Lawrence KREUN Marriage: 14 FEB 1879, Fillmore, Minn, USA
   2 Charlie KREUN
   2 Kate KREUN
   2 Samuel KREUN
   2 John KREUN
   2 Annie KREUN
    =Benjamin ZWART Marriage: 16 FEB 1911
   2 Laura KREUN
   2 Alfred KREUN


Go To List Of SurnamesHendrik HOGENDOORN
Ancestors of Hendrik HOGENDOORN

    /-Jacobus Dirksz HOOGENDOORN
Hendrik HOGENDOORN
    \-Annigje Dirkse WESTVEEN

Descendants of Hendrik HOGENDOORN

1 Hendrik HOGENDOORN
 =Risje DE WIT Marriage: 1812
   2 Jacob HOGENDOORN
    =Engeltje VAN OOSTRUM Marriage: 09 JUN 1844, Oudhuizen
      3 Resina HOGENDOORN
       =Jacobus van 't RIET Marriage: 22 NOV 1867, Wilnis


Go To List Of SurnamesJacob HOGENDOORN
Ancestors of Jacob HOGENDOORN

         /-Jacobus Dirksz HOOGENDOORN
    /-Hendrik HOGENDOORN
    |     \-Annigje Dirkse WESTVEEN
Jacob HOGENDOORN
    |     /-Willem DE WIT
    \-Risje DE WIT
         \-Jannetje BOERE

Descendants of Jacob HOGENDOORN

1 Jacob HOGENDOORN
 =Engeltje VAN OOSTRUM Marriage: 09 JUN 1844, Oudhuizen
   2 Resina HOGENDOORN
    =Jacobus van 't RIET Marriage: 22 NOV 1867, Wilnis
      3 Engeltje van 't RIET
       =Aland VAN OUDENALLEN Marriage: 08 SEP 1899, Wilnis
      3 Dirk van 't RIET
       =Rijkje VAN WESSEL Marriage: 31 MAY 1916, Wilnis
      3 Jacoba Resina van 't RIET
      3 Jacoba Resina van 't RIET
       =Jan van der SLUIS Marriage: 14 JAN 1916, Wilnis


Go To List Of SurnamesResina HOGENDOORN
Ancestors of Resina HOGENDOORN

              /-Jacobus Dirksz HOOGENDOORN
         /-Hendrik HOGENDOORN
         |     \-Annigje Dirkse WESTVEEN
    /-Jacob HOGENDOORN
    |     |     /-Willem DE WIT
    |     \-Risje DE WIT
    |          \-Jannetje BOERE
Resina HOGENDOORN
    |          /-Arie Huijberts VAN OOSTRUM
    |     /-Arie VAN OOSTRUM
    |     |     \-Engeltje Ariens KOOL
    \-Engeltje VAN OOSTRUM
         |     /-Jacob Aalberts van der VLIET
         \-Aaltje VAN VLIET
              \-Claasje Cornelisdr KRAAIJENBOS

Descendants of Resina HOGENDOORN

1 Resina HOGENDOORN
 =Jacobus van 't RIET Marriage: 22 NOV 1867, Wilnis
   2 Engeltje van 't RIET
    =Aland VAN OUDENALLEN Marriage: 08 SEP 1899, Wilnis
   2 Dirk van 't RIET
    =Rijkje VAN WESSEL Marriage: 31 MAY 1916, Wilnis
   2 Jacoba Resina van 't RIET
   2 Jacoba Resina van 't RIET
    =Jan van der SLUIS Marriage: 14 JAN 1916, Wilnis
      3 Leentje van der SLUIS
       =Jan BLOOS Marriage: 1940, Zevenhoven
      3 Sien van der SLUIS
       =Cor SANDERS
      3 Dien van der SLUIS
      3 Mijntje van der SLUIS
      3 Engeltje van der SLUIS
       =Wolter KREUN Marriage: 27 SEP 1945
      3 Jacobus van der SLUIS
      3 Jacoba van der SLUIS
       =Pieter HOUWELING


Go To List Of SurnamesMargaretha HOGERVORST
Ancestors of Margaretha HOGERVORST

    /-Jan HOOGERVORST
Margaretha HOGERVORST
    \-Grietje VAN GEEST

Descendants of Margaretha HOGERVORST

1 Margaretha HOGERVORST
 =Jacob OUDSHOORN Marriage: 10 OCT 1844, Woubrugge
   2 Jan OUDSHOORN
    =Hillemina MOLENAAR Marriage: 14 NOV 1873, Moordrecht (zh)
      3 Jacob OUDSHOORN
       =Aaltje WESDORP Marriage: 30 JUN 1898, Capelle a/d IJssel (zh)
      3 Aris OUDSHOORN
       =Neeltje BROERE Marriage: 05 DEC 1907, Capelle a/d IJssel (zh)
      3 Margaretha OUDSHOORN
      3 Jan OUDSHOORN
      3 Arie OUDSHOORN
      3 Jan OUDSHOORN
      3 Arie OUDSHOORN
      3 Jan OUDSHOORN
      3 Keetje OUDSHOORN
       =Willem VOS Marriage: 03 DEC 1903, Capelle a/d IJssel (zh)
      3 Arie OUDSHOORN
       =Hendrica Johanna SCHIPPER Marriage: 16 MAY 1907, Capelle a/d IJssel (zh)
      3 Margaretha OUDSHOORN
       =Klaas POLS Marriage: 04 JUN 1908, Capelle a/d IJssel (zh)
      3 Hillemina OUDSHOORN
      3 Pieter OUDSHOORN
       =Hendrikje VERSEPUT Marriage: 12 OCT 1910, Rotterdam (zh)
      3 Hillemina OUDSHOORN
       =Izaac BOS Marriage: 07 JUN 1917, Capelle aan den IJssel
    =Elderina BOUDESTEIJN Marriage: 01 JUN 1892, Kralingen-Rotterdam (zh)
      3 Metje OUDSHOORN
      3 Neeltje OUDSHOORN
      3 Krijntje OUDSHOORN
      3 Pietje OUDSHOORN
       =Cornelis VAN VLIET Marriage: 28 FEB 1924, Capelle a/d IJssel (zh)
      3 Janna OUDSHOORN
       =Leendert HUMAN Marriage: 19 DEC 1923, Rotterdam (zh)
   2 Neeltje OUDSHOORN
   2 Marijtje OUDSHOORN


Go To List Of Surnames